Wydział Podatków

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Artur Usik
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 412
Nr telefonu: 58 668-82-50
58 668-88-30
723 038 648
723 038 646
Nr faxu: 58 620-04-48
E-mail: wydz.podatkow@gdynia.pl
p.o. Z-ca Naczelnika, Kierownik Anna Mehring


Do zadań Wydziału Podatków należy działanie na rzecz pozyskania wpływów z podatków i opłat należnych gminie, a pobieranych bezpośrednio przez gminę, kontrolę podatkową oraz wykonywanie zadań związanych z egzekucją administracyjną należności pieniężnych, a w szczególności:
 1. realizacja zadań Organu podatkowego w zakresie należności podatkowych będących wpływem z podatków ustalanych, pobieranych i egzekwowanych bezpośrednio przez gminę na podstawie odrębnych ustaw oraz z opłat lokalnych
 2. pełnienie funkcji pomocniczej dla Prezydenta w sprawach dotyczących ulg, umorzeń, odroczeń w sferze podatków i opłat należnych gminie w całości a pobieranych przez urzędy skarbowe
 3. analizowanie stanu należności podatkowych i podejmowanie stosownych działań w zakresie ich egzekucji
 4. kierowanie wniosków do sądów o wpis hipoteki przymusowej na nieruchomościach należących do dłużnika
 5. nadzorowanie i prowadzenie windykacji opłat innych niż podatkowe, pobieranych na podstawie odrębnych ustaw
 6. przygotowywanie projektów planów i analiz, w szczególności wycinka budżetu miasta w zakresie jego dochodów oraz prognoz wieloletnich dochodów miasta
 7. realizacja zadań Organu egzekucyjnego w zakresie prowadzenia administracyjnego postępowania egzekucyjnego w celu ściągania należności z tytułu podatków i opłat, dla których organ gminy jest właściwy do ich ustalania i pobierania zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, a w tym m.in.: dokonywanie zabezpieczeń należności pieniężnych na majątku zobowiązanego na wniosek wierzyciela
 8. kontrole wypełniania obowiązku prawidłowego uiszczenia podatków i opłat lokalnych
 9. prowadzenie księgowości podatkowej
 10. współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami, m.in. z RIO, NIK-iem
 11. ustanawianie zastawu skarbowego w celu zabezpieczenia wierzytelności gminy

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Małgorzata Gdaniec
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Skrzypkowska
Data wytworzenia informacji: 20.02.2004
Data udostępnienia informacji: 26.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2022 15:12 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.09.2022 15:07 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.09.2022 15:02 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
07.09.2022 14:57 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.09.2022 14:12 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
06.09.2022 11:15 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
05.09.2022 14:55 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
05.09.2022 14:52 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
05.09.2022 08:10 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
24.06.2021 13:04 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
20.05.2021 08:40 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.03.2021 08:54 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
23.03.2021 08:53 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
12.03.2021 12:58 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2020 14:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2020 12:38 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.06.2020 12:28 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
01.06.2020 13:35 Aktualizacja treści Michał Kowalski
04.11.2019 11:19 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.11.2019 11:18 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
31.07.2019 12:14 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
30.05.2017 11:38 Korekta Michał Kowalski
26.05.2017 10:17 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec