wykaz nieruchomości położonej w Gdyni przy ul. gen. Hallera przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata

Prezydent Miasta Gdyni informuje o

opublikowaniu na elektronicznej tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni (https://eto.um.gdynia.pl/) wykazu, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 5186/22/VIII/P Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.06.2022 roku, nieruchomości o powierzchni 51m² położonej w Gdyni przy ul. gen. Hallera, obręb 0030 Wzgórze Św. Maksymiliana, oznaczonej jako część działki nr 1628, przeznaczonej do wydzierżawienia na czas oznaczony - 3 lata, z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu - działkę przydomową z możliwością posadowienia tarasu do 35m².
Wykaz został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta Gdyni i elektronicznej tablicy ogłoszeń na okres 21 dni od dnia 23 czerwca 2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Krzysztof Kowieski
Wprowadził informację: Joanna Bartoszewska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Bartoszewska
Data wytworzenia informacji: 21.06.2022
Data udostępnienia informacji: 23.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 23.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.06.2022 10:03 Dodanie informacji Joanna Bartoszewska