Informacje dla członków OKW

Zarządzeniem nr 547/19/VIII/S z dnia 11.03.2019r. Prezydent Miasta Gdyni powołał obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni, zarządzonych na dzień 31 marca 2019 r.

Składy obwodowych komisji wyborczych - alfabetycznie

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 466/19/VIII/S z dnia  19.02.2019r. członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania przysługują zryczałtowane diety w następujących wysokościach:
1)    dla przewodniczących komisji – 270,00 zł,
2)    dla zastępców przewodniczących komisji – 230,00 zł,
3)    dla członków komisji – 200,00 zł;

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Sybilla Stolarczyk
Ostatnio zmodyfikował: Sybilla Stolarczyk
Data wytworzenia informacji: 12.02.2019
Data udostępnienia informacji: 12.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2019 10:47 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
21.02.2019 15:00 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
20.02.2019 10:09 Aktualizacja treści Sybilla Stolarczyk
12.02.2019 10:19 Dodanie informacji Sybilla Stolarczyk