Wydział Budżetu

Osoba kierująca komórką: Naczelnik wydziału Joanna Sakowicz
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 124
Nr telefonu: 58 668-82-88
58 668-82-78
Nr faxu: 58 668-82-76
E-mail: wydz.budzetu@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Budżetu należy całość spraw związanych z planowaniem budżetu miasta, opracowywaniem wieloletnich prognoz finansowych, nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej, prowadzenie spraw związanych z zaciąganiem długoterminowych kredytów, emisją obligacji miejskich i innych wieloletnich zobowiązań finansowych gminy oraz za przekazywanie Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektów uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmian oraz projektów uchwał budżetowych, a także uchwał i zarządzeń w sprawie zmiam w budżecie miasta.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Sakowicz
Wprowadził informację: Anna Radkiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Anna Plichta
Data wytworzenia informacji: 01.09.2022
Data udostępnienia informacji: 01.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2022 08:40 Aktualizacja treści Anna Plichta
06.09.2022 12:37 Aktualizacja treści Anna Plichta
22.03.2022 11:08 Aktualizacja treści Michał Kowalski