Wydarzenia w 2015 roku

WIZYTA DELEGACJI SAMORZĄDOWCÓW Z UKRAINY W RAMACH PROJEKTU PRZYGOTOWANIE UKRAIŃSKICH SAMORZĄDÓW DO WDROŻENIA REFORM DECENTRALIZACYJNYCH I STOWARZYSZENIA Z UE
Delegacja z Ukrainy - fot. Dorota NelkeW dniach 23-27.03.2015 Gdynia gościła przedstawicieli władz dwóch ukraińskich miast: Siewierodoniecka i Użhorodu.
Delegacja spotkała się z władzami miasta - Prezydentem i Wiceprezydentami Gdyni oraz Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, a także uczestniczyła w posiedzeniu Rady Miasta.
Reprezentanci Ukrainy odbyli wizyty studyjne w najważniejszych gdyńskich ośrodkach wspierania przedsiębiorczości i innowacji. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia zapoznali się z zasadami jego funkcjonowania, w tym m.in. z ofertą przestrzeni konferencyjnych i biznesowych, zasadami funkcjonowania Strefy Startup, Centrum Designu Gdynia i Centrum Nauki Experyment. Przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości przybliżyli gościom doświadczenia związane z różnorodnymi inicjatywami wspierania i promowania przedsiębiorczości wśród mieszkańców. Podczas wizyty w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych omówiono zasady wspierania działalności organizacji pozarządowych w Gdyni oraz realizację kampanii 1% „Mały procent - wielka sprawa!". Pracownicy Zarządu Dróg i Zieleni przedstawili ukraińskim gościom Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR oraz gdyńską politykę rowerową. Ponadto zaprezentowana została organizacja Strefy Płatnego Parkowania w terenie.
Goście mieli również okazję poznać gdyńskie inwestycje i doświadczenia miasta z zakresu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, w tym tych przedakcesyjnych. Wśród omawianych problemów pojawiły się także zagadnienia zapewnienia przejrzystości działań samorządu i prowadzenia dialogu z mieszkańcami oraz partycypacja społeczności lokalnej w wyznaczaniu kierunku rozwoju miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

DELEGACJA Z MIASTA SIOSTRZANEGO HAIKOU
W dniach 2-3 maja 2015 r. Gdynię odwiedziła delegacja oficjalna z Haikou, miasta siostrzanego Gdyni w Chinach. W ramach programu pobytu, w niedzielę 3 maja, uczestnicy delegacji wzięli udział w oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami władz Miasta. Podczas spotkania, które odbyło się w Urzędzie Miasta, reprezentanci obu miast ustalili kierunki współpracy na najbliższą przyszłość. Wśród poruszonych tematów znalazły się również obchody przypadającego w przyszłym roku 10-lecia podpisania umowy o współpracy pomiędzy Gdynią a Haikou. Podczas pobytu w naszym mieście uczestnicy delegacji mieli także okazję zapoznać się z modernistycznym dziedzictwem architektury Gdyni.

WIZYTA DELEGACJI Z DUNKIERKI

W dniach 26-30 maja 2015 w Gdyni gościła oficjalna delegacja z Dunkierki. W piątek, 29 maja, podczas spotkania w Urzędzie Miasta Gdyni strona francuska oraz przedstawiciele Gdyni omówili program współpracy miast na lata 2015-2020, mający na celu rozwój partnerstwa oraz realizację wspólnych działań w zakresie współpracy gospodarczej, jak również w dziedzinie kultury, edukacji, spraw społecznych, sportu i turystyki.
Na spotkaniu podsumowano również współpracę z Dunkierką przy projekcie realizowanym przez Gdyńskie Centrum Sportu: Projekt Sport Evolution w ramach programu „Uczenie się przez całe życie" Partnerskie Projekty Comenius Regio. Przedstawiciele GCS podsumowali dotychczasowe kontakty w zakresie sportu nawiązane pomiędzy klubami, stowarzyszeniami oraz instytucjami z obu miast oraz przedstawili plany na przyszłość, nowe projekty i inicjatywy.

BALTOPS 2015

W dniach 5-8 czerwca w Gdyni odbyły się największe międzynarodowe manewry morskie na Bałtyku - BALTOPS 2015.  BALTOPS to coroczne ćwiczenia morskie mające na celu zwiększenie skuteczności sił morskich państw Partnerstwa dla Pokoju w rejonie Morza Bałtyckiego. Manewry potwierdzają rolę takich sił w międzynarodowym systemie bezpieczeństwa. Gdyński port gościł 41 okrętów wojennych z 17 państw, m.in.: Danii, Finlandii, Francji, Litwy, Łotwy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Kanady, USA oraz Polski. Część jednostek cumujących przy nabrzeżach w centrum miasta była udostępniona do zwiedzania. Mieszkańcy Gdyni oraz turyści mieli więc okazję przyjrzenia się najnowszej technologii stosowanej przez państwa biorące udział w manewrach.


WIZYTA DELEGACJI Z KARLSKRONY W GDYNI

Delegacja z Karlskrony, fot. Michał KowalskiW dniu 8 czerwca 2015 r. Gdynię odwiedziła czteroosobowa delegacja oficjalna z Karlskrony, której przewodzili Prezydent Miasta oraz Sekretarz Miasta. W tym roku mija 25 lat bogatej współpracy Gdyni z Karlskroną na zasadzie miast siostrzanych. Delegacja, wraz z nowo wybranym Prezydentem Miasta, Patrikiem Hanssonem, spotkała się w tych wyjątkowych okolicznościach z Prezydentem Gdyni, Wojciechem Szczurkiem, by podsumować realizację Programu Współpracy na lata 2013 - 2015. Przedyskutowano również możliwości poszerzenia kooperacji między miastami o kolejne dziedziny w najbliższych latach.
Reprezentacja Karlskrony wzięła także udział w spotkaniu z oficjalnymi przedstawicielami środowiska kulturalnego Gdyni, pod przewodnictwem Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdyni ds. Kultury, Przewodniczącej Komisji Kultury Rady Miasta Gdyni, pani Mai Wagner. Obie strony wymieniły się zebranymi doświadczeniami w zakresie realizacji projektów kulturalnych oraz wzięły udział w dyskusji na temat przyszłej współpracy w tej dziedzinie.
Drugą połowę dnia delegacja spędziła składając wizyty studyjne w Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia, Gdynia InfoBoxie Obserwatorium Zmian oraz niedawno otwartym Muzeum Emigracji w Gdyni.


KIELER WOCHE 2015
W dniach 19-28.06.2015 miasto Gdynia zaprezentowało w Kilonii swoją ofertę podczas międzynarodowej imprezy „Kieler Woche" - Tygodnia Kilońskiego. Na rynku międzynarodowym podczas Kieler Woche organizowane są prezentacje narodowe z całego świata. Gdynia uczestniczyła już po raz osiemnasty w tym wydarzeniu. W czerwcu 2015 r. nasze miasto zaprezentowało na Rynku Międzynarodowym stoisko z materiałami promocyjno-turystycznymi Gdyni i województwa pomorskiego oraz z wyrobami z bursztynu. Tradycyjnie imprezie „Kieler Woche" towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Miast". Podczas Forum omawiano temat: „Szczególna rola uniwersytetów w zakresie promowania innowacji, zatrudnienia i rozwoju gospodarczego w regionie". W Forum udział wzięła delegacja oficjalna z Gdyni. Podczas „Kieler Woche" kilońskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie tradycyjnie zorganizowało spotkanie integracyjne dla gości polskich biorących udział w „Kieler Woche".


BIEG KILOŃSKI
Bieg kiloński - fot. Agata WyrobekW sobotę 4 lipca 2015 r. na Skwerze Kościuszki miał miejsce finał jubileuszowego biegu z Kilonii do Gdyni. W sztafecie wzięło udział 19 pracowników Urzędu Miasta Kilonii, którzy postanowili uhonorować w ten sposób 30-lecie siostrzanej współpracy miast. Biegacze rozpoczęli sztafetę 28 czerwca i po pokonaniu blisko 800 km zawitali do Gdyni. Każdy uczestnik pokonywał codziennie dystans od 5 do 11 km, w zależności od kondycji fizycznej danego dnia. W pierwszych kilometrach sztafety wzięli w niej również udział Prezydent Kilonii Ulf Kämpfer oraz Wicekonsul RP w Hamburgu Marek Sorgowicki.

W Gdyni kilończycy przebiegli ostatni odcinek swojej trasy, kończąc go na mecie w okolicy Akwarium Gdyńskiego. Podziw wzbudzał ich niesamowity entuzjazm, pomimo panującego ponad 30-stopniowego upału. Na gdyńskim etapie sztafety do grupy biegaczy dołączyli również przedstawiciele Gdyni: wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Beata Szadziul, radny Miasta Gdyni Kamil Góral oraz dyrektor Gdyńskiego Centrum Sportu Marek Łucyk. Na mecie biegaczy powitała wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska.

 

30-LECIE WSPÓŁPRACY MIAST SIOSTRZANYCH GDYNI I KILONII

Festyn w Parku Kilońskim - fot. Agata WyrobekRok jubileuszowych obchodów 30-lecia współpracy Gdyni i Kilonii rozpoczął się w styczniu od turnieju piłki nożnej „Arka Gdynia Cup 2015" w Gdyni, w którym brała udział, m.in. młodzież z Kilonii. W czerwcu grupa młodych piłkarzy, szczypiornistów oraz tenisistów z Gdyni wzięła udział w turnieju w Kilonii. 18 czerwca oficjalna delegacja gdyńska uczestniczyła w uroczystym spotkaniu jubileuszowym w Ratuszu Kilońskim. Podczas Kieler Woche , w dniu 25 czerwca na Scenie Młodych, wystąpił gdyński zespół „The Esthetics".
Ciekawym elementem obchodów jubileuszowych była również sztafeta grupy 20 pracowników Urzędu Miasta Kilonii, która wystartowała 28 czerwca ze stoiska gdyńskiego na Rynku Międzynarodowym Kieler Woche, a zakończyła się w Gdyni 4 lipca na Skwerze Kościuszki.
W dniach 11-15 września do Gdyni przyjechała oficjalna delegacja z Kilonii, której członkowie wzięli udział w seminarium pt. „Partycypacja obywatelska i innowacje społeczne - nowy wymiar partnerstwa miast". W ramach obchodów w Gdyni odbył się koncert młodzieży ze Szkoły Muzycznej w Kilonii oraz spektakl „Der Kleine Prinz" teatru „Die Komödianten". Punktem kulminacyjnym wydarzeń w Gdyni był festyn dla mieszkańców w „Parku Kilońskim" w dniu 13 września. To tutaj mieszkańcy Gdyni wraz z delegacja z Kilonii spotkali się, by wspólnie przy dźwiękach muzyki świętować obchody 30-lecia współpracy miast siostrzanych. Na festynie koncert zagrał m.in. kiloński muzyk Nico Chavez z zespołem.


WIZYTA DELEGACJI Z UKRAINY

W dniach 16-19.08.2015 r. Gdynię odwiedziła delegacja z Charkowa, z Wiceprezydentem miasta na czele. Goście odbyli spotkania z Prezydentem Miasta Gdyni oraz Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, podczas których rozmawiano na temat potencjalnych obszarów współpracy między miastami. Delegacja złożyła również wizyty studyjne w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym Gdynia oraz w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian. W celu zapoznania się z realizacją corocznego projektu edukacyjnego Gdynia Business Week, ukraińska reprezentacja odwiedziła także III LO w Gdyni, w którym miała miejsce VII edycja tego wydarzenia.


BAŁTYCKIE MIASTA GOTOWE DO WSPÓŁPRACY

W dniach 27-30.10.2015 r. w Gdyni odbyła się XIII Konferencja Generalna Związku Miast Bałtyckich: „Budowanie Inteligentnych Miast w Regionie Morza Bałtyckiego”.  Ok. 200 przedstawicieli miast, w tym prezydentów i burmistrzów, radnych oraz urzędników, a także reprezentantów organizacji regionalnych i europejskich omawiało w Gdyni wyzwania związane z koncepcją smart cities, możliwości rozwoju i finansowania projektów. Uczestnicy Konferencji mieli również okazję wysłuchać oczekiwań młodzieży regionu Morza Bałtyckiego, która w tym samym czasie zorganizowała własną konferencję. Gdyńska Konferencja Generalna wybrała władze Związku na następną dwuletnią kadencję. Per Bødker Andersen, Kolding (Dania) został ponownie Prezydentem ZMB, Marie-Louise Rönnmark, Umeå (Szwecja) - Pierwszym Wiceprezydentem, Jarkko Virtanen, Turku (Finlandia) oraz Ando Kiviberg, Viljandi (Estonia) - Wiceprezydentami. Konferencja wybrała także Komisję Rewizyjną oraz zaakceptowała następujące miasta w Radzie Wykonawczej: Naestved (Dania), Elva (Estonia), Lahti (Finlandia), Rostock (Niemcy), Liepāja (Łotwa), Kowno (Litwa), Kristiansand (Norwegia), Gdynia (Polska), St. Petersburg (Rosja), Växjö (Szwecja). Miejsce w Radzie będzie miała również Gdańsk.  Związek Miast Bałtyckich zrzesza 90 miast regionu Morza Bałtyckiego. Odbywająca się co dwa lata Konferencja Generalna jest najważniejszym organem ZMB gromadząc przedstawicieli miast, w tym burmistrzów, radnych, ekspertów i specjalistów w różnych dziedzinach.

 

 

 

 Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 30.12.2015
Data udostępnienia informacji: 15.01.2015