Wybory Prezydenta RP - 2010

→ Druga tura wyborów odbędzie się 4 lipca 2010 r. Lokale wyborcze otwarte będą od godz. 6:00 do 20:00. Głosować będzie można w 120 lokalach - pobierz wykaz (format pdf) lub skorzystaj z wyszukiwarki Państowej Komisji Wyborczej.

Kiedy oddany głos jest ważny ? 
 ważność głosu

20 czerwca 2010 roku odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenta RP. Jak poinformowała Państwowa Komisja Wyborcza na Bronisława Komorowskiego z PO głosowało 41,54% Polaków, na Jarosława Kaczyńskiego 36,46%. Trzeci wynik 13,68% uzyskał Grzegorz Napieralski.

W Gdyni Bronisława Komorowskiego poparło 58.00% wyborców (74 677 głosów), kandydata PiS Jarosława Kaczyńskiego 24,80% (31 927 głosów). Grzegorz Napieralski uzyskał poparcie 10,03% (12 911głosów).

Frekwencja wyborcza w kraju wyniosła 54,94%, w Gdyni 65,72%.


Nowością jest możliwość głosowania przez pełnomocnika. Prawo do ustanowienia pełnomocnika mają:
• wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, tj. orzeczenie o:
1) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. о emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1;
3) całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podst. art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1;
4) orzeczenie o zaliczeniu do I gruру inwalidów;
5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
oraz
• wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat.

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 roku o głosowaniu przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta RP  - kliknij tutaj

Zobacz jak w Urzędzie Miasta Gdyni załatwić pełnomocnictwo → Głosowanie przez pełnomocnika

Inne sprawy w UM:
- Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania - uwaga! Zaświadczenia wydawane są do dnia 18 czerwca 2010r.
 
- Dopisanie do spisu wyborców na wniosek wyborcy - Wnioski o dopisanie do spisu przyjmowane są do dnia 10 czerwca 2010r.

- Udostępnienie spisu wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców

- Udostępnienie rejestru wyborców oraz rozpatrzenie reklamacji na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

- Wydanie decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców miasta Gdyni obywateli polskich

Sprawy związane z rejestrem lub spisem wyborców załatwiane są w Sali Obsługi Mieszkańców - stanowiska 4 i 5 od poniedziałku do piątku w godz.: 8:00-16:00 oraz w soboty w godz. 8:00-14:00.

Druk zgłoszenia kandydata do obwodowej komisji wyborczej:  pobierz

Kampania „Gdziekolwiek będziesz, zagłosuj” jest realizowana przez koalicję Masz głos, masz wybór, która skupia kilkanaście opiniotwórczych i cieszących się autorytetem organizacji pozarządowych, działających na rzecz zwiększenia udziału obywateli w wyborach. W ramach kampanii uruchomiono stronę internetową, na której zamieszczono m.in. informacje dla osób chcących wziąć udział w głosowaniu, które w dniu wyborów będą się znajdować poza miejscem swego stałego zamieszkania.

http://www.gdziekolwiek-bedziesz.pl/pl


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Aleksandra Kucia-Maćkowska
Data udostępnienia informacji: 30.12.2009