Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczonych do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5316/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.08.2022 roku obejmującego nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdyni przeznaczone do oddania w najem na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz opublikowano 05.08.2022 r. na okres 21 dni, który upływa z dniem 26.08.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 05.08.2022
Data udostępnienia informacji: 05.08.2022