Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Gedymina

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym. Wykaz stanowi załącznik do Zarządzenia nr 5334/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06.08.2022 r.
Wykaz wywieszono 18.08.2022 r. na okres 21 dni na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, który upływa z dniem 08.09.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Magdalena Domrazek
Data wytworzenia informacji: 18.08.2022
Data udostępnienia informacji: 18.08.2022