Informacje dla kandydatów na radnych dzielnic

Wyjaśnienia Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic na temat zgłaszania kandydatów (list kandydatów) na radnych poszczególnych dzielnic oraz kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic wyjaśnia, że zgodnie z § 22 ust. 1 załączników nr 2 do statutów dzielnic pt. „Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy",  prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje wyborcom. Zgodnie z § 2 ust. 1 w/w Zasad prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) do rady ma każdy mieszkaniec gminy Gdynia, który posiada prawo wybierania do rady gminy i stale zamieszkuje na obszarze działania dzielnicy.
Z powyższego wynika zatem, iż kandydatów na radnych w danej dzielnicy mogą zgłaszać jedynie osoby będące wyborcami w tej dzielnicy.

Powyższa zasada ma zastosowanie również do zgłaszania kandydatów do pracy w obwodowych komisjach wyborczych. Kandydat, jak i osoba zgłaszająca, muszą być wyborcami w danej dzielnicy (§ 11 ust. 1 i 3).

________________________________________________________

Zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29 marca 2015r. - doc, pdf

Wykaz osób popierających listę kandydatów do Rady Dzielnicy, w wyborach do rad dzielnic zarządzonych na dzień 29.03.2015 r - doc, pdf

Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie - doc, pdf
________________________________________________________

Wykaz miejsc przeznaczonych na umieszczenie plakatów kandydatów na radnych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 29 marca 2015 r - pdf

________________________________________________________

Liczba zgłoszonych kandydatów w wyborach do rad dzielnic na dzień 27.02.2015 - doc

 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Piotr Wiśniewski
Ostatnio zmodyfikował: Piotr Wiśniewski
Data wytworzenia informacji: 06.02.2015
Data udostępnienia informacji: 03.02.2015
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2015
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.03.2015 15:58 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
02.03.2015 15:55 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
11.02.2015 15:53 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
10.02.2015 15:39 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 15:38 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 15:35 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 15:34 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 15:33 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 15:31 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
10.02.2015 12:29 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 11:34 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 11:33 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 10:03 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 10:02 Korekta Piotr Wiśniewski
10.02.2015 09:21 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
09.02.2015 14:16 Aktualizacja treści Piotr Wiśniewski
06.02.2015 16:08 Korekta Piotr Wiśniewski
06.02.2015 16:07 Korekta Piotr Wiśniewski
06.02.2015 16:01 Korekta Piotr Wiśniewski
06.02.2015 16:01 Korekta Piotr Wiśniewski
06.02.2015 15:58 Dodanie informacji Piotr Wiśniewski