Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej przy al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenia użytkowe o pow. 86,90 m2, położone przy al. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni, przeznaczone do oddania w najem na czas oznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy. Nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działce nr 2505, objętej księgą wieczystą nr GD1Y/00027089/0, o łącznej powierzchni 1138 m2.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia 6205/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.03.2023 r., wywieszony został na okres 21 dni, tj. od 22.03.2023 r. do 12.04.2023 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Ostatnio zmodyfikował: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2023 13:25 Aktualizacja treści Oliwia Cerska