Wydział Księgowości Urzędu

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Beata Kosecka
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 131
Nr telefonu: 58 668-86-31
58 668-86-30
Nr faxu: 58 668-86-55
E-mail: wydz.ksiegowosci@gdynia.pl
Wydział Księgowości Urzędu zajmuje się obsługą finansowo-księgową otrzymanych oraz wydatkowanych środków na zadania własne oraz zlecone gminy i powiatu. Prowadzi syntetyczną i analityczną ewidencję księgową dla dochodów i wydatków zgodnie z podziałką klasyfikacji budżetowej oraz dla pozostałych operacji gospodarczych z tytułu sum zgromadzonych na rachunku bankowym depozytu i rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Beata Kosecka
Wprowadził informację: Anna _Bach
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 12.05.2017