Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Złóż elektroniczny wniosek w Cyfrowym Urzędzie
Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

UWAGA zmiana miejsca wydawania zaświadczeń:
Zaświadczenia wydawane są w Arenie Gdynia przy ul. Kazimierza Górskiego 8
w godz. 8:00 - 16:00
wejscie nr 2

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • pisemny wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania dostępny poniżej lub w pok. 60
Sposób załatwienia sprawy: wydanie zaświadczenia
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: brak
Podstawa prawna:
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
  • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie spisu wyborców (Dz.U. z 2015r. poz.5 z późn.zm.)
Inne informacje:
  • zaświadczenie mogą otrzymać osoby wpisane do rejestru lub spisu wyborców miasta Gdyni
  • zaświadczenie odbiera się osobiście lub poprzez pisemnie upoważnioną osobę (w  upoważnieniu należy wskazać imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL wyborcy)
  • zaświadczenia wydawane do wyborów Prezydenta RP obejmują dwie tury głosowania
  • zaświadczeń nie wydaje się w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 19.07.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.07.2022 12:58 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:57 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 10:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 10:48 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
08.06.2020 10:47 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.06.2020 10:34 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:05 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
09.09.2019 09:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
17.07.2019 12:06 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:23 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.04.2019 13:57 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 10:04 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:51 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
12.12.2017 11:02 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:38 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:38 Korekta Michał Kowalski
30.05.2017 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko