Wykaz nieruchomości położonej w Gdyni, przyznanej do korzystania na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) i na stronie internetowej www.gdynia.pl/bip wykazu nr 19/2022 nieruchomości położonej w Gdyni, przyznanej do korzystania na rzecz Skarbu Państwa, przeznaczonej do oddania w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Wykaz opublikowano 10.08.2022 r. na okres 21 dni, który upływa z dniem 31.08.2022 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 10.08.2022
Data udostępnienia informacji: 10.08.2022