Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Gdyni w rejonie ul. Adm. J. Unruga i Nasypowej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Prezydent Miasta Gdyni wykonujący zadanie starosty z zakresu administracji rządowej informuje o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń znajdującej się w budynku Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni, położonej w Gdyni w rejonie ulic Adm. J. Unruga i Nasypowej, oznaczonej jako działka nr 2045, obręb Obłuże - 0020, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jakub Zieliński
Data wytworzenia informacji: 13.10.2021
Data udostępnienia informacji: 13.10.2021