Udostępnienie danych z Centralnego Rejestru Wyborców i spisu wyborców

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz, Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 Gdynia
Numer pokoju: UM Gdynia pok. nr 60; Centrum Obsługi Mieszkańca CH Riviera - stanowiska 3 i 4

W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 Urząd Miasta Gdyni
od poniedziałku do soboty od 10:00 do 18:00 Centrum Obslugi Mieszkańca CH Riviera

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Opis procedury w PJM:
Wymagane dokumenty:
  • pisemny wniosek wyborcy
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
Sposób załatwienia sprawy: Osobie, której dane są przetwarzane w Centralnym Rejestrze Wyborców, na wniosek tej osoby złożony na piśmie utrwalonym w postaci:
  1. papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta
  2. elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl
wójt udostępnia informacje o danych tej osoby. Informacja o danych jest udostępniana, w zależności od żądania wnioskodawcy, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej. Informacja ta może mieć postać wydruku z systemu teleinformatycznego.

Można samodzielnie sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców przy użyciu usługi elektronicznej poprzez platformę www.gov.pl.
Opłaty: bez opłat
Czas załatwienia sprawy: od ręki
Tryb odwoławczy: wniesienie reklamacji na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców lub spisie wyborców
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2023r., poz. 2408)
Inne informacje: w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów do 5 dnia przed dniem wyborów każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, o udzielenie informacji, czy został w spisie ujęty. W wyborach w dniu 15 października 2023r. spis wyborców jest udostępniany od 1 września do 10 października 2023r.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Lejko
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.11.2023 13:47 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
29.09.2023 09:57 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
29.09.2023 09:56 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
06.09.2023 09:04 Korekta Michał Kowalski
05.09.2023 14:38 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
31.08.2023 22:32 Aktualizacja treści Beata Pukło
29.08.2023 11:06 Dodanie informacji Małgorzata Lejko
28.08.2023 11:05 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
25.08.2023 14:55 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.08.2023 14:44 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.08.2023 14:22 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.08.2023 15:29 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 12:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:52 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:19 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:07 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.07.2019 11:53 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:21 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 09:47 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:22 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:46 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:35 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:45 Korekta Michał Kowalski
31.05.2017 10:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko