Wydział Audytu i Ochrony Danych

Osoba kierująca komórką: Naczelnik wydziału Danuta Pietrzak
Adres: ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr pokoju: 110
Nr telefonu: 58 668-21-51
58 668-21-55
E-mail: audyt@gdynia.pl , iod@gdynia.pl
Wydział Audytu i Ochrony Danych zapewnia realizację zadań audytora wewnętrznego, inspektora ochrony danych oraz koordynatora kontroli zarządczej.
Pracą wydziału kieruje naczelnik, pełniący funkcję inspektora ochrony danych oraz kierownika Referatu Ochrony Danych Osobowych, przy pomocy kierownika Referatu Audytu Wewnętrznego, pełniącego funkcję audytora wewnętrznego, który w sprawach audytu podlega bezpośrednio Prezydentowi Miasta.

Referaty:
Referat Audytu Wewnętrznego
Referat Ochrony Danych Osobowych
Samodzielne stanowisko ds. koordynacji kontroli zarządczej

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Danuta Pietrzak
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Ostatnio zmodyfikował: Kamila Ciechorska
Data wytworzenia informacji: 28.03.2006
Data udostępnienia informacji: 07.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.09.2021 11:47 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
18.03.2019 08:48 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.07.2018 08:55 Korekta Michał Kowalski
11.07.2018 11:00 Aktualizacja treści Michał Kowalski
25.05.2018 09:13 Korekta Michał Kowalski
25.05.2018 09:09 Aktualizacja treści Michał Kowalski
08.05.2017 15:40 Korekta Michał Kowalski
13.03.2017 09:39 Korekta Dorota Nelke
13.03.2017 09:38 Korekta Dorota Nelke