Ważny głos

Warunkiem ważności oddanego głosu w wyborach do Sejmu RP jest głosowanie tylko na jedną wybraną listę. Na listę wyborca głosuje przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy, przez co wskazuje na jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu.

Warunkiem ważności głosu w wyborach do Senatu RP jest oddanie głosu na nie więcej niż 3 kandydatów. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwisk 3 kandydatów lub 2 kandydatów lub obok nazwiska 1 kandydata.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 18.10.2007