Wybory do Rad Dzielnic - 27 marca 2011

W niedzielę 27 marca 2011 r. odbędą się wybory do rad dzielnic.  Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 8.00-20.00.

W Gdyni, radni dzielnic swoje funkcje pełnią bez wynagrodzenia, jednak działania przez nich realizowane mają bardzo duże znaczenie. Na potrzeby dzielnicy rady otrzymują stałą kwotę w wysokości 7,50 zł na mieszkańca, co w skali miasta daje kwotę 1 800 000 zł rocznie.
Warto dodać, że od 2011 roku rady dzielnic będą otrzymywać dodatkowe środki finansowe na inwestycje drogowe oraz zieleń (place zabaw, tereny sportowo-rekreacyjne, parki, zieleńce). W latach 2011-2012 jest to ok. 1 mln zł rocznie, natomiast w latach 2013 - 2014 ok. 9 mln zł rocznie!

Jednym z kluczowych sposobów pozyskiwania dodatkowych środków przez dzielnice są innowacyjne w skali całego kraju, stworzone i realizowane przez gdyński samorząd, konkursy dla rad dzielnic. Organizowane każdego roku cztery konkursy dla rad dzielnic to: „Kultura w dzielnicy”, „Gdynia po godzinach”, „Bezpieczna dzielnica” oraz „Piękna dzielnica”. W 2011 roku łączna pula nagród wynosi 775 000 zł.


Gdynia to miasto ludzi świadomych i aktywnych. Mieszkańcy chętnie angażują się w podejmowanie decyzji i są współgospodarzami miejsca, w którym żyją. Dlatego właśnie Rada Miasta podjęła niedawno decyzję o przekazaniu wielu ważnych kompetencji radnym dzielnicowym.

Praca społeczna na rzecz swego najbliższego otoczenia, to świadectwo obywatelskiej dojrzałości. Rady Dzielnic to grono ludzi, którzy swój czas, doświadczenie i pomysły zaangażowali w działalność na rzecz lokalnej wspólnoty.

W rozpoczynającej się w marcu, nowej kadencji ich rola w zarządzaniu miastem znacząco wzrośnie. Dysponować będą środkami budżetu miasta na remonty i inwestycje. To właśnie radni dzielnicy podejmą decyzję, które drogi, place zabaw czy tereny zielone są najbardziej potrzebne mieszkańcom.

Wszelkie wnioski w sprawach lokalnych inwestycji będą, więc rozpatrywane na szczeblu dzielnicy, blisko mieszkańców, po uważnym wysłuchaniu ich wniosków i oczekiwań.

Głosując 27 marca w wyborach do rad dzielnic, wybierzecie Państwo swoich przedstawicieli ludzi, którzy przez 4 lata będą podejmować decyzje znaczące dla rozwoju otoczenia, w którym żyjecie.


To ważna decyzja!

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek


Gdynia podzielona jest na 22 dzielnice. Jedynie w Chyloni, największej z nich, mieszkańcy wybierać będą 21 radnych, w pozostałych dzielnicach - po 15 osób. W wyborach kandyduje 511 osób, z których gdynianie wybiorą 336 radnych.Podczas wyborów osoby niepełnosprawne ruchowo mogą skorzystać z przeznaczonego specjalnie dla nich bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych do lokalu wyborczego oraz z powrotem do miejsca zamieszkania. Zamówienia na transport można składać pod numerem telefonu 58 623 50 78, w dni powszednie w godz. od 6.00 do 20.00, a w soboty i niedziele od godz. 9.00 do 19.00.

W niedzielę wyborczą zamawianie transportu oraz przewóz osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do 20.00. Z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych korzystać mogą wyłącznie osoby niepełnosprawne, będące mieszkańcami Gdyni i podróżujące z miejsca pobytu znajdującego się w Gdyni, do lokali wyborczych na terenie Gdyni.

Zobacz także:
- kandydaci na radnych - pobierz rejestr (format xls)
- wykaz siedzib obwodowych komisji wyborczych w Gdyni - pobierz tutaj
- co zrealizowali radni w latach 2007 - 2011, dysponując budżetem  w wysokości ponad 10 milionów złotych → Pracowite cztery lata gdyńskich rad dzielnic

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data udostępnienia informacji: 15.03.2011