Wydział Audytu i Ochrony Danych

Osoba kierująca komórką: Naczelnik wydziału Danuta Pietrzak
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 108
Nr telefonu: 58 668-21-51
58 668-21-55
E-mail: audyt@gdynia.pl , iod@gdynia.pl
1.      Wydział Audytu i Ochrony Danych (PA) zapewnia realizację zadań audytora wewnętrznego i Inspektora ochrony danych.
2.      Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której celem jest wspieranie Prezydenta w realizacji celów i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze, biorąc pod uwagę w szczególności adekwatność, skuteczność i efektywność kontroli zarządczej w Urzędzie.
3.      Inspektor ochrony danych realizuje zadania wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (…), krajowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a także polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych.
4.      W strukturze wydziału funkcjonuje Referat Audytu Wewnętrznego, oznaczony symbolem - PAW.
5.      Pracą wydziału kieruje naczelnik, pełniący funkcję audytora wewnętrznego - koordynatora i Inspektora ochrony danych, przy pomocy kierownika referatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 28.03.2006
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.03.2019 08:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.07.2018 08:55 Korekta Michał Kowalski
11.07.2018 11:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.05.2018 09:13 Korekta Michał Kowalski
25.05.2018 09:09 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.05.2017 15:40 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:39 Korekta Dorota Nelke
13.03.2017 09:38 Korekta Dorota Nelke