Wydział Kadr i Szkoleń

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Artur Wentland
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 435
Nr telefonu: 58 527-36-80
E-mail: wydz.kadr@gdynia.pl
Wydział Kadr i Szkoleń odpowiada za realizację polityki personalnej, prowadzenie spraw kadrowych pracowników Urzędu Miasta i kierowników miejskich jednostek organizacyjnych, nadzór nad prawidłowym stosowaniem przepisów prawa i ubezpieczeń społecznych, przygotowanie danych i dokumentów niezbędnych w naliczaniu płac, nadzór nad obiegiem i przygotowaniem dokumentów finansowych, implementowanie nowoczesnych narzędzi kadrowych (ocen pracowniczych, szkoleń), planowanie i nadzorowanie procesów rekrutacji i szkoleń oraz kreowanie nowoczesnej kultury urzędu, a w szczególności:
 1. planowanie polityki kadrowej i płacowej we współpracy z kierownictwem Urzędu;
 2. przeprowadzanie procesu rekrutacji - poszukiwanie kandydatów zgodnie z oczekiwanym profilem oraz selekcja i weryfikacja aplikacji, przeprowadzanie testów i rozmów kwalifikacyjnych;
 3. organizowanie i nadzór nad przebiegiem służby przygotowawczej pracowników po raz pierwszy podejmujących pracę na stanowisku urzędniczym w administracji samorządowej;
 4. wspieranie rozwoju pracowników i stymulowanie podnoszenia kwalifikacji w celu zapewnienia Urzędowi wysoko wykwalifikowanej kadry, prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników;
 5. prowadzenie ewidencji czasu pracy i akt osobowych pracowników;
 6. ustalanie praw pracowniczych do poszczególnych składników wynagrodzenia;
 7. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy;
 8. dokonywanie przeglądów kadrowych i nadzór nad procesem okresowej oceny pracowników;
 9. atestacja stanowisk i optymalna etatyzacja;
 10. współudział w planowaniu funduszu płac i nagród oraz racjonalne gospodarowanie tymi funduszami;
 11. reklamowanie pracowników Urzędu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej;
 12. prowadzenie spraw zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w tym optymalne planowanie funduszu z uwzględnieniem interesu pracowników;
 13. organizacja i nadzór nad stażami i wolontariatem, odbywanymi w Urzędzie,
 14. współpraca z Samodzielnym stanowiskiem ds. BHP w zakresie kierowania pracowników na badania pracownicze;
 15. sporządzanie okresowych sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego.

Pracą wydziału kieruje naczelnik przy pomocy zastępcy, który kieruje Referatem HR oraz kierownika referatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Wentland
Wprowadził informację: Daniel Czaja
Ostatnio zmodyfikował: Olga Twardowska - Stępień
Data wytworzenia informacji: 24.03.2017
Data udostępnienia informacji: 24.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.04.2023 14:09 Aktualizacja treści Olga Twardowska - Stępień
08.02.2021 14:46 Aktualizacja treści Magdalena Wilczyńska
25.01.2021 08:42 Aktualizacja treści Magdalena Wilczyńska
24.10.2017 14:32 Aktualizacja treści Daniel Czaja
24.10.2017 14:31 Aktualizacja treści Daniel Czaja
02.10.2017 14:53 Aktualizacja treści Daniel Czaja
24.03.2017 15:51 Korekta Michał Kowalski
24.03.2017 10:35 Aktualizacja treści Daniel Czaja