Wydział Administracyjny

Osoba kierująca komórką: Naczelnik Wydziału mgr Iwona Pianka
Adres: ul. Partyzantów 42, 81-423 Gdynia

Adres do korespondencji:
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Nr telefonu: 58 668-86-60
Nr faxu: 58 668 86 62
E-mail: wydz.administracyjny@gdynia.pl
Do zadań Wydziału Administracyjnego należy prowadzenie całości spraw związanych z utrzymaniem budynków URZĘDU i innych lokali administrowanych przez URZĄD. W strukturze wydziału funkcjonuje Referat Transportu.
Do zadań Wydziału Administracyjnego należy w szczególności:
1. planowanie i realizacja konserwacji, remontów bieżących pomieszczeń biurowych oraz gospodarczych, znajdujących się wewnątrz budynków URZĘDU lub związanych z URZĘDEM;
2. planowanie i prowadzenie remontów bieżących i konserwacji urządzeń energetycznych, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych, wentylizacyjno-klimatyzacyjnych, wind, sprzętu poligraficznego oraz ochrony p. pożarowej.
3. zapewnienie usług łączności telekomunikacyjnej;
4. prowadzenie spraw dotyczących druków;
5. zabezpieczenie i odpowiednie przygotowanie sal konferencyjnych, w tym do sesji RADY i jej komisji, posiedzeń prezydenta, wszelkich posiedzeń ciał kolegialnych, szkoleń,
   konferencji i innych zebrań w porozumieniu i na wniosek WYDZIAŁÓW;
6. obsługa transportowa URZĘDU, nadzór nad eksploatacją samochodów służbowych;
7. zakup i gospodarka środkami rzeczowymi, materiałami biurowymi, drukami i formularzami, prowadzenie magazynów URZĘDU, ewidencja i inwentaryzacja mienia należącego do URZĘDU;
8. zabezpieczenie budynku URZĘDU i lokali administrowanych przez URZĄD pod względem ppoż. i BHP;
9. prowadzenie spraw administrowania budynkiem URZĘDU, realizacja umów najmu, dzierżawy, użyczenia itp. dotyczących lokali URZĘDU;
10. prowadzenie spraw związanych z godłem państwowym i tablicami urzędowymi, umieszczaniem flagi pańswowej, flagi i herbu Gdyni, dekorowanie budynków i lokali URZĘDU z okazji m.in. świąt państwowych, uroczystości i rocznic;
11. zabezpieczenie od strony technicznej i współudział w organizacji wszelkiego typu wyborów i referendów;
12. prowadzenie spraw zwiazanych z ubezpieczeniami Urzędu Miasta Gdyni i pozostałych jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie majatku, OC, NNW,Voyage, pojazdów
13. wyposażenie oraz aktualizacja tablic i tabliczek informacyjnych w budynkach i lokalach URZĘDU;
14. utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach biurowych, sanitarnych, korytarzach oraz w piwnicach, garażach i pomieszczeniach gospodarczych URZĘDU;

Referaty:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Alicja Gruchała
Ostatnio zmodyfikował: Dagmara Syjczak
Data wytworzenia informacji: 08.06.2006
Data udostępnienia informacji: 27.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.09.2020 09:33 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
22.10.2019 14:49 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
30.08.2019 09:59 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
30.08.2019 09:58 Aktualizacja treści Dagmara Syjczak
15.03.2019 11:02 Aktualizacja treści Joanna Szwedowska
27.03.2017 10:34 Dodanie informacji Alicja Gruchała