Wybory - podstawowe informacje


Prezydent Miasta Gdyni informuje, że zarządzeniem nr 57/10/VI/S z dnia 7 grudnia 2010 r. na dzień 27 marca 2011 roku zostały zarządzone wybory do rad wymienionych niżej dzielnic. Ustalone zostały: kalendarz wyborczy, numery okręgów wyborczych oraz liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach.

nr okręgugranice okręgu wyborczego liczba radnych wybieranych w okręgu 
1. Dzielnica Babie Doły 15 
2. Dzielnica Oksywie 15 
3. Dzielnica Obłuże 15 
4. Dzielnica Pogórze 15 
5. Dzielnica Cisowa 15 
6. Dzielnica Chylonia 21 
7. Dzielnica Pustki Cisowskie-Demptowo 15 
8. Dzielnica Leszczynki 15 
9. Dzielnica Grabówek 15 
10. Dzielnica Działki Leśne 15 
11. Dzielnica Śródmieście 15 
12. Dzielnica Kamienna Góra 15 
13. Dzielnica Wzgórze Św. Maksymiliana 15 
14. Dzielnica Redłowo 15 
15. Dzielnica Orłowo 15 
16. Dzielnica Mały Kack 15 
17. Dzielnica Wielki Kack 15 
18. Dzielnica Dąbrowa 15 
19. Dzielnica Karwiny 15 
20. Dzielnica Witomino-Radiostacja 15 
21. Dzielnica Witomino-Leśniczówka 15 
22. Dzielnica Chwarzno-Wiczlino 15 

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy - plik do pobraniaKALENDARZ WYBORCZY

Data wykonania czynności wyborczych najpóźniej doPrzedmiot czynności wyborczych
26 stycznia- podanie do publicznej wiadomości informacji o zarządzonych wyborach, granicach okręgów wyborczych oraz liczbie wybieranych radnych w okręgach wyborczych
5 lutego- utworzenie przez Prezydenta obwodów głosowania
10 lutego- powołanie przez Radę Miasta Gdyni Miejskiej Komisji Wyborczej ds. Wyborów do Rad Dzielnic
13 lutego- podanie do publicznej wiadomości informacji o ustalonej liczebności składów obwodowych komisji wyborczych, o sposobie, terminie i miejscu zgłaszania kandydatów do składów komisji
25 lutego- zgłaszanie Prezydentowi Miasta kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych do godz. 16.00
- zgłaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej list kandydatów na radnych do godz. 20.00
6 marca- powołanie przez Prezydenta obwodowych komisji wyborczych
- podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenie informacji Prezydenta o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
12 marca- rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych
13 marca- sporządzenie w urzędzie gminy spisu wyborców
26 marca- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców, kart do głosowania, pieczęci komisji
27 marca- głosowanie między godziną 8.00 a 20.00 w lokalu obwodowej komisji wyborczej

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Ewelina _Szymańska
Data udostępnienia informacji: 10.01.2011