Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ul.Płk.Dąbka 122 oznaczonej jako część działki nr 411 o powierzchni 0,0450ha do wydzierżawienia

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako część działki nr 411 obręb 0021 Oksywie do wydzierżawienia na okres 3 lat z przeznaczeniem pod uprawę roślin, zieleń i rekreację, bez prawa ponoszenia trwałych nakładów o charakterze inwestycyjnym.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Michał Bekacz
Wprowadził informację: Jolanta Śmigiel
Data wytworzenia informacji: 29.07.2022
Data udostępnienia informacji: 12.08.2022