Wydział Spraw Obywatelskich

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Iwona Neubert-Michalak
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 223
Nr telefonu: 58 668-87-00
Nr faxu: 58 668-87-02
E-mail: wydz.spraw_obywatelskich@gdynia.pl , wobywatelski@gdynia.pl
Wydział Spraw Obywatelskich realizuje zadania powiatu i gminy dotyczące ewidencji ludności, dokumentów tożsamości, zgromadzeń, obywatelstwa, biura rzeczy znalezionych, praw jazdy i dowodów rejestracyjnych, powszechnego obowiązku obrony, a także niektórych spraw, wynikających z kodeksu cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, k.p.c. i k.p.k., w szczególności zaś:
  1. w dziedzinie ewidencji ludności i dowodów osobistych:
  • prowadzenie ewidencji ludności,
  • prowadzenie rejestru wyborców, sporządzanie spisu wyborców dla potrzeb wyborów i referendów, wydawanie decyzji w tych sprawach oraz sporządzanie pełnomocnictw wyborczych i obsługa głosowania korespondencyjnego,
  • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach meldunkowych,
  • udzielanie informacji adresowych,
  • wydawanie, wymiana i zwrot dokumentów tożsamości, prowadzenie archiwum dokumentów tożsamości;
2. z ustawy Prawa o zgromadzeniach:
  • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń, wydawanie zakazów zgromadzenia i rozwiązywanie zgromadzeń zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu;
3. w sprawach planowania obronnego i powszechnego obowiązku obrony
4. wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Sprawy do załatwienia:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Joanna Szczepańska
Ostatnio zmodyfikował: Katarzyna Sulej
Data wytworzenia informacji: 17.03.2017
Data udostępnienia informacji: 17.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.05.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.05.2023 12:03 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
02.02.2023 11:27 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
14.10.2021 10:35 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
01.03.2021 12:51 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
15.03.2019 14:13 Aktualizacja treści Katarzyna Sulej
03.09.2018 09:37 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
03.01.2018 11:06 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
14.09.2017 10:56 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska
28.06.2017 11:06 Korekta Michał Kowalski
17.03.2017 14:50 Aktualizacja treści Joanna Szczepańska