Wydział Środowiska

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Wydziału Bartosz Frankowski
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 513-522
Nr telefonu: 58 527-33-00
Nr faxu: -
E-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl
Wydział Środowiska określa warunki korzystania z zasobów środowiska z uwzględnieniem zasady zrównoważonego rozwoju, realizuje zadania z zakresu informacji i edukacji ekologicznej mieszkańców oraz udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie.
Wydział Środowiska realizuje zadania gminy i powiatu.

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bartosz Frankowski
Wprowadził informację: Bartosz Frankowski
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Marszałek Jalowska
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2023 11:48 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
16.05.2023 14:38 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
02.09.2019 11:42 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
02.09.2019 10:03 Aktualizacja treści Dorota Marszałek Jalowska
28.04.2017 11:41 Aktualizacja treści Bartosz Frankowski
25.04.2017 10:27 Korekta Michał Kowalski