Obwody głosowania

Stałe obwody głosowania zostały ustalone uchwałą nr XI/291/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 września 2007 r. w sprawie obwodów głosowania, ich granic i numerów. Obwody zamknięte zostały utworzone uchwałą nr XI/292/2007 Rady Miasta Gdyni z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalach i domu pomocy społecznej działających na terenie miasta Gdyni. Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone zarządzeniem nr 3434/2007/V/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 września 2007 roku.

- do pobrania wykaz obwodów głosowania

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 28.09.2007