Usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenu Gminy

Umowa nr KB/6/UG/1/W/2007 z dnia 2.01.2007 zawarta z Przedsiębiorstwem DELTA Sp. z o.o., ul. Janka Wiśniewskiego 26, 81-335 Gdynia.

Przedmiotem zamówienia publicznego jest:

Usuwanie dzikich wysypisk odpadów i padłych zwierząt z terenów gminnych.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- zebranie, załadowanie i wywóz odpadów (z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych) z miejsca wskazanego przez Zamawiającego do właściwego zakładu ich zagospodarowania, zgodnie z posiadanym zezwoleniem.
- wygrabienie i wyrównanie terenu,
- zebranie, załadowanie i wywóz padłych zwierząt lub ich części do chłodni zlokalizowanej na terenie Schroniska dla Bezpańskich Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni przy ul. Małokackiej 3a lub do firmy zajmującej się utylizacją tego typu odpadów.
- wykonanie tablic informacyjnych o zakazie składowania odpadów.

Wartość brutto umowy 201.181,35 zł


Oryginał umowy dostępny: Wydział Budżetu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Maciej Karmoliński
Wprowadził informację: Jolanta _Sagan
Data udostępnienia informacji: 01.02.2007