Kandydaci na radnych

UCHWAŁA Nr 3/2011
Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów do rad dzielnic
z dnia 2 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia rejestru kandydatów na radnych do rad dzielnic

Na podstawie § 25 Zasad i trybu przeprowadzania wyborów do rady dzielnicy – stanowiących załącznik nr 2 do Statutu każdej dzielnicy Miasta Gdyni (MRMG z 2004 r., Nr 29 – 50 z poźn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza ds. Wyborów do Rad Dzielnic uchwala, co następuje:

  § 1. Ustala się dla każdej dzielnicy, stanowiącej odrębny okręg wyborczy, rejestr kandydatów na radnych do rady dzielnicy, stanowiący załącznik do uchwały. 
  § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.
  § 3. Zarządza się wydrukowanie obwieszczenia o zarejestrowanych kandydatach, zawierające dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach.  

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
    ds. wyborów do rad dzielnic 
 (-) Mariusz Szpaczyński  


załącznik do uchwały - rejestr kandydatów na radnych rad dzielnic miasta Gdyni 
- pobierz rejestr (format xls)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data udostępnienia informacji: 02.03.2011