Wybory - podstawowe informacje

29 marca 2015r. odbędą się wybory do rad wszystkich dzielnic miasta Gdyni. Lokale wyborcze będą czynne od godziny 8:00 do godziny 20:00. Sprawdź, gdzie i na jakich kandydatów możesz oddać swój głos.


Prezydent Miasta Gdyni informuje, że zarządzeniem nr /818/15/VII/S z dnia 2 lutego 2015 r. na dzień 29 marca 2015 roku zostały zarządzone wybory do rad wymienionych niżej dzielnic. Ustalone zostały: kalendarz wyborczy, numery okręgów wyborczych oraz liczba mandatów w poszczególnych okręgach.

 Numer okręgu
 Granice okręgu
 Liczba mandatów w okręgu
 1 Dzielnica Babie Doły
 15
 2 Dzielnica Oksywie
 15
 3 Dzielnica Obłuże
 15
 4 Dzielnica Pogórze 15
 5 Dzielnica Cisowa 15
 6 Dzielnica Chylonia 21
 7 Dzielnica Pustki Cisowskie-Demptowo 15
 8 Dzielnica Leszczynki 15
 9 Dzielnica Grabówek 15
 10 Dzielnica Działki Leśne
 15
 11 Dzielnica Śródmieście 15
 12 Dzielnica Kamienna Góra
 15
 13 Dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana
 15
 14 Dzielnica Redłowo 15
 15 Dzielnica Orłowo 15
 16 Dzielnica Mały Kack
 15
 17 Dzielnica Wielki Kack
 15
 18 Dzielnica Dąbrowa 15
 19 Dzielnica Karwiny 15
 20 Dzielnica Witomino-Radiostacja 15
 21 Dzielnica Witomino-Leśniczówka
 15
 22 Dzielnica Chwarzno-Wiczlino 15


Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy - plik do pobrania
WYKAZ KANDYDATÓW NA RADNYCH DZIELNIC

UWAGA!!!

 

 

Kolejność kandydatów na listach została ułożona zgodnie z porządkiem alfabetycznym. Ze względu na rezygnacje kandydatów kolejność ta może ulec zmianie, w szczególności na kartach do głosowania. Miejska komisja wyborcza nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodności informacji na materiałach wyborczych poszczególnych kandydatów (np.: ulotkach, plakatach) z kolejnością umieszczenia nazwisk kandydatów na kartach do głosowania.

 

 

 Numer okręgu
 Granice okręgu
 1 Dzielnica Babie Doły
 2 Dzielnica Oksywie
 3 Dzielnica Obłuże
 4 Dzielnica Pogórze
 5 Dzielnica Cisowa
 6 Dzielnica Chylonia
 7 Dzielnica Pustki Cisowskie-Demptowo
 8 Dzielnica Leszczynki
 9 Dzielnica Grabówek
 10 Dzielnica Działki Leśne
 11 Dzielnica Śródmieście
 12 Dzielnica Kamienna Góra
 13 Dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana
 14 Dzielnica Redłowo
 15 Dzielnica Orłowo
 16 Dzielnica Mały Kack
 17 Dzielnica Wielki Kack
 18 Dzielnica Dąbrowa
 19 Dzielnica Karwiny
 20 Dzielnica Witomino-Radiostacja
 21 Dzielnica Witomino-Leśniczówka
 22 Dzielnica Chwarzno-Wiczlino


KALENDARZ WYBORCZY

 

Data wykonania czynności wyborczych- najpóźniej do*) Przedmiot czynności wyborczych
9 lutego 2015r.
utworzenie przez Prezydenta Miasta Gdyni obwodów głosowania
16 lutego 2015r.podanie przez Prezydenta Miasta do publicznej wiadomości informacji o ustalonej liczebności składów obwodowych komisji wyborczych, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do składów komisji
23 lutego 2015r.podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Prezydenta Miasta informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
27 lutego 2015r.zgłaszanie Prezydentowi Miasta kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych - do godz. 16.00
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych - do godz. 20.00
zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej mężów zaufania - do godz. 20.00
9 marca 2015r.powołanie przez Miejską Komisję Wyborczą obwodowych komisji wyborczych
sporządzenie w Urzędzie Miasta Gdyni spisu wyborców
16 marca 2015r.rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych
20 marca 2015r. składanie do Prezydenta Miasta Gdyni wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 

od 9 marca 2015r.

do 23 marca 2015r.
możliwość sprawdzenia w Urzędzie Miasta Gdyni przez wyborców, czy zostali uwzględnieni w spisie wyborców
24 marca 2015r.składanie pisemnych wniosków do Urzędu Miasta Gdyni o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze danej dzielnicy
27 marca 2015r.drukowanie w dwóch egzemplarzach spisu wyborców
28 marca 2015r.przekazanie obwodowym komisjom wyborczym spisów wyborców, kart do głosowania, pieczęci komisji
29 marca 2015r. głosowanie w godz. 8.00 - 20.00 w lokalu obwodowej komisji wyborczej

 

Skład Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Mariusz Szpaczyński
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 03.01.2015
Data udostępnienia informacji: 04.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 25.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
25.03.2015 14:26 Korekta Piotr Wiśniewski
25.03.2015 14:24 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
16.03.2015 13:28 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
16.03.2015 11:17 Korekta Piotr Wiśniewski
16.03.2015 11:16 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
16.03.2015 11:14 Korekta Piotr Wiśniewski
16.03.2015 11:13 Korekta Piotr Wiśniewski
16.03.2015 11:10 Korekta Piotr Wiśniewski
16.03.2015 11:09 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
13.03.2015 14:34 Korekta Piotr Wiśniewski
09.03.2015 12:29 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.03.2015 08:22 Korekta Piotr Wiśniewski
09.03.2015 08:19 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.03.2015 08:15 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
02.03.2015 11:23 Korekta Piotr Wiśniewski
02.03.2015 11:23 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.02.2015 14:17 Korekta Piotr Wiśniewski
09.02.2015 14:17 Korekta Piotr Wiśniewski
09.02.2015 14:16 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 13:46 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:56 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:47 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:39 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:36 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:31 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:30 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:29 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:27 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:25 Korekta Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:15 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 12:14 Korekta Michał Kowalski
03.02.2015 12:10 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
03.02.2015 12:05 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski