Wydział Informatyki

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Jerzy Przeworski
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 605
Nr telefonu: 58 668-83-70
58 668-83-77
Nr faxu: 58 668-83-83
E-mail: wydz.informatyki@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Informatyki należy prowadzenie całości spraw z zakresu informatyki i komputeryzacji, a w szczególności:

 1. opracowywanie i wdrażanie kompleksowego programu informatyzacji i komputeryzacji urzędu oraz gminnych    jednostek organizacyjnych;
 2. dbanie o nowoczesność rozwiązań planowanych do zastosowania w urzędzie i spójność z modelem przyjętym w administracji publicznej;
 3. określanie i nadzór nad przestrzeganiem w urzędzie standardów oraz parametrów sprzętu i oprogramowania, opiniowanie zakupów i inwestycji w tym zakresie;
 4. zarządzanie systemami informatycznymi;
 5. instalowanie, konfigurowanie i konserwacja urządzeń komputerowych, oraz wszelkiego oprogramowania w urzędzie, załatwianie spraw serwisu i gwarancyjnych;
 6. instalacja telefonów w pomieszczeniach Urzędu Miasta oraz administrowanie centralą telefoniczną;
 7. koordynacja i nadzór nad przygotowywaniem założeń do programów, projektowanie, produkcja, zakup i wdrażanie systemów aplikacyjnych;
 8. nadzór nad legalnością stosowanego oprogramowania i właściwego zabezpieczenia danych (archiwizacja danych, kontrola antywirusowa itp.);
 9. współdziałanie w organizacji szkoleń informatycznych;
10. udzielanie pracownikom wszelkiej pomocy związanej z pracą ze sprzętem i oprogramowaniem komputerowym;
11. zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego;
12. pełnienie funkcji „administratora systemu" w myśl przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych;
13. wykonywanie zadań przypisanych podmiotowi publicznemu na mocy przepisów o cyberbezpieczeństwie.

Pracą wydziału kieruje naczelnik, przy pomocy dwóch kierowników referatów.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Jerzy Przeworski
Wprowadził informację: Aleksandra Goran
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Goran
Data wytworzenia informacji: 08.01.2013
Data udostępnienia informacji: 22.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 27.09.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.09.2018 12:10 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
01.06.2017 12:22 Korekta Michał Kowalski
01.06.2017 12:14 Korekta Aleksandra Goran
22.05.2017 13:21 Korekta Aleksandra Goran
22.05.2017 12:17 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
22.05.2017 12:15 Aktualizacja treści Aleksandra Goran
22.05.2017 11:41 Aktualizacja treści Aleksandra Goran