Wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Traugutta 2 przeznaczonej do oddania w użyczenie na czas oznaczony

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni - wykazu nieruchomości Gminy Miasta Gdyni, stanowiącej pomieszczenie użytkowe o pow. 193,51 m2, położone w budynku przy ul. Traugutta 2 w Gdyni, przeznaczone do użyczenia na czas oznaczony na rzecz Fundacji Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komiunikacji "Między Słowami". Wymieniona nieruchomość położona jest w obrębie Śródmieście, na działkach nr 2293, 2294, 2327, 2329, 2330, 2338 i 2341, objętych księgą wieczystą nr GD1Y/00005275/1, o łącznej powierzchni 1 435 m2.

Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 3604/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.04.2021 r., wywieszony został na okres 21 dni, od 05.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Oliwia Cerska
Data wytworzenia informacji: 05.05.2021
Data udostępnienia informacji: 05.05.2021