Wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. Palmowej, przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony - 3 lata

Prezydent Miasta Gdyni informuje o opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 6209/23/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 marca 2023 roku, nieruchomości o powierzchni 202 m² położonej w Gdyni przy ul. Palmowej, obręb 0010 Chylonia, oznaczonej jako część działki nr 410 i część działki nr 240/2, dla których prowadzona jest księga wieczysta KW GD1Y/00017304/1; przeznaczonej do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony – 3 lata. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy: nieruchomość zabudowana obiektem mieszkalnym wraz z przyległościami.

Wykaz został opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od 22 marca 2023r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Bogusława Kołakowska
Data wytworzenia informacji: 22.03.2023
Data udostępnienia informacji: 22.03.2023