Informacje dla komitetów wyborczych

W związku z zakończeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 71 ust 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, plakaty, hasła wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe ustawione dla celów prowadzenia kampanii wyborczej, pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych obowiązani są usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Z uwagi na zbliżający się okres świąteczny i konieczność zachowania właściwej estetyki miasta zwracamy się z prośbą o usunięcie plakatów wraz z elementami mocującymi w jak najszybszym terminie.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 września 2010 r. o prawie wybierania (czynnym prawie wyborczym) i prawie wybieralności (biernym prawie wyborczym) w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - tutaj

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego - tutaj

Program do wypełnienia dokumentów zgłoszenia komitetu wyborczego organizacji społecznej oraz komitetu wyborczego wyborców - tutaj

Druk zgłoszenia kandydata na członka Obwodowej Komisji Wyborczej - tutaj


Komunikat Zarządu Dróg i Zieleni w Gdyni
W związku z rozpoczęciem kampanii wyborczej w wyborach do organów samorządu terytorialnego Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni, jako wykonujący zadania zarządcy dróg, informuje, że wyraża zgodę na umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na słupach, latarniach i innych urządzeniach i obiektach zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych i dróg znajdujących się w zarządzie gminy z wyłączeniem zmodernizowanego odcinka ulicy Świętojańskiej i Placu Kaszubskiego, alei pieszej w środkowym pasie Skweru Kościuszki i Alei Jana Pawła II oraz Bulwaru Nadmorskiego.
Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, by nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Szczegółowe warunki ich umieszczania należy uzgodnić z właścicielami lub zarządcami urządzeń i obiektów.

W uzupełnieniu wcześniejszego komunikatu z dn. 8.10.2010 Zarząd Dróg i Zieleni informuje, że z uwagi na trwające prace budowlane w ramach inwestycji przebudowy układu drogowego Węzła św. Maksymiliana także na tym obszarze umieszczanie plakatów i haseł wyborczych jest niedopuszczalne.

Pismo ZDiZ z dnia 29.10.2010 r. do pełnomocników wyborczych w sprawie plakatów i haseł - tutaj

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku o powołaniu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni- tutaj

Skład Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku - tutaj

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni o siedzibie i dyżurach - tutaj

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów - tutaj

Informacja w sprawie zgłaszania list kandydatów - tutaj

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 12 października 2010 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miasta Gdyni, Sejmiku Województwa Pomorskiego i Prezydenta Miasta Gdyni zarządzonych na 21 listopada 2010 roku - tutaj


Komunikat  Miejskiej Komisji Wyborczej w Gdyni z dnia 29 października 2010 roku o wylosowanych numerach dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku - tutaj 

Informacja o publicznym losowaniu składów Obwodowych Komisji Wyborczych - tutaj

Aktualny stan rejestracji list kandydatów w wyborach samorządowych 2010 w Gdyni -
tutaj

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 30.09.2010