Rekalmacja na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców i spisie wyborców

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 60

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00

Numer telefonu:
58 626-26-26

Fax: 58 668-87-67
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty:
  • dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu)
  • pisemna lub ustna reklamacja wskazująca na nieprawidłowości
Sposób załatwienia sprawy:
  • reklamację wniosi się:
     ustnie do protokołu lub
     na piśmie utrwalonym w postaci:
     -papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta
     -elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
      podpisem zaufanym poprzez stronę www.gov.pl

  • w przypadku nieprawidłowości, po wniesieniu reklamacji ustnie do protokołu lub pisemnie – wydanie decyzji administracyjnej, którą można odebrać osobiście w pok. 60 lub która może zostać doręczona za pośrednictwem poczty (zgodne z życzeniem wnioskodawcy); przy odbiorze osobistym konieczne jest posiadanie dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
Opłaty:
bez opłat
Czas załatwienia sprawy:
  • 3 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców
  • 2 dni - na wydanie decyzji od daty wniesienia reklamacji na nieprawidłowości w spisie wyborców
Tryb odwoławczy: na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu Rejonowego w Gdyni, Plac Konstytucji 5. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie:
  • 3 dni od dnia doręczenia decyzji dotyczącej nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców
  • 2 dni od dnia doręczenia decyzji dotyczącej nieprawidłowości w spisie wyborców

Skarga jest zwolniona z opłat.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (j.t. Dz.U. z 2022r., poz. 1277 z późn.zm.)
Inne informacje: wyborca może wnieść do właściwego miejscowo wójta reklamację na nieprawidłowości w Centralnym Rejestrze Wyborców lub spisie wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Imielska
Wprowadził informację: Małgorzata Lejko
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.05.2017
Data udostępnienia informacji: 30.05.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.09.2023 09:04 Korekta Michał Kowalski
05.09.2023 14:37 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
25.08.2023 14:52 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
25.08.2023 10:52 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
24.08.2023 15:27 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
19.07.2022 12:55 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
26.08.2020 10:50 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.06.2020 11:18 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
11.10.2019 09:06 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
17.07.2019 12:00 Zmiana podstawy prawnej Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:19 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
08.05.2019 09:11 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
28.08.2018 09:55 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
09.07.2018 11:43 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
22.01.2018 10:48 Zmiana załącznika Małgorzata Lejko
05.01.2018 10:20 Korekta Małgorzata Lejko
12.12.2017 10:54 Aktualizacja treści Małgorzata Lejko
03.11.2017 12:34 dodanie linku do Cyfrowego Urzędu Michał Kowalski
26.06.2017 15:42 Korekta Michał Kowalski