Wydział Księgowości Urzędu

Osoba kierująca komórką: Zastępca Skarbnika Miasta mgr Beata Kosecka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 131
Nr telefonu: 58 668-86-30
E-mail: wydz.ksiegowosci@gdynia.pl
Wydziałem kieruje zastępca skarbnika przy pomocy dwóch zastępców
naczelnika: Pani Agnieszka Kalkowska i Pani Ewa Świątek oraz 7 kierowników referatów.
Wydział Księgowości Urzędu zajmuje się obsługą finansowo-księgową otrzymanych oraz wydatkowanych środków na zadania własne oraz zlecone gminy i powiatu. Prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję księgową dla dochodów
i wydatków budżetowych, w tym z tytułu środków unijnych, zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej, a także ewidencję księgową dla pozostałych operacji gospodarczych z tytułu sum zgromadzonych na rachunkach bankowych depozytu
i rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i PFRON oraz pozostałych wyodrębnionych zadań. Ewidencjonuje w ujęciu ilościowo-wartościowym majątek gminy. Prowadzi sprawy wynagrodzeń pracowników urzędu           i Gdyńskiego Centrum Informatyki.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Malarska
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 13.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.04.2023 11:48 Aktualizacja treści Sylwia Malarska
17.01.2023 09:24 Aktualizacja treści Sylwia Malarska
29.12.2022 13:01 Aktualizacja treści Sylwia Malarska
29.12.2022 11:15 Aktualizacja treści Sylwia Malarska