Glosowanie korespondencyjne w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - II TURA 12 LIPCA 2020r.

Miejsce Urząd Miasta Gdyni

Wydział Spraw Obywatelskich
Referat Ewidencji Ludności i Meldunków
Adres: Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
Numer pokoju: 209

W godzinach: 08:00 - 16:00
W dniach:
poniedziałek - piatek

UWAGA zmiana miejsca przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego przyjmowane  są na terenie obiektu  GDYNIA ARENA
przy ul. Kazimierza Górskiego 8 (obok centrum handlowego Riviera)
w godz. 8:00 - 16:00
WEJŚCIE NR 2

Numer telefonu:
58 668-87-32
58 668-87-33
58 668-87-34
58 668-87-53

Fax: 58 66 88 767
E-mail: ref.ewidencji_ludnosci@gdynia.pl
Wymagane dokumenty: wypełniony wniosek „ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO” – wzór na dole tabeli

Ze względu na ogłoszony stan epidemii wnioski należy składać  elektronicznie : link 
osobiście - w obiekcie GDYNIA ARENA  ul.Górskiego 8, wejście nr 2,
pocztą tradycyjną lub  poprzez wrzutnię na dokumenty w drzwiach w Urzędzie Miasta Gdyni (wejście od strony Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54)

UWAGA - wnioski przesłane emailem nie będą rozpartrywane.
liczy się DATA WPŁYWU  do urzędu
Sposób załatwienia sprawy: Przygotowanie pakietu do głosowania korespondencyjnego.
Odbiór pakietu:
- skrzynka pocztowa pod adresem wskazanym przez wyborcę.
- osobisty w Urzędzie Miasta Gdyni.

Jeżeli zgłoszenie nie spełnia wymogów, urzędnik wyborczy wzywa wyborcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.
Opłaty: BRAK OPŁAT
Czas załatwienia sprawy: Składanie wniosków przez wyborcę -
I tura : do dnia 16.06.2020r.
II tura : do dnia 30.06.2020r.


Doręczenie pakietów odbywa się w terminach określonych w ustawie z dnia 02 czerwca 2020r. (Dz.U.z 2020r. poz.979)
Tryb odwoławczy: BRAK
Podstawa prawna: ustawa z dnia 02 czerwca 2020r. (Dz.U. z 2020r. poz. 979)
ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2019r. poz. 684 z późn.zm.)
Inne informacje: Zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

zgłoszenie elektroniczne możliwe tu:
https://www.gov.pl/web/gov/zgloszenie-glosowania-korespondencyjnego-dla-osob-glosujacych-w-polsce


Niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać:
1) dołączenia do pakietu wyborczego nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a;
2) dostarczenia pakietu wyborczego do drzwi lokalu, którego adres został wskazany w zgłoszeniu.

WAŻNE: Dokonane zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania.

Szczegóły dotyczące głosowania korespondencyjnego znajdują się w Informacji Państwowej Komisji Wyborczej o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ZPOW-711-51/20 z dnia 03 czerwca 2020r. – załącznik na dole tabeli.
Druki:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Neubert-Michalak
Wprowadził informację: Magdalena Filipowicz
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Filipowicz
Data wytworzenia informacji: 04.06.2020
Data udostępnienia informacji: 04.06.2020
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.06.2020 10:20 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
29.06.2020 08:33 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
29.06.2020 08:30 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
26.06.2020 14:53 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
26.06.2020 14:48 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.06.2020 14:07 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.06.2020 14:06 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.06.2020 12:01 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
08.06.2020 11:59 Aktualizacja treści Magdalena Filipowicz
05.06.2020 12:15 Korekta Magdalena Filipowicz
05.06.2020 10:59 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
04.06.2020 15:04 Zmiana załącznika Magdalena Filipowicz
04.06.2020 14:51 Korekta Magdalena Filipowicz
04.06.2020 14:27 Dodanie informacji Magdalena Filipowicz