Wydarzenia w 2014 roku

WIZYTA PRZEDSTAWICIELI ISOCARP-u W GDYNI

Spotkanie z przedstawicielami ISOCARP-u. Zdjęcie: Michał KowalskiW dniach 17-19.01.2014 Gdynię odwiedziła delegacja Sekretariatu Międzynarodowego Towarzystwa Urbanistów i Planistów ISOCARP, które zrzesza członków z ponad 80 krajów.
Delegacja przyjechała, ażeby ocenić stan przygotowań miasta do 50. Światowego Kongresu Urbanistów i Planistów, który odbędzie się w Gdyni w dniach 23-26.09.2014. Temat przewodni tegorocznego kongresu to: „Urban Transformations - Cities and Water".

Podczas pobytu goście odwiedzili Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, w którym odbędzie się kongres, obejrzeli wszystkie pomieszczenia przeznaczone na sesje plenarne, obrady grup tematycznych, spotkania komitetu wykonawczego oraz innych grup, specjalistyczne wystawy i prezentacje. Delegacja odwiedziła również gdyński InfoBox, spotkała się z władzami miasta Gdyni oraz Lokalnym Komitetem Organizacyjnym w celu omówienia stanu przygotowań do kongresu. Strona internetowa kongresu: http://www.isocarp.org/index.php?id=1694


STARZY PRZYJACIELE, NOWI LIDERZY - TURECKI OKRĘT Z WIZYTĄ W GDYNI

Turecki okręt odwiedził Gdynię w dniach 16-19.04.2014 z okazji 600. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Turcją. Według przekazów historycznych, w tym kronik Jana Długosza, w 1414 roku, za panowania Sułtana Mehmeda Celebiego, Król Polski Jagiełło wysłał Jakuba Skarbka i Grzegorza Ormianina z poselstwem do Bursy, ówczesnej stolicy Imperium Osmańskiego. Dzięki silnym historycznym więziom, polityczne, ekonomiczne i kulturalne relacje są dziś w doskonałej kondycji. Decyzja o obchodach 600. rocznicy ustanowienia dyplomatycznych relacji  została podjęta podczas wizyty w Polsce Jego Ekscelencji Pana Abdullaha Güla, Prezydenta Republiki Tureckiej w dniach 5-7 czerwca 2011.

W ramach tych obchodów turecki okręt Marynarki Wojennej TCG Gaziantep złożył wizytę w Gdyni. Jednostka zacumowana przy Nabrzeżu Francuskim była dostępna dla zwiedzających. Z okazji 600. rocznicy w poszczególnych częściach Polski i Turcji od początku roku odbywają się różnego rodzaju wydarzenia kulturalne.

 

WIZYTA DELEGACJI Z KARLSKRONY W GDYNI

 W piątek 25 kwietnia 2014 r. nasze miasto odwiedzili przedstawiciele Urzędu Miasta Karlskrony oraz spółek miejskich. 17 osobowa delegacja przybyła do Gdyni, aby lepiej poznać zasady funkcjonowania gdyńskiego magistratu. Goście zainteresowani byli zasadami zakładania działalności gospodarczej w Polsce, poznali także siedzibę Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości oraz ideę  "jednego okienka". Wizyta rozpoczęła się od spotkania z prezydentem Markiem Stępą, podczas którego dominował  temat projektów inwestycyjnych. Szwedzi poznali strukturę organizacyjną UM Gdyni, metody pracy w GCWP, zapoznali się z projektami europejskimi realizowanymi przez Gdynię oraz ze współpracą zagraniczną miasta. Po zwiedzeniu  Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego Gdynia, goście wybrali się na zwiedzanie miasta. Karlskrona i Gdynia współpracują ze sobą nieprzerwanie od 1990 roku.  W roku 2015 obchodzić będziemy 25-lecie nawiązania siostrzanych relacji.

 

WIZYTA FRANCUSKICH NISZCZYCIELI W GDYNI

Dwa okręty francuskiej Marynarki Wojennej - „L'Aigle" i „Cassiopee" gościły w Gdyni w dniach 5 - 8 maja 2014 r.  Okręty zacumowały przy Nabrzeżu Pomorskim w Basenie Prezydenta. Obie jednostki udostępniono dla zwiedzających. Dowódcy obu jednostek złożyli wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni w dniu 5 maja. „L'Aigle" i „Cassiopee" to niszczyciele min typu tripartite, zaprojektowane w celu wykrywania i niszczenia pojedynczych min morskich. Wykorzystywane są też w celach pozamilitarnych, w tym przy wykrywaniu i identyfikacji wraków, jak również w trakcie różnorodnych misji poza granicami kraju. Każda jednostka tego typu wyposażona jest m.in. w sonary, łodzie podwodne i zdalnie sterowane bezzałogowe jednostki pływające. Powodzenie każdej operacji gwarantuje specjalistycznie wyszkolona załoga, w tym zespół płetwonurków.


KIELER WOCHE 2014

W dniach 20-29.06.2014 miasto Gdynia zaprezentowało w Kilonii swoją ofertę podczas międzynarodowej imprezy „Kieler Woche" - Tygodnia Kilońskiego. Na rynku międzynarodowym podczas Kieler Woche organizowane są prezentacje narodowe z całego świata. Gdynia uczestniczyła już po raz osiemnasty w tym wydarzeniu. W czerwcu 2014 r. nasze miasto zaprezentowało na Rynku Międzynarodowym stoisko z materiałami promocyjno-turystycznymi Gdyni i województwa pomorskiego oraz z wyrobami z bursztynu. Tradycyjnie imprezie „Kieler Woche" towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Miast". Podczas Forum omawiano temat: „Bezrobocie wśród młodzieży i brak wyspecjalizowanych pracowników – strategie i sposoby integracji młodych ludzi na rynku pracy”. W Forum udział wzięła delegacja oficjalna z Gdyni. Podczas „Kieler Woche" kilońskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie tradycyjnie zorganizowało spotkanie integracyjne dla gości polskich biorących udział w „Kieler Woche”.  

 

WYSTAWA ZDJĘĆ GDYNI NA FESTIWALU POLSKIM W SEATTLE

12 lipca 2014 r. odbyła się trzecia już edycja Festiwalu Polskiego w Seattle. Wśród licznych atrakcji programu, prezentującego polską kulturę i tradycję, znalazły się występy zespołów folklorystycznych, warsztaty sztuki ludowej, wystawa plakatu artystycznego, koncerty. Festiwal był również okazją do zaprezentowania regionalnych strojów z Polski oraz tradycyjnych potraw polskiej kuchni. Ponadto podczas festiwalu uzyskać można było informacje na temat działalności lokalnej Polonii, a także zapoznać się z ofertą polskich atrakcji turystycznych.

W ramach współpracy z miastem siostrzanym Seattle, Urząd Miasta Gdyni przygotował wystawę zdjęć Gdyni, przedstawiającą dynamiczny charakter miasta. Ekspozycja zaprezentowana w Seattle Center stanowiła doskonałą okazję dla promocji Gdyni jego potencjału i oferty kulturowo-sportowej. Festiwal Polski w Seattle organizowany jest przez społeczność polsko-amerykańską we współpracy z Seattle Center oraz realizowany przez Fundację Domu Polskiego w Seattle. Galeria zdjęć dostępna jest na stronie: http://albums.phanfare.com/isolated/IJnLThlk/1/6594356

 

 GDYŃSKIE WAKACJE UKRAIŃCÓW

Gdyńskie wakacje UkraińcówW dniach 04–18 sierpnia 2014 r., w ramach akcji „Solidarni z Ukrainą”, Gdynia gościła 40 osobową grupę dzieci oraz 4 opiekunów z Ukrainy. Miasto Gdynia przyłączyło się do akcji współfinansując wypoczynek letni Ukraińców w naszym mieście. Małym gościom z Ukrainy zapewniono bogaty program krajoznawczy i integracyjny, w tym między innymi wizytę w Akwarium Gdyńskim, Gdynia InfoBox oraz Centrum Nauki EXPERYMENT, a także wycieczkę promem po gdyńskim porcie. W poniedziałek 11 sierpnia w Urzędzie Miasta Gdyni z uczestnikami kolonii spotkał się wiceprezydent miasta. Dzieci bardzo chętnie brały udział we wszystkich przygotowanych dla nich atrakcjach.

 

 GDYNIA BUSINESS WEEK

Gdynia Business Week 2015W dniach 17–22 sierpnia 2014 w Gdyni odbyła się szósta edycja projektu edukacyjnego pod nazwą Gdynia Business Week organizowanego przez Urząd Miasta Gdyni oraz amerykańskiego patrona – Foundation for Private Enterprise Education. Projekt wspierały też międzynarodowe korporacje takie, jak Boeing i Microsoft, a także Thomson Reuters. Program zorganizowano na terenie III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. W tegorocznej edycji GBW udział wzięło ponad 100 młodych ludzi z Polski, USA i Gruzji. W tym roku w Gdyni po raz trzeci zorganizowano też program zawansowany tzw. Gdynia Advanced Business Week, przeznaczony dla absolwentów poprzednich edycji. Od początku istnienia Gdynia Business Week wzięło w nim udział łącznie około 500 uczniów oraz 70 nauczycieli.

Gdynia Business Week jest to intensywny sześciodniowy kurs, wzorowany na amerykańskim programie szkoły letniej Washington Business Week. Uczestnicy programu w ramach kilkuosobowych grup – firm, poprzez różnego rodzaju symulacje, uczą się podejmowania decyzji związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem, a także ustalania cen sprzedaży, kosztów marketingowych oraz budżetów dla swoich „produktów”. Rozwijają także techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole. Wszystkie zajęcia prowadzone są w j. angielskim przez mentorów ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz zajęć praktycznych uczniowie uczestniczą w prezentacjach tematycznych obejmujących takie zagadnienia jak globalizacja, wielokulturowość w biznesie, tworzenie biznes planu czy społeczna odpowiedzialność biznesu. Prelegentami są przedstawiciele firmy Boeing oraz prężnie działających firm gdyńskich i ogólnopolskich. Wraz z końcem programu, uczniowie tradycyjnie zaprezentowali efekty swojej tygodniowej pracy na tzw. Targach. Specjalnie przygotowane stoiska odwiedzili zaproszeni goście – przedstawiciele świata biznesu, którzy jako sędziowie, dokonali oceny „produktów”. W piątek 22.08.2014 w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni odbyło się oficjalne zakończenie programu, podczas którego uczestnikom wręczono certyfikaty „Gdynia Business Week”, a przedstawiciele najlepszych firm uczniowskich otrzymali nagrody. Na tę uroczystość – poza uczniami, nauczycielami i instruktorami - zaproszeni zostali również rodzice uczestników i dyrektorzy gdyńskich szkół średnich.

 

50. MIĘDZYNARODOWY KONGRES URBANISTÓW ISOCARP -
TRANSFORMACJE URBANISTYCZNE - MIASTA I WODA


50 Międzynarodowy Kongres Urbanistów ISOCARPW dniach 23-26 września 2014 r. Gdynia była gospodarzem 50. Międzynarodowego Kongresu Urbanistów ISOCARP - prestiżowego spotkania profesjonalistów w dziedzinie planowania. Organizatorami wydarzenia był ISOCARP (Międzynarodowe Towarzystwo Urbanistów i Planistów) oraz Miasto Gdynia. Urbaniści i planiści z całego świata spotkali się, aby omawiać transformacje urbanistyczne na styku miasta i wody oraz kwestie budowy miast nadwodnych, a w szczególności nadmorskich. W tegorocznym kongresie udział wzięło ponad 300 osób reprezentujących 49 krajów. Podczas kongresu uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ponad stu prezentacjami o przemianach przestrzeni miejskich, wzięli udział w sesjach plenarnych i obradach grup tematycznych. Miejscem Kongresu był Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni. Międzynarodowe Towarzystwo Urbanistów i Planistów ISOCARP powstało 50 lat temu, siedzibę i stały sekretariat ma w Hadze w Holandii (www.isocarp.org)

KONFERENCJA: REGION MORZA BAŁTYCKIEGO ZMIERZAJĄCY KU PLANOWANIU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ

W dniach 23-24 października 2014 r. w Gdyni odbyła się konferencja pt.  „Region Morza Bałtyckiego zmierzający ku Planowaniu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej”, zorganizowana przy współpracy Związku Miast Bałtyckich, gdyńskiego Zarządu Dróg i Zieleni oaz Urzędu Miasta Gdyni. Organizatorzy wydarzenia zgromadzili 25 międzynarodowych prelegentów z sześciu państw, ekspertów w dziedzinie planowania mobilności, chętnych do podzielenia się swoją wiedzą na temat rozwoju Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP).

Pierwszego dnia 16 prelegentów przedstawiło 14 prezentacji, podzielonych w ramach trzech głównych paneli: „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jako kompleksowe podejście do planowania mobilności”, w którym poruszono tematy dotyczące przejścia planu transportowego w SUMP, zarządzania mobilnością, włączając transport towarowy oraz ocenę SUMP; „Efekt fali Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – doświadczenia i przyszłe możliwości finansowania” – skupiający się na efektach wdrażania skutecznego pomiaru, po którym, w panelu dyskusyjnym, przedstawiono dobre praktyki oraz „Planowanie mobilności na skalę lokalną – przykład Miasta Gdynia”, w trakcie którego miasto goszczące zaprezentowało swoje doświadczenia we wdrażaniu Planu Transportowego i jego dalszego, ciągłego rozwoju w stronę właściwego SUMP.

Drugi dzień konferencji skupiał się na budowaniu kompetencji i metodologiach wspierających proces rozwoju SUMP. Rozpoczęto panelem o „Budowaniu kompetencji w zakresie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Europie”, po którym miała miejsce interaktywna sesja, w ramach której uczestnicy rozmawiali o słabych i mocnych stronach planowania mobilności w ich miastach oraz dyskutowali nad możliwością ulepszenia budowania kompetencji na poziomie lokalnym. Po panelu dotyczącym narzędzi i metodologii „Wsparcie w procesie tworzenia Planów Zrównoważonej Mobilności ze strony projektów i inicjatyw europejskich – narzędzia i metodologie”, rozpoczęła się część warsztatowa konferencji. 68 reprezentantów z miast i instytucji europejskich wzięło udział w konferencji, zwiększając swoją wiedzę na temat Planowania Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, wymieniając doświadczenia i zacieśniając współpracę w ramach sieci miast Regionu Morza Bałtyckiego.

 

SPOTKANIE Z POLSKIMI DZIAŁACZAMI SAMORZĄDOWYMI I POLITYKAMI Z LITWY 

W dniach 14 – 15 listopada 2014 grupa ponad 50 polskich działaczy samorządowych i polityków z Rejonów Solecznickiego i Wileńskiego odwiedziła Trójmiasto. Ich celem był udział w spotkaniu, odbywającym się w ramach projektu „AKADEMIA ZARZĄDZANIA”. Jest to całoroczny cykl warsztatów, szkoleń, wizyt studyjnych i spotkań zawodowych dla przedstawicieli samorządowych, instytucji kultury, jednostek socjalnych, organizacji społecznych i biznesu, realizowany przez Stowarzyszenie Odra – Niemen. 14 listopada uczestnicy projektu spotkali się w Gdynia InfoBox z przedstawicielami władz gdyńskich. Przewodnim tematem był podział i funkcjonowanie administracji samorządowej w Gdyni. Samorządowcy wysłuchali również prezentacji o historii Gdyni, dzięki czemu w interesujący sposób poznali charakter naszego miasta oraz okoliczności, w jakich z małej wioski rybackiej rozwinęło się w nowoczesny i silny punkt na mapie Polski oraz Europy.

 

 


 

 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 23.05.2014
Data udostępnienia informacji: 18.03.2014