Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni polożonej w Gdyni przy ul. Śliskiej

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2022.559) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5318/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 02.08.2022 r.
Wykaz wywieszono dnia 04.08.2022 r. na okres 21 dni na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który upływa z dniem 25.08.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Piotr Siwiński
Data wytworzenia informacji: 04.08.2022
Data udostępnienia informacji: 04.08.2022