Kampania wyborcza

Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem ogłoszenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdyni o zarządzeniu wyborów i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem wyborów.

Na terenie miasta Gdyni rozstawionych jest 80 tablic informacyjnych, na których umieszczane są obwieszczenia wyborcze. 
Ponadto, rozstawionych zostało dodatkowo 80 sztuk tablic, obok już stojących, przeznaczonych na bezpłatną kampanię dla kandydatów na radnych do rad dzielnic.

Poniżej wykaz miejsc ustawienia tablic wyborczych w wyborach do rad dzielnic miasta Gdyni zarządzonych na dzień 27 marca 2011 roku
- pobierz wykaz (format doc)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Marzena _Siedlikowska
Data udostępnienia informacji: 22.03.2011