Wydział Polityki Rodzinnej

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Beata Szadziul
Adres: ul. Świętojańska 1, 81-368 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 620-00-64
E-mail: rodzina@gdynia.pl
Wydział Poiltyki Rodzinnej odpowiada za organizowanie działań związanych z realizacją koncepcji miasta przyjaznego rodzinie, a w szczególności:

1) inicjowanie przedsięwzięć i projektów związanych z rozwojem polityki rodzinnej, przy współpracy m in. z radami dzielnic, komórkami Urzędu Miasta, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi;
2) prowadzenie spraw polityki rodzinnej, w tym koordynowanie projektu Gdynia Rodzinna;
3) nadzór nad Kartą Gdynia Rodzinna;
4) prowadzenie internetowego serwisu dla rodzin;
5) inicjowanie rozwoju sieci gdyńskich klubów rodzica;
6) organizowanie wydarzeń i imprez o charakterze rodzinnym;
7) realizację projektów rozbudzających wrażliwość społeczną na potrzeby rodzin i tworzących przyjazny klimat dla rodzin;
8) podejmowanie działań wyrównujących szanse rozwojowe dzieci i młodzieży pochodzących z różnych rodzin i środowisk;
9) tworzenie warunków dla rozwoju integracji międzypokoleniowej w rodzinach;
10) przeciwdziałanie dyskryminacji dzieci ze względu na ich pochodzenie z rodzin zagrożonych marginalizacją.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Szadziul
Wprowadził informację: Michał Kowalski
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Zelez-Richert
Data wytworzenia informacji: 01.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.03.2019
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.10.2019 10:50 Aktualizacja treści Zofia Zelez-Richert
01.08.2019 12:54 Aktualizacja treści Zofia Zelez-Richert
11.04.2019 09:43 Korekta Michał Kowalski
18.03.2019 13:48 Korekta Michał Kowalski
11.03.2019 13:59 Dodanie informacji Michał Kowalski