Partyzantów 33A - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w przetargu ustnym nieograniczonym

Prezydent Miasta Gdyni na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1990) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym. Wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni nr 3862/21/VIII/P z dnia 06.07.2021r. wywieszono na 21 dni. Termin wywieszenie mija z dniem 05.08.2021r

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Grzegorz Murawski
Data wytworzenia informacji: 15.07.2021
Data udostępnienia informacji: 15.07.2021