Wydarzenia w 2017 roku

OBCHODY JUBILEUSZU WSPÓŁPRACY GDYNI I PLYMOUTH

W dniu 10 maja 2017 r. na Skwerze Plymouth miały miejsce obchody jubileuszu współpracy Gdyni i Plymouth przy udziale Przewodniczącej Rady Miasta Gdyni oraz oficjalnej delegacji z Wielkiej Brytanii. Plymouth jest pierwszym miastem, z którym Gdynia zawarła umowę miast siostrzanych w 1976 r.  W 1982 r. jednemu z głównych skwerów w Gdyni nadano nazwę Skwer Plymouth. Na środku tego skweru znajduje się, upamiętniający podpisanie porozumienia, pomnik w kształcie kotwicy. To właśnie na tym pomniku 10 maja 2017 r. została odsłonięta tablica upamiętniająca długoletnią współpracę miast.

DEBATA OBYWATELSKA "EUROPA - JAKA PRZYSZŁOSĆ? - ROZWAŻANIA NAD EUROPĄ”
 
W dniu 2 czerwca 2017 miasto Gdynia wraz z Europejskim Komitetem Regionów zorganizowało debatę obywatelską pt. „Europa – jaka przyszłość? Rozważania nad Europą”. Odbyła się ona w Centrum Konferencyjnym Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia. ”Rozważania nad Europą” to cykl debat dotyczących przyszłości Europy inicjowanych przez członków Europejskiego Komitetu Regionów w państwach UE. Komitet jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych z całej Unii Europejskiej. W debacie udział wzięli członkowie Parlamentu Europejskiego - Janusz Lewandowski i Jan Olbrycht, członkowie Europejskiego Komitetu Regionów - Tadeusz Truskolaski i Stanisław Szwabski oraz zastępca dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce - Marzenna Guz-Vetter.  Debata miała na celu podjęcie obywatelskiego dialogu na temat przyszłości Unii Europejskiej. Partnerami debaty byli: Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej”, Europe Direct Gdańsk oraz Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia.
Debata obywatelska: Rozważania nad Europą

KIELER WOCHE 2017

W dniach 16-25.06.2017 miasto Gdynia zaprezentowało w Kilonii swoją ofertę podczas międzynarodowej imprezy „Kieler Woche" - Tygodnia Kilońskiego. Na rynku międzynarodowym podczas Kieler Woche organizowane są prezentacje narodowe z całego świata. Gdynia uczestniczyła po raz dwudziesty w tym wydarzeniu. Nasze miasto zaprezentowało na Rynku Międzynarodowym stoisko z materiałami promocyjno-turystycznymi Gdyni i województwa pomorskiego oraz z wyrobami z bursztynu. Imprezie „Kieler Woche" towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Miast". Podczas Forum omawiano temat: „Równe szanse i polityka równouprawnienia w zmieniającym się społeczeństwie.” W Forum udział wzięła delegacja radnych miasta Gdyni.
W trakcie „Kieler Woche" kilońskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie zorganizowało spotkanie integracyjne dla polskich gości biorących udział w „Kieler Woche". Spotkanie było także okazją do świętowania jubileuszu 45-lecia powstania Towarzystwa Niemiecko-Polskiego w Kilonii. Wśród uczestników spotkania znaleźli się m.in. reprezentanci konsulatu RP w Hamburgu, Rady Miasta Kilonii oraz przedstawicielka Gdyni. Podczas Kieler Woche odbyło się również jubileuszowe spotkanie z okazji 60-lecia udziału polskich żeglarzy w Kieler Woche. Spotkanie zorganizowało Polskie Stowarzyszenie Szkolne SAWA T.z. w Kilonii. Udział  wzięli w nim m.in. przedstawiciele Konsulatu RP w Hamburgu, Rady Miasta Kilonii, ORP Gniezno oraz przedstawicielka Gdyni.

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA URBANISTÓW "DYNAMIKA MIASTA" ORAZ GDYŃSKA LETNIA SZKOŁA URBANISTYKI

W dniach 22-23.06.2017 czerwca Miasto Gdynia wraz z Towarzystwem Urbanistów Polskich zorganizowało drugą edycję międzynarodowej konferencji urbanistów „Dynamika Miasta”. Konferencja odbyła się w Gdyńskim Centrum Filmowym. Wydarzenie miało formę debat tematycznych, podczas których wymieniano poglądy na temat rozmaitych, dynamicznych zjawisk, takich jak technologiczne i społeczne zmiany we wzorcach mobilności, przepływy ludzi, informacji i dóbr napędzające i przekształcające miejski metabolizm, a także postrzeganie stale ewoluujących procesów w mieście. Konferencję poprzedziło wydarzenie o charakterze warsztatowym pn. Gdyńska Letnia Szkoła Urbanistyki dla młodych urbanistów z całego świata. Tegoroczne warsztaty były okazją do przeanalizowania możliwych wariantów połączeń transportowych dzielnic położonych na Kępie Oksywskiej z centrum miasta i określenia możliwości zabudowy w kluczowych strefach rozwojowych wspomnianej osi transportowej.

BALTIC MEETING POINT

W dniach 2-4.08.2017 r. w Karlskronie w Szwecji po raz pierwszy odbyło się Baltic Meeting Point - nowe międzynarodowe forum.  Miasto Gdynia reprezentowane było przez wiceprezydent Katarzynę Gruszecką-Spychałę. W rozmowach, oprócz władz samorządowych, uczestniczyli również przedstawiciele parków naukowych, Uniwersytetu Technicznego Blekinge, StenaLine czy reprezentanci gminy Karlskrona. Forum to zakłada wspieranie współpracy w dziedzinie rozwoju biznesowego, networkingu, nauki i wzajemnego zrozumienia między miastami siostrzanymi Karlskrony i członkami międzynarodowego porozumienia Baltic Sail.  Tegoroczne forum, w ramach dyskusji, prezentacji i warsztatów w grupach, skupiało się m.in. na rozwoju biznesowym oraz współpracy parków naukowych, turystyce, przyszłości regionu Morza Bałtyckiego i zrównoważonym rozwoju.

WIZYTY HARCERZY POLONIJNYCH

W sierpniu i listopadzie 2017 Gdynię odwiedziła grupa harcerzy polonijnych z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Rosji . Wizyty były organizowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska Oddział Pomorski we współpracy z miastem Gdynią. W ramach prezentacji gdyńskiej oferty turystycznej oraz historii miasta, goście odwiedzili takie miejsca jak: Muzeum Miasta Gdyni, ORP Błyskawica, Dar Pomorza, Muzeum Emigracji. Podczas pobytu listopadowego w Gdyni harcerze wzięli udział w Paradzie Niepodległości.

WIZYTA DELEGACJI Z ZHUHAI (CHINY)

W dniach 26-27.11.2017 nasze miasto odwiedziła delegacja z miasta Zhuhai – gdyńskiego miasta partnerskiego w Chinach. Celem wizyty było omówienie przyszłych wspólnych inicjatyw kulturalnych i gospodarczych.
W imieniu miasta gości przywitała Maja Wagner, Radna Gdyni. W trakcie rozmów omówiono potencjał kulturalny obu miast i planowane projekty, a także perspektywy rozwoju ruchu turystycznego w ramach dwustronnej współpracy. Na podstawie prezentacji przygotowanej przez Referat Rozwoju i Obsługi Inwestora omówiono też tematy gospodarcze i potencjał współpracy w tym zakresie. Po spotkaniu w Urzędzie Miasta goście mieli okazję odwiedzić gdyńskie instytucje kultury. Współpraca z miastem Zhuhai zapoczątkowana została cztery lata temu. W maju bieżącego roku podpisana została umowa o współpracy na zasadzie miast zaprzyjaźnionych, która koncentruje się na takich dziedzinach, jak: gospodarka, kultura, sport, rekreacja i edukacja. Umowa została zawarta na okres pięciu lat z możliwością przedłużenia.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2017
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 11.12.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.12.2017 15:33 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
11.12.2017 15:26 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
11.12.2017 14:10 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
08.12.2017 12:47 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
08.12.2017 12:36 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
08.12.2017 12:14 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
25.09.2017 10:38 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
26.07.2017 09:00 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
26.07.2017 08:55 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
26.07.2017 08:50 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 15:43 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 15:42 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 15:40 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 15:29 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 14:03 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 14:02 Aktualizacja treści Monika Pawlińska