Wydarzenia w 2016 roku

SEMINARIUM PT. „ROZWÓJ POLITYKI UE NA RZECZ REWITALIZACJI MIAST PORTOWYCH"

Spotkanie Komitetu Regionów w Gdyni - fot. Piotr MansterskiW dniu 6.06.2016 r. w Gdyni odbyło się seminarium pt.: "Rozwój polityki UE na rzecz rewitalizacji miast portowych". Organizatorem seminarium była grupa polityczna European Alliance (EA) w Komitecie Regionów oraz Miasto Gdynia. Komitet Regionów to organ doradczy Unii Europejskiej złożony z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich.
Seminarium w Gdyni poświęcone było rozwojowi miast portowych w Europie. Tereny portowe mają wyjątkowy potencjał i mogą odegrać kluczową rolę w opracowywaniu modelu rozwoju łączącego aktywność ekonomiczną, logistyczną i przemysłową z rewitalizacją dziedzictwa kulturowego, przy aktywnym udziale mieszkańców.
Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się m.in. przedstawiciele miasta Cork, Szetlandów, miasta Kłajpedy, a także Jerzy Buzek - poseł do Parlamentu Europejskiego.
Po obradach członkowie Grupy EA przyjęli Deklaracje Gdyńską: Rozwój polityki Unii Europejskiej na rzecz rewitalizacji miast portowych.

 

WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY

Delegacja z Ukrainy - fot. Michał KowalskiW dniach 13-14 czerwca 2016 Gdynia gościła grupę kilkunastu młodych samorządowców i działaczy organizacji pozarządowych z różnych regionów Ukrainy. Wizyta zrealizowana została we współpracy z International Republican Institute, organizacją non-profit, zajmującą się wspieraniem wolności i demokracji na świecie. Podczas swojego pobytu, goście spotkali się z przedstawicielami władz Gdyni, zapoznali się m.in. ze strukturą i działaniem samorządu terytorialnego, Urzędu Miasta i Rad Dzielnic oraz zasadami funkcjonowania budżetu obywatelskiego. Grupa poznała także założenia pracy Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz wzięła udział w wizytach studyjnych w Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, Centrum Aktywności Seniora oraz w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian.


KIELER WOCHE 2016

W dniach 17-26.06.2016 miasto Gdynia zaprezentowało w Kilonii swoją ofertę podczas międzynarodowej imprezy „Kieler Woche" - Tygodnia Kilońskiego. Na rynku międzynarodowym podczas Kieler Woche organizowane są prezentacje narodowe z całego świata. Gdynia uczestniczyła już po raz dziewiętnasty w tym wydarzeniu. W czerwcu 2016 r. nasze miasto zaprezentowało na Rynku Międzynarodowym stoisko z materiałami promocyjno-turystycznymi Gdyni i województwa pomorskiego oraz z wyrobami z bursztynu. Tradycyjnie imprezie „Kieler Woche" towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Miast". Podczas Forum omawiano temat: „Strategie integracji imigrantów i uchodźców ze społecznością lokalną".
W Forum udział wzięła delegacja oficjalna z Gdyni. Podczas „Kieler Woche" kilońskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie tradycyjnie zorganizowało spotkanie integracyjne dla gości polskich biorących udział w „Kieler Woche", którego tematem przewodnim było 25-lecie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

 

GDYŃSKA SZKOŁA URBANISTYKI

W dniach 23-24 czerwca w Gdyńskim Centrum Filmowym odbyła się międzynarodowa konferencja "Mieszkać w Mieście. Problemy i wyzwania dla kształtowania współczesnej polityki mieszkaniowej". Konferencja ta była współorganizowana przez Miasto Gdynię, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk oraz Politechnikę Gdańską we współpracy z International Society of City and Regional Planners (ISOCARP).

Celem konferencji było zainicjowanie interdyscyplinarnej dyskusji na temat modelu kształtowania polityk odnoszących się do miejskich struktur mieszkaniowych, a także wypracowanie wniosków dotyczących kierunków dalszych badań i działań w tym zakresie.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa "City Visions" w Muzeum Miasta Gdyni w dniach 23.06-03.07.2016, obrazująca wizje przekształceń wybranych miast w XX wieku. W związku z konferencją zorganizowano również warsztaty Young Planning Professionals, w których udział wzięli młodzi urbaniści z całego świata.


GDYNIA BUSINESS WEEK 2016

W dniach 21-26 sierpnia 2016 odbyła się w Gdyni kolejna, ósma edycja programu Gdynia Business Week - jednego z najciekawszych projektów edukacyjnych skierowanych do młodzieży z gdyńskich liceów i techników. Przez sześć dni 120 młodych pasjonatów biznesu, którzy zakwalifikowali się do programu, rozwijało swoje ekonomiczne umiejętności pod okiem profesjonalistów ze Stanów Zjednoczonych. W trakcie kreatywnych zadań i gier uczestnicy poznali tajniki zarządzania przedsiębiorstwem, podejmowania strategicznych decyzji oraz realizacji kampanii marketingowej, koniecznej do skutecznego wkroczenia na rynek z nowym produktem. Tygodniową pracę nad projektami tradycyjnie zakończyły Targi. Najwięcej wirtualnych pieniędzy od inwestorów udało się zebrać grupie A, która wymyśliła hełm pomagający zaoszczędzić czas, a najlepszą prezentację dla akcjonariuszy przygotował zespół H, który promował "Hidden heels". W tzw. symulacji biznesowej bezkonkurencyjna okazała się firma G, oferująca poduszkę, która nagrywa sny. W ramach kursu zaawansowanego (Advanced Business Week), najlepsza okazała się grupa J.Program organizowany jest przez Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Foundation for Private Enterprise Education, która już od 40 lat realizuje amerykańską wersję kursu – Washington Business Week.

WIZYTA STUDYJNA DZIAŁACZY PRODEMOKRATYCZNYCH Z UKRAINY W GDYNI

W dniach 6-8 grudnia 2016 r. odbyła się wizyta studyjna działaczy prodemokratycznych z Ukrainy (z Bogusławia, Tarnopola, Kijowa i Odessy). Wizyta była zorganizowana przez Europejski Instytut na rzecz Demokracji z Warszawy przy współpracy z miastem Gdynia, dotyczyła szeroko rozumianego rozwoju ośrodków miejskich i planowania. W składzie grupy z Ukrainy znaleźli się przedstawiciele organizacji pozarządowych i rad miejskich.

W ramach wizyty delegacja spotkała się z przedstawicielami władz miasta Gdyni i Rady Miasta Gdyni, jak również z przedstawicielami Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni oraz Plastykiem Miejskim. Goście zapoznali się z działaniem systemu Tristar, z projektami Civitas Dynamo i Flow, odbyli wizyty studyjne w Laboratorium Innowacji Społecznych, w gdyńskim InfoBoxie, w Centrum Kulturalnym TuBAZA, w Towarzystwie Przyjaciół Orłowa oraz w Młodzieżowym Domu Kultury. Delegacja miała także okazję zapoznać się z architekturą modernistyczną Gdyni.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data udostępnienia informacji: 06.07.2017
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.07.2017 15:16 Aktualizacja treści Monika Pawlińska
06.07.2017 14:17 Aktualizacja treści Monika Pawlińska