Przebudowa drogi gruntowej na terenie Parku Kolibki - etap I

Umowa nr KB/320/UK/6/W/2007 na wykonanie przebudowy drogi gruntowej na odcinku od istniejącej drogi brukowej do końca polany przeznaczonej na organizację imprez masowych na terenie Parku Kolibki - etap I, zawarta z firmą "NORDVIK- Mikołaj Konopka i Krzysztof Wróbel, spółka jawna " na kwotę brutto 170.800,00 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Ewa _Jodłowska
Data udostępnienia informacji: 09.05.2007