Wydział Budżetu

Osoba kierująca komórką: p.o. naczelnika wydziału Jaonna Sakowicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 130
Nr telefonu: 58 668-82-88
Nr faxu: 58 668-82-76
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Budżetu należy całość spraw związanych z planowaniem, realizacją i sprawozdawczością budżetową, opracowywaniem wieloletnich prognoz finansowych, a także obsługę finansowo-księgową budżetu, w tym zadań dofinansowywanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz prowadzenie centralnych rozliczeń podatku VAT, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej oraz prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem długoterminowych kredytów, emisją obligacji miejskich i innych wieloletnich zobowiązań finansowych gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 15.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 22.03.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.03.2022 11:08 Aktualizacja treści Michał Kowalski