Wydarzenia w 2012 roku

EUROPEJSKI SZCZYT REGIONÓW I MIAST

Barroso na stoisku gdyńskim - Europejski Szczyt Regionów i MiastPrzewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso odwiedził gdyńskie stoisko podczas odbywającego się w Kopenhadze Europejskiego Szczytu Regionów i Miast (22-23 marca 2012 r.). Szczyt zorganizował Komitet Regionów, w którym Gdynia ma swojego delegata – przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Szwabskiego. Tematem przewodnim spotkania był rozwój miast europejskich w rzeczywistości kryzysu gospodarczego i rosnącego bezrobocia.

Równolegle prezentowana była wystawa ukazująca potencjał kilkudziesięciu europejskich miast. Podzielono je na cztery kategorie: miasta piękne, inteligentne, zielone, spójne społecznie. W pierwszej prezentuje się Gdynia, obok m.in.: Wiednia, Aten i Helsinek. Stoisko Miasta cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony delegatów szczytu i mediów, jak i europejskich polityków najwyższego szczebla. Odwiedził je Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, a swoją wizytę na zakończenie szczytu złożył też Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz. Uczestnicy Europejskiego Szczytu Regionów i Miast dyskutowali nad możliwościami i kierunkami zrównoważonego rozwoju miast, który uwzględniałby dbałość o przestrzeń miejską, ale także potrzeby mieszkańców – stymulując ich kreatywność i rozwijając talenty. Zgodnie z deklaracją, która została podpisana na zakończenie spotkania, władze lokalne i regionalne powinny dążyć do stworzenia miast ekologicznych, w których zagospodarowanie przestrzenne gwarantuje komplementarność obszarów miejskich i naturalnych, umożliwiając tym samym zachowanie i promowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego oraz architektonicznego. Miasta powinny inwestować w kapitał ludzki, rozwijać nowe technologie, sprzyjać kreatywności swoich mieszkańców, a wszystko po to, by zagwarantować harmonijny rozwój i poprawę warunków życia.


KONFERENCJA PLAY WITH BUSINESS

W dniu 12 kwietnia 2012 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyła się konferencja pt. „Play with Business” współorganizowana przez Urząd Miasta Gdyni i Stowarzyszenie Absolwenci Gdynia Business Week. Wydarzenie skierowane było do młodzieży ze wszystkich klas szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem było zapoznanie uczniów z ideą i zasadami programu „Gdynia Business Week”, organizowanego w tym roku już po raz czwarty. W jego trakcie młodzi ludzie zdobywają praktyczne umiejętności związane z efektywnym prowadzeniem biznesu, rozwijają zdolności przywódcze i komunikacyjne, a także językowe, projekt jest bowiem prowadzony wyłącznie w języku angielskim. Konferencja okazała się dużym sukcesem – na spotkaniu zjawiło się wielu młodych entuzjastów biznesu, którzy mieli okazję wysłuchać historii przedsiębiorców z Polski i Stanów Zjednoczonych, reprezentujących takie firmy, jak: Grupa Nokaut S.A, czy Fido Intelligence i Speednet. Uczestnicy konferencji zapoznali się też z działalnością zrzeszającego wszystkich byłych uczestników Stowarzyszenia, które daje młodym ludziom kolejną szansę zdobycia umiejętności niezbędnych w świecie biznesu.

WIZYTA SZEFA KANCELARII LANDU SZLEZWIK-HOLSZTYN W GDYNI

Spotkanie Szefa Kancelarii Landu Szlezwik-Holsztyn z młodzieżą na sali Rady Miasta Gdyni; fot. Michał KowalskiW dniu 19.04.2012 w Gdyni złożył wizytę pan Arne Wulff, Szef Kancelarii Landu Szlezwik-Holsztyn, w ramach wizyty studyjnej w Województwie Pomorskim. Celem jego wizyty było nawiązanie kontaktów politycznych i gospodarczych w regionie. Land Szlezwik-Holsztyn utrzymuje współpracę partnerską z Województwem Pomorskim od 1999 r. Natomiast Gdynia współpracuje od 1985 r. z miastem siostrzanym Kilonią - stolicą Landu Szlezwik-Holsztyn. W ramach swojego pobytu w Gdyni pan Wulff spotkał się z Przewodniczącym Rady Miasta Gdyni, panem Stanisławem Szwabskim. Podczas spotkania omawiano możliwości dalszego rozwoju współpracy między miastami Gdynią i Kilonią, pan Wulff zapoznał się z potencjałem gospodarczym naszego miasta. Na zakończenie swojego pobytu w Gdyni spotkał się na sali Rady Miasta z młodzieżą gdyńską z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych oraz młodzieżą kilońską ze szkoły Gemeinschaftsschule Friedrichsort, która przyjechała do Gdyni w ramach wymiany międzyszkolnej.


ROADSHOW 2012 - PREZENTACJA TURYSTYCZNA ROSTOKU
W dniu 4 maja 2012 na Placu Grunwaldzkim odbyła się prezentacja oferty turystycznej Rostoku pod nazwą ROADSHOW 2012. Podczas prezentacji przedstawiciele niemieckiego ośrodka turystycznego, agencji rozwoju gospodarczego i organizacji „Hanse Sail" zachęcali mieszkańców Gdyni do spędzenia wakacji i urlopu w Rostoku. Mieszkańcy Gdyni mieli okazję dowiedzieć się, jakie atrakcje turystyczne i kulturalne czekają na nich w tym mieście, otrzymali informacje o noclegach oraz o możliwości podróży promem z Gdyni do Rostoku. Odbyło się losowanie nagród i upominków.

IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH
W dniach 9-12 maja 2012 odbyły się jubileuszowe, XX Igrzyska Miast Bliźniaczych. Tym razem rywalizacja toczyła się między drużynami z Karlskrony, Kaliningradu, Kilonii, Kłajpedy, Liepai i Gdyni w następujących dyscyplinach sportowych: piłka nożna chłopców, siatkówka dziewcząt, lekka atletyka i biegi na orientację. W ostatnim dniu imprezy chłopcy i dziewczęta wzięli też udział w odbywającym się w Gdyni dwukilometrowym międzynarodowym „Biegu Europejskim". Łącznie we wszystkich konkurencjach wzięło udział 200 młodych sportowców. W klasyfikacji generalnej Igrzysk zwyciężył Kaliningrad, drugie miejsce zajęła Gdynia, a trzecie Kłajpeda. Oprócz rywalizacji sportowej uczestnikom zapewniono tez różnorodne zajęcia integracyjne, dzięki czemu Igrzyska Miast Bliźniaczych to także aktywne budowanie więzi między rówieśnikami z różnych krajów oraz nauka szacunku i tolerancji dla innych kultur. Opiekunowie grup mieli natomiast okazję zwiedzić gdyńskie obiekty sportowe i wymienić się poglądami na edukację sportową w poszczególnych krajach.

BALTOPS
Baltops 2012 w Gdyni Fot. Sylwia Szumielewicz-TobiaszW dniach 1-4 czerwca w Gdyni odbyła się faza portowa największych międzynarodowych ćwiczeń morskich na Bałtyku - BALTOPS 2012. Manewry morskie BALTOPS organizowane są od 1972 r. Początkowo było to ćwiczenie, w którym brały udział siły Sojuszu Półnoatlantyckiego, a od 1993 roku manewry organizowane są w ramach Partnerstwa dla Pokoju. W tym roku mieszkańcy Gdyni i turyści mogli podziwiać 22 jednostki z Danii, Estonii, Francji, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Rosji, Szwecji oraz USA, w tym duńskie bezzałogowe „drony", francuską fregatę FS Commendant Blaison, norweski okręt logistyczno-ratowniczy HNOMS Valkyrien, szwedzki okręt podwodny HSWMS Halland oraz zespoły niemieckich i holenderskich niszczycieli wyposażonych w kilkadziesiąt podwodnych pojazdów do poszukiwania i
niszczenia min. Największym okrętem biorącym udział w ćwiczeniach był jednak amerykański USS Normandy, zapewniający przeciwlotniczą, przeciwrakietową i przeciwpodwodną ochronę dla lotniskowców. Polskę, która w manewrach uczestniczyła już po raz 20, reprezentowały trzy trałowce i dwa okręty transportowo-minowe.  Większość jednostek cumujących przy nabrzeżach Portu Wojennego, Handlowego oraz w centrum Miasta można było nie tylko fotografować, ale i zwiedzać. Dodatkową atrakcją ostatniego dnia imprezy było przybycie do Gdyni jednego z największych żaglowców świata - rosyjskiego Kruzenszterna. W poniedziałek rano wszystkie jednostki opuściły gdyński port i rozpoczęły praktyczne działania na morzu. Manewry zakończyły się w niemieckim mieście siostrzanym Gdyni - Kilonii.

KIELER WOCHE 2012
Kieler Woche 2012W dniach 15-24 czerwca 2012 miasto Gdynia zaprezentowało w Kilonii swoją ofertę podczas międzynarodowej imprezy „Kieler Woche" - Tygodnia Kilońskiego. Jest to impreza łącząca wielkie międzynarodowe regaty z imprezami społeczno-kulturalnymi, jeden z największych letnich festiwali w Europie Północnej, gromadzący rokrocznie ok. 3,5 mln turystów. Podczas Kieler Woche odbywa się Rynek Międzynarodowy z prezentacjami narodowymi z całego świata. Gdynia uczestniczy od 1997 r. w tym wydarzeniu. W czerwcu 2012 r. nasze miasto zaprezentowało na Rynku Międzynarodowym stoisko z materiałami promocyjno-turystycznymi Gdyni i województwa pomorskiego oraz z wyrobami z bursztynu. Tradycyjnie imprezie „Kieler Woche" towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Miast". Podczas Forum omawiano temat: „Partycypacja obywatelska - klucz do większej demokracji w społeczeństwie?" W Forum udział wzięła delegacja oficjalna z Gdyni. Delegacje z zaproszonych miast siostrzanych spotkały się z panią Cathy Kietzer, Przewodniczącą Rady Miasta Kilonii. Podczas „Kieler Woche" kilońskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie zorganizowało spotkanie integracyjne dla gości polskich biorących udział w „Kieler Woche".

DELEGACJA Z KALININGRADU
W dniach 18-19 czerwca 2012 Urząd Miasta Gdyni gościł delegację z Kaliningradu - miasta siostrzanego Gdyni. Wizyta miała na celu zacieśnienie trwającej już prawie 20 lat dwustronnej współpracy. Przyjazne stosunki między Gdynią a Kaliningradem mają duży potencjał rozwoju, w szczególności w aspekcie turystycznym czy transportowym, co dostrzegają obydwie strony. W niedalekiej przyszłości kontakty ułatwić ma dodatkowo wprowadzenie przygranicznego ruchu bezwizowego. W trakcie dwustronnych spotkań członkowie delegacji, reprezentujący różne piony administracji Miasta Kaliningradu (m.in. Departament Gospodarki, Finansów i Nadzoru oraz Architektury i Budownictwa) zapoznali się z zasadami funkcjonowania takich gdyńskich instytucji, jak: Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i Centrum Nauki EXPERYMENT, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości czy Miejska Informacja Turystyczna. Goście mieli też okazję zwiedzić Gdyńskie Forum Sportu, na którego terenie trenowała jedna z drużyn biorących udział w EURO 2012 - reprezentacja Irlandii. Zwieńczeniem wizyty było otwarcie wystawy „Kaliningrad - miasto siostrzane Gdyni" w siedzibie Informacji Miejskiej. Na wystawie zaprezentowano fotografie ukazujące Miasto Kaliningrad i jego największe atrakcje turystyczne.


WIZYTA ŻEGLARZY Z CZECH
W dniu 18 czerwca 2012 Gdynia gościła z oficjalną wizytą siedmioosobową delegację załogi czeskiego żaglowca „La Grace" na czele z kapitanem jednostki. W programie wizyty znalazły się zarówno spotkania delegacji żaglowca z przedstawicielami miasta, a także wizyta studyjna w Szkole Morskiej w Gdyni. Celem odwiedzin było nawiązanie współpracy w ramach programu Friendly Port oraz realizacji przyszłych inicjatyw związanych z wymianą studencką na pokładzie żaglowca. Żaglowiec przeznaczony jest dla Czechów i pływa w ramach Sail Training Association Czech Republik, odbywają się na nim szkolenia kadetów czeskich szkół morskich i wszystkich, którzy interesują się żeglugą.
„La Grace" została zwodowana 4 grudnia 2010 w egipskim Suezie, i jest repliką XVII-wiecznego korsarskiego statku o tej samej nazwie, należącego do czeskiego żeglarza Augustyna Hermana. Jednostka o długości 32m i zabierająca na pokład 37 osób pływa po Morzu Śródziemnym i Atlantyku jako statek szkolny. Mimo, że jednostka spełnia wszystkie współczesne normy bezpieczeństwa i jest wyposażona w najnowsze rozwiązania nawigacji elektronicznej i silnik pomocniczy, uczestnicy rejsów szkoleniowych będą mogli doświadczyć klimatu wypraw sprzed setek lat, kiedy nawigacja sprowadzała się do klasycznych obliczeń opartych o mapę, kompas, log i sekstant.

FRANCUSKI OKRĘT Z WIZYTĄ W GDYNI
W dniach 21-24 czerwca 2012 gościła w Gdyni francuska fregata „De Grasse”, z 300 członkami załogi na pokładzie. Okręt zacumował przy Nabrzeżu Kutrowym w Gdyni. Dowództwo okrętu złożyło kurtuazyjną wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni, podczas której odbyło się spotkanie z przedstawicielami władz miasta. W dniu 23 czerwca 2012 okręt udostępniony był dla zwiedzających. Fregata „De Grasse” jest jednym z trzech niszczycieli francuskich powstałych w latach 70-tych. Wszystkie okręty weszły do służby we Francuskiej Marynarce Wojennej między 1974 a 1977 rokiem. Przydzielono je do Floty Atlantyckiej do Grupy Zwalczania Okrętów Podwodnych GASM (Groupe d'Action Sous-Marine). Główną bazą domową okrętu jest port Brest na północy Francji. Fregata specjalizuje się walce z okrętami podwodnymi a także obronie przeciwlotniczej oraz działaniom przeciwko okrętom nawodnym. Okręt ten był od samego początku projektowany zgodnie z tym przeznaczeniem i był pierwszym typem francuskich okrętów o parametrach niszczyciela, zdolnych do operacyjnego stosowania śmigłowca oraz zwalczania okrętów podwodnych. Osiągnięto to dzięki wygospodarowaniu przestrzeni na hangar i urządzenia techniczne potrzebne do obsługi śmigłowca.

GDYNIA NA FESTIWALU MORSKIM W KOTCE

W dniach 25-28 lipca 2012 r. delegacja naszego Miasta uczestniczyła w jubileuszowym, 50-tym Festiwalu Morskim w fińskim mieście siostrzanym Gdyni - Kotce. Jednym z elementów Festiwalu było międzynarodowe Miasteczko Morza Bałtyckiego - „Baltic Sea Village", stworzone przy współpracy z lokalnym Centrum Badań Morskich. Celem projektu było zapoznanie odwiedzających ze sposobami ochrony wód Morza Bałtyckiego. Oprócz takich instytucji, jak Światowy Fundusz na Rzecz Przyrody, czy Uniwersytet w Turku, w Miasteczku zaprezentowały się miasta siostrzane Kotki - Gdynia, Tallin i Greifswald. Na stoisku gdyńskim można było usłyszeć i przeczytać o różnorodnych działaniach z zakresu ochrony środowiska podejmowanych przez nasze Miasto. Motywem przewodnim był edukacyjny program dla dzieci i młodzieży realizowany przez Urząd Miasta Gdyni we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim pt: „Spotkanie z Morzem Bałtyckim". Program, który wzbudził wśród odwiedzających duże zainteresowanie, prowadzony jest z sukcesem już od 2001 roku. Jego zadaniem jest zainteresowanie młodych ludzi ochroną nadbałtyckiej przyrody i kształtowanie proekologicznych postaw. W ramach Festiwalu odbyła się też międzynarodowa konferencja pt: „Odpowiedzialne wybory dla Morza Bałtyckiego", na której omawiano m.in. ryzyko związane z transportem ropy i chemikaliów na obszarze Morza Bałtyckiego oraz wykorzystaniem statków napędzanych CNG do transportu morskiego.


TYDZIEŃ BIZNESU W GDYNI

Tydzień Biznesu w Gdyni - Fot. Paweł ŁaźniakW dniach 19-24 sierpnia 2012 gdyńska młodzież już po raz czwarty miała niezwykłą okazję wzięcia udziału w tygodniowej letniej szkole przedsiębiorczości - „Gdynia Business Week". W rolę instruktorów jak co roku wcielili się liderzy biznesu ze Stanów Zjednoczonych oraz przedstawiciele gdyńskich i ogólnopolskich firm.

Uczestnicy warsztatów podzieleni zostali na kilkuosobowe grupy, których zadaniem było wykreowanie własnej „firmy" i wypromowanie stworzonego przez nią „produktu". Tym samym mieli oni okazję zapoznać się z procesem podejmowania decyzji związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem, dotyczących np: ustalania budżetu, cen sprzedaży i strategii marketingowej. Oprócz zajęć praktycznych uczniowie wzięli udział w prezentacjach tematycznych obejmujących takie zagadnienia, jak: globalizacja, wielokulturowość w biznesie, tworzenie biznes planu czy społeczna odpowiedzialność biznesu. Wszystkie warsztaty i prelekcje prowadzone były w języku angielskim.

Ostatniego dnia zajęć tradycyjnie odbyły się tzw. Targi, podczas których specjalnie przygotowane uczniowskie stoiska odwiedzili zaproszeni goście - przedstawiciele świata biznesu, którzy jako sędziowie, dokonali oceny „produktów".

Tego samego dnia odbyło się też uroczyste zakończenie programu. Wszystkim uczestnikom programu wręczone zostały certyfikaty, a przedstawicielom najlepszych grup - upominki. W uroczystości tej - poza uczniami, nauczycielami i instruktorami - wzięła udział również Wiceprezydent Miasta Gdyni, p. Ewa Łowkiel oraz rodzice uczestników i dyrektorzy gdyńskich szkół średnich.

Program „Gdynia Business Week" organizowany jest od 2009 roku przez Urząd Miasta Gdyni oraz Stowarzyszenie Seattle-Gdynia Sister City Association (USA) i organizację Washington Business Week (USA). Tegoroczna edycja została objęta honorowym patronatem Ambasady USA w Warszawie i Minister Edukacji Narodowej.


KONCERT LITEWSKIEJ MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ
W dniu 31.08.2011 w Teatrze Miejskim w Gdyni odbył się koncert Młodzieżowej Orkiestry Symfonicznej „Svajonė" ze Szkoły Muzycznej w Alytusie - szóstym co do wielkości mieście Litwy, położonym nad Niemnem. Orkiestra „Svajonė" powstała w 2000 roku, obecnie liczy 90 muzyków. Są to uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej w Alytusie, a także absolwenci szkoły, na co dzień studiujący w różnych uczelniach wyższych Litwy. Zespół koncertował w rodzinnej Litwie, a także w Hiszpanii, Łotwie, Estonii i Polsce. Koncert w Gdyni zorganizowano we współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Litewskiej. Orkiestra wykonała m. in. utwory Czajkowskiego, Szostakowicza, Prokofiewa, Griega, a także Astora Piazzolli.


KONCERT NORWESKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
W dniu 12.09.2012 w Centrum Kultury w Gdyni odbył się koncert orkiestry dętej „Nybo Brass" z norweskiego Bergen. Muzycy grali m.in. na trąbkach, kornetach, barytonach, puzonach, gitarach basowych i instrumentach perkusyjnych. Repertuar orkiestry obejmował muzykę rozrywkową, klasyczną i filmową, jak również marsze, hymny oraz pieśni religijne. Orkiestra dęta „Nybo Brass" powstała w 1988 roku, zespół tworzy 31 osób, które połączyła wspólna pasja muzykowania. „Nybo Brass" ma za sobą koncerty w całej Europie, a sami muzycy chętnie grają charytatywnie w różnego rodzaju instytucjach. Poza występem w Centrum Kultury, orkiestra dała jeszcze dwa bezpłatne koncerty w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Pawiej 31 oraz w Spółdzielni Mieszkaniowej „Za Falochronem" na Witominie.


WYSTĘPY
CHÓRUCZERWONE MAKIZ MIŃSKA
W dniach 14-17 września 2012 r. w Gdyni gościł chór „Czerwone Maki" z Mińska na Białorusi. W programie pobytu zorganizowanego i sfinansowanego przez Miasto Gdynia we współpracy z Gdyńskim Kołem Związku Sybiraków i „Edukacja" Sp. z o.o. znalazły się m.in. występy chóru podczas gdyńskich uroczystości z okazji „Dnia Sybiraka", spotkania z władzami i mieszkańcami Gdyni oraz zwiedzanie Trójmiasta. Występy chóru „Czerwone Maki" spotkały się z dużym zainteresowaniem gdynian i godnie uświetniły dni pamięci o losach Polaków zesłanych na Syberię.


WIZYTA DELEGACJI Z OKRĘGU ŚRODKOWEJ FRANKONII

Spotkanie w Urzędzie Miasta Gdyni - Fot. Michał KowalskiW dniu 2.10.2012 Gdynię odwiedziła 15-osobowa delegacja z okręgu Środkowej Frankonii w Niemczech na czele z p. Richardem Bartschem, Przewodniczącym Rady Okręgu. Wizyta ta była jednym z punktów programu pobytu delegacji w Województwie Pomorskim, które formalnie współpracuje z okręgiem Środkowej Frankonii od 2000 roku. W trakcie pobytu w naszym regionie goście odwiedzili m.in. Słupsk, Swołowo, Ustkę, Gdańsk, Nowy Dwór Gdański, Sopot, Puck. Podczas wizyty w Gdyni goście spotkali się z Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gdyni, p. Joanną Zielińską, zapoznali się z potencjałem gospodarczym, turystycznym, sportowym, kulturalnym i edukacyjnym naszego miasta, zwiedzili Muzeum Miasta Gdyni.

WIZYTA DELEGACJI Z GRUZJI

W dniach 21-27.10.2012 Gdynię odwiedziła delegacja z gruzińskiego miasta Rustavi. Wizyta stanowiła część większego projektu pt. "Program inicjatyw społecznych miasta Rustavi", realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina we współpracy z Gdynią i Rustavi, dzięki funduszom Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału wspólnoty lokalnej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego poprzez wdrożenie Programu Inicjatyw Społecznych, czyli stałego mechanizmu współdziałania samorządu i mieszkańców.

W trakcie tygodniowej wizyty delegacja miała okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania samorządu lokalnego w naszym mieście oraz strategią jego rozwoju. Przedstawiony został miejski system współpracy z organizacjami pozarządowymi, mechanizmy rozwoju rynku pracy i wspierania przedsiębiorców, jak również założenia dotyczące mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego. Program pobytu objął liczne wizyty studyjne, m.in. w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym, Gdyńskim Forum Sportu, czy też Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.


SPOTKANIE
KOMISJI UBC DS. MŁODZIEŻY
W dniach 29.10.12 - 01.11.12 Gdynia gościła członków Komisji UBC do Spraw Młodzieży. Reprezentanci z 11 nadbałtyckich miast spotkali się by podzielić się doświadczeniami związanymi z działalnością i aktywnością młodzieży w ich miastach. Uczestnicy zostali przywitani przez Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Gdyni Beatą Łęgowską oraz zapoznani przez Radne Beatę Szadziul i Maję Wagner z praktykami dotyczącymi aktywności młodzieży w naszym mieście.

Spotkania i obrady miały na celu zaprezentowanie dobrych praktyk i projektów dających pozytywne efekty w miastach. Innym tematem poruszanym na seminariach były projekty promujące tolerancję i dialog międzypokoleniowy. Ponadto uczestnicy spotkania odwiedzili Młodzieżowy Dom Kultury, gdzie mieli szanse zapoznać się z funkcjonowaniem tej instytucji jak i bezpośrednio z jej ofertą kierowaną do dzieci i młodzieży.


 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Ostatnio zmodyfikował: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 13.07.2012
Data udostępnienia informacji: 13.07.2012
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2012
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.10.2012 13:46 Dodanie informacji Monika Pawlińska
11.10.2012 13:36 Dodanie informacji Monika Pawlińska
11.10.2012 10:10 Aktualizacja treści Monika Pawlińska