Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni położonej w Gdyni przy ul. Starodworcowej przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 15 lat


Prezydent Miasta Gdyni informuje

o wywieszeniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4457/21/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23.11.2021r., nieruchomości, o powierzchni 895 m², stanowiącej własność Gminy Miasta Gdyni, położonej przy ul. Starodworcowej w Gdyni, oznaczonej jako część działki nr 1799 obręb 0027 Wielki Kack, zapisanej w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdyni o numerze GD1Y/00001942/0, przeznaczonej do użyczenia na czas oznaczony – 15 lat, z przeznaczeniem na: placówka edukacyjna – budowa harcówki/stanicy harcerskiej.
Wykaz został wywieszony na tablicy na okres 21 dni od 25 listopada 2021r. oraz opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Mateusz Baczewski
Data wytworzenia informacji: 23.11.2021
Data udostępnienia informacji: 25.11.2021