Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia Sala Obslugi Mieszkańców stanowiska nr 16 i 17 ; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
UM Gdynia od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00
Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 2408)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023r. w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 1495)
Inne informacje:
  • wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów
  • wniosek składa się w na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 3 dnia przed dniem wyborów, czyli w wyborach odbywających się w dniu 15 października 2023r. wniosek należy złożyć w okresie od 1 września do 12 października.
  • odbiór zaświadczenia wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek
  • zaświadczenia wydawane do wyborów Prezydenta RP obejmują dwie tury głosowania
  • zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2023 13:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.09.2023 10:14 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
07.09.2023 12:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
06.09.2023 09:03 Korekta Michał Kowalski
05.09.2023 14:43 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
31.08.2023 19:13 Aktualizacja treści Beata Pukło
28.08.2023 11:02 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
25.08.2023 13:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
25.08.2023 12:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 12:58 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 10:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 10:48 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 10:47 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 10:34 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:05 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.09.2019 09:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.07.2019 12:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:23 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 13:57 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 10:04 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
12.12.2017 11:02 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:38 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:38 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko