Wydarzenia w 2010 roku

OTWARCIE KONSULATU HONOROWEGO BELGII

Uroczystość otwarcia Konsulatu Honorowego BelgiiW dniu 5 marca 2010 roku w Muzeum Miasta Gdyni odbyła się uroczystość inauguracji Konsulatu Honorowego Królestwa Belgii w Gdyni. Funkcję Konsula Honorowego objął pan Janusz Jarosiński - Prezes Zarządu Portu Morskiego Gdynia, od wielu lat działający na rzecz współpracy polsko-belgijskiej. Został on wybrany do pełnienia tak zaszczytnej funkcji przez Ambasadora Królestwa Belgii Jana Luyksa. Nowopowstały Konsulat obejmuje województwa pomorskie i zachodnio-pomorskie, a jego siedziba mieści się w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9. W uroczystości inaugurującej działalność Konsulatu udział wzięli m.in. Ambasador Królestwa Belgii Jan Luyks wraz z małżonką, reprezentanci korpusu dyplomatycznego Belgii oraz konsulowie trójmiejscy, a także przedstawiciele władz różnego szczebla.
                                                                                                       Zdjęcie: T. Urbaniak
    

PROMOCJA GDYNIA BUSINESS WEEK W AMERYKAŃSKIEJ IZBIE HANDLOWEJ

Druga edycja polsko-amerykańskiego projektu Gdynia Business Week odbędzie się w sierpniu 2010 r. Już od kilku miesięcy trwają prace nad programem zarówno w Gdyni - gdzie projekt będzie realizowany, a także w Seattle - gdzie członkowie Seattle-Gdynia Sister City Association oraz fundacji Washington Business Week czuwają nad częścią programu merytorycznego. Jednym z elementów przygotowań do Gdynia Business Week było spotkanie, które odbyło się 23 marca br. w Amerykańskiej Izbie Handlowej, gdzie przedstawiciele Urzędu Miasta Gdyni oraz amerykańscy partnerzy projektu mieli okazję przedstawić cele i efekty programu pracownikom amerykańskich firm zajmującym się zagadnieniami społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem realizowanego w Gdyni projektu - podkreślali jego walor edukacyjny oraz ideę wdrażania młodych „przedsiębiorców" do pracy w międzynarodowym środowisku. Członkowie Amerykańskiej Izby Handlowej wyrazili chęć zaangażowania się w gdyński projekt edukacyjny, kształtujący świadomość biznesową uczniów i umożliwiający im praktyczną naukę zagadnień ekonomicznych. Wśród uczestników obecni byli przedstawiciele Boeinga, Microsoftu, IBM, firm konsultingowych oraz zajmujących się rekrutacją pracowników.

SPOTKANIE TRZECH KOMISJI ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH: ENERGII, OCHRONY ŚRODOWISKA I TRANSPORTU

Spotkanie trzech komisji Związku Miast Bałtyckich: Energii, Ochrony Środowiska i TransportuW dniach 17-19 marca 2010 w Gdyni zorganizowano spotkanie trzech komisji Związku Miast Bałtyckich: Energii, Ochrony Środowiska i Transportu. Gdynia kieruje pracami Sekretariatu Komisji Transportu. Spotkanie odbyło się pod hasłem: Zrównoważone rozwiązania w walce ze zmianami klimatycznymi w regionie Morza Bałtyckiego - wdrażanie programu działań Związku Miast Bałtyckich na lata 2009 - 2015 oraz strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego. Celem spotkania było zanalizowanie wyzwań, jakie związane są ze zmianami klimatycznymi z uwzględnieniem punktu widzenia trzech zaangażowanych komisji. Zmiany klimatyczne są zjawiskiem, którego już w tej chwili jesteśmy świadkami, dlatego potrzebne są zdecydowane działania, w celu uniknięcia niepożądanych zmian środowiska.

W dniu 18 marca podczas spotkania Komisji Ochrony Środowiska uczestnicy zapoznali się z rozwiązaniami dot. wód opadowych w Gdańsku, jak również z rozwiązaniami stosowanym w tym zakresie w miastach Pori i Turku (Finlandia). Przedstawiciel organizacji Swedish Climate Municipalities zaprezentował sposoby aktywnego wdrażania działań mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Natomiast w trakcie panelu Komisji Transportu podkreślano znaczenie wprowadzania do codziennego życia zrównoważonych rozwiązań w zakresie mobilności. Intensywny ruch drogowy nieuchronnie prowadzi do zanieczyszczenia powietrza, wywierając przy tym negatywny wpływ na nasz klimat. Prelegenci zaprezentowali strategię transportu publicznego w Gdyni, obejmującą system komunikacji trolejbusowej, strefy płatnego parkowania oraz inicjatywy rowerowe. Przedstawiciel Gandawy (Belgia) zaprezentował bardzo dobrze rozwiniętą strategię komunikacji rowerowej tego miasta mającą na celu promowanie i rozwój zdrowych nawyków transportowych. Prelegentka z Umea (Szwecja) przedstawiła działania reprezentowanej przez siebie Agencji ds. Zarządzania Mobilnością, jak również inicjatywy promujące rozwiązania w zakresie zrównoważonego transportu. Na zakończenie panelu transportowego przedstawicielka organizacji POLIS z Brukseli (Belgia) zapoznała uczestników z projektem Carbon Aware Travel Choice - CATCH. W dniu 19 marca odbył się panel Komisji Energii. Przedstawicielka parku naukowo-technologicznego TT Center Kalmar Science Park z Kalmaru (Szwecja) zaprezentowała innowacyjny system transferu technologii Baltic Region & Technology Transfer System.

PODPISANIE LISTU INTENCYJNEGO Z RUSTAVI

Podpisanie listu intencyjnego z RustaviW dniach 28-31 marca 2010 Gdynię odwiedziła oficjalna delegacja z Rustavi w Gruzji. W skład delegacji wchodzili m. in. Prezydent Miasta Rustavi pan Mamuka Chikovani. Głównym punktem wizyty było podpisanie listu intencyjnego o zacieśnieniu współpracy między obu miastami. Uroczystość odbyła się 29 marca, a list podpisali Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek i Prezydent Rustavi Mamuka Chikovani. Celem listu jest umocnienie partnerskich kontaktów między naszymi miastami i pogłębienie współpracy w różnych obszarach życia społecznego m. in.: kultury, edukacji, sektora organizacji pozarządowych, biznesu i innowacji, służby zdrowia oraz opieki społecznej, turystyki i sportu oraz mediów. Kolejnym etapem, po pozytywnej weryfikacji efektów współpracy bilateralnej, będzie zawarcie umowy na zasadzie miast siostrzanych.

IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH


W dniach 6-8 maja 2010 odbyły się XVIII Igrzyska Miast Siostrzanych, które zainaugurował Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. Udział w nich wzięło około 300 młodych sportowców z miast siostrzanych Gdyni, tj. Kilonii, Karlskrony, Liepaji, Kaliningradu i Kłajpedy oraz oczywiście Gdyni. Młodzież rywalizowała w czterech dyscyplinach: piłce nożnej chłopców, piłce ręcznej dziewcząt, lekkiej atletyce oraz w letnim biathlonie chłopców i dziewcząt. Dodatkowo przygotowano dla uczestników Mini Adventure Race.

W ogólnej klasyfikacji zwyciężyła Gdynia, drugie miejsce zajęła Kilonia, a trzecie Kaliningrad. Zwycięzcami Mini Adventure Race byli, do 7 miejsca włącznie, przedstawiciele Karlskrony. Igrzyska zakończono tradycyjnie biegiem Europejskim na Bulwarze Nadmorskim. Igrzyska są doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy klubami sportowymi i trenerami. Skutkuje to częstszymi kontaktami między miastami na poziomie nieoficjalnym np. poprzez wymianę młodzieży, a co za tym idzie lepszym poznaniem rówieśników z sąsiednich państw.

ĆWIERĆ WIEKU WSPÓŁPRACY GDYNI I KILONII

Gdyński autobus w KiloniiW 2010 r. przypada 25. rocznica podpisania umowy o współpracy miast siostrzanych Gdyni i Kilonii. W związku z jubileuszem Urzędy Miast Gdyni i Kilonii we współpracy z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Gdyni przygotowały program obchodów jubileuszowych w formie projektu pt.: "Razem dla europejskiego dialogu - 25-lecie partnerstwa miast Gdyni i Kilonii". Projekt wsparła finansowo Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie. Główne obchody jubileuszowe odbyły się w naszym mieście w dniach 14-15 maja 2010 r. Do Gdyni przyjechała delegacja oficjalna pod przewodnictwem pani Cathy Kietzer, Przewodniczącej Rady Miasta Kilonii, która wzięła udział m.in. w uroczystym spotkaniu z władzami miasta. W ramach obchodów na scenie Teatru Miejskiego w Gdyni oraz w Szkole Podstawowej nr 10 wystąpił kiloński zespół teatralny z „Theater Werftpark Kiel" ze spektaklem w języku niemieckim pt. „Zwei Monster". Ponadto w dniu 15.05.10 w „Parku Kilońskim" w Gdyni Chyloni odbył się festyn pt.: „Kilonia-Gdynia: łączy nas wiele". Podczas festynu odbyły się m.in. konkursy nt. współpracy Gdyni i Kilonii, zagrał kiloński zespół „Funk Kombinat Kiel" oraz zespół „JahKuzzi Bubble System". Zapewniono również wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży (rozgrywki w „Monopoly" i inne gry planszowe, malowanie twarzy, zwierzątka z baloników, zabawa AUTOCHODZIK - prawo jazdy dla najmłodszych). Uczestnicy festynu mogli zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Neptunem z Kilonii. W ramach projektu odbył się ponadto plener fotograficzny fotografika gdyńskiego i kilońskiego. Zorganizowano również konkurs internetowy dot. współpracy pomiędzy Gdynią a Kilonią, w którym główną nagrodą był wyjazd do Kilonii w czerwcu na weekend rozpoczynający imprezę międzynarodową „Kieler Woche". Obchody jubileuszowe w Kilonii zorganizowano w dniu 17.06.2010. W dniu tym odbyło się uroczyste spotkanie w Ratuszu Kilońskim przedstawicieli władz Gdyni z władzami Kilonii, odbył się wernisaż wystawy poplenerowej fotografika gdyńskiego i kilońskiego pt. „Impresje gdyńskie" oraz występy zespołu „Piotr Mania Trio". Ponadto w ramach obchodów 25-lecia współpracy miała miejsce ceremonia nadania nazwy „Gdynia" jednemu z autobusów należących do Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG), czyli firmy odpowiedzialnej za organizację transportu publicznego w Kilonii. Gdyński autobus jest najnowocześniejszym pojazdem KVG, który nazywany jest też niebieskim aniołem, ponieważ wykorzystuje najnowsze technologie niskoemisyjne i gwarantuje cichą jazdę, a więc jest przyjazny dla środowiska.
W ceremonii nadania nazwy autobusowi Gdynię reprezentowała m.in. Prezydent Ewa Łowkiel. Natomiast ze strony Kilonii w ceremonii udział wzięła Przewodnicząca Rady Miasta, Pani Cathy Kiezer, przedstawiciele KVG, a także artyści zespołu teatralnego z „Theater Werftpark Kiel" przebrani za anioły i udekorowani symbolami gdyńskimi. Po okolicznościowych przemówieniach nastąpiła ceremonia symbolicznego chrztu autobusu i nadania mu nazwy „Gdynia". Na zakończenie uroczystości Prezydent Łowkiel wręczyła przedstawicielom KVG misia gdyńskiego, aby przypominał pasażerom gdyńskiego autobusu o mieszkańcach Gdyni i o przyjaźni, jaka łączy Kilonię i nasze miasto. Po ceremonii autobus, prowadzony przez kierowcę KVG pochodzącego z Gdyni, ruszył w swoją pierwszą trasę!


WIZYTY HARCERZY W GDYNI

Gdynia aktywnie wspiera naszych rodaków mieszkających za wschodnią granicą, między innymi goszcząc grupy polskich harcerzy z tych terenów. Wśród nich są też harcerze z Ukrainy, Litwy i Białorusi. W trakcie pobytu w Gdyni w czerwcu i sierpniu 2010 r. goście wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami władz miasta w Urzędzie Miasta Gdyni. Ponadto mieli możliwość poznać Muzeum Miasta Gdyni i Centrum Nauki „Experyment". Zwiedzili też żaglowiec „Dar Pomorza", a także ORP „Błyskawicę" oraz Akwarium Morskie.

GDYNIA BUSINESS WEEK 2010

Gdynia Business Week 2010W dniach 21-26 sierpnia br. Gdynia była gospodarzem i współorganizatorem drugiej edycji międzynarodowego projektu „Gdynia Business Week". W ramach programu 88 uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych, 10 ich amerykańskich kolegów oraz 7 uczniów z siostrzanego miasta Gdyni - Kaliningradu miało możliwość zapoznania się z zasadami funkcjonowania firmy oraz nabycia umiejętności koniecznych do prowadzenia biznesu. Uczestnicy programu w ramach 12-osobowych grup - firm poprzez symulacje biznesowe uczyli się podejmowania decyzji związanych z kierowaniem przedsiębiorstwem, a także ustalania cen sprzedaży, kosztów marketingowych oraz budżetów dla swoich „produktów". Rozwijali także techniki komunikacyjne, negocjacyjne oraz umiejętności nawiązywania kontaktów i pracy w zespole. Na zakończenie programu zorganizowane zostały Targi, podczas których firmy uczniowskie oraz wypracowane przez nie produkty były oceniane przez przedstawicieli biznesu. Podczas ceremonii zakończenia Gdynia Business Week 2010 pani Wiceprezydent Gdyni Ewa Łowkiel wręczyła nagrody dla firm uczniowskich w trzech konkurencjach. W kategorii "Targi" zwyciężyła firma C pod przewodnictwem Darby Vigus z Monroe High School oraz Anny Próchnickiej z Zespołu Szkół Mechanicznych w Gdyni. Firma ta oferowała udziałowcom magiczne lustro z panelem dotykowym i skanerem pozwalające dobierać strój zależnie od panujących warunków atmosferycznych.
W kategorii „Prezentacje dla Udziałowców" pierwsze miejsce zajęła firma B prowadzona przez Rodney Youckton'a z Chehalis Tribe/ Lucky Eagle oraz Joannę Lemańczyk z Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych.Ostatnią konkurencją, w której zmagały się firmy uczniowskie była gra biznesowa BizSim. W tej kategorii niepokonana okazała się firma G, której instruktorem był Fred McDonald z Central Washington University, a opiekunem Magdalena Buczma-Pawelec z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.
Projekt Gdynia Business Week powstał przy współpracy Urzędu Miasta Gdyni z fundacją Washington Business Week oraz Seattle-Gdynia Sister City Association. Otrzymał również wsparcie ze strony Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz gdyńskich firm, m.in. Speednet Sp. z o.o. Do Gdyni przybyli instruktorzy na co dzień zatrudnieni w amerykańskich firmach, m.in. w Boeingu.

DELEGACJA RUSTAVI Z WIZYTĄ W GDYNI

W dniach 20-29.09.2010 w Gdyni odbyła się szkoleniowa wizyta studyjna przedstawicieli gruzińskiego miasta Rustavi w ramach projektu AIA pt. „Wymiar lokalny nowej gospodarki miasta Rustavi" koordynowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin w Szczecinie. Wśród członków delegacji znaleźli się przedstawiciele władz miejskich na czele z Merem Rustavi, Mamuką Chikovani oraz Przewodniczącym Rady Miasta, Kakhą Gurgenidze. W składzie delegacji znaleźli się również specjaliści z Urzędu Miasta, przedstawiciele firm zajmujących się gospodarką mieszkaniową w Rustavi i Tbilisi oraz koordynator programów Banku Światowego w regionie Kaukazu. Podczas pobytu uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze Strategią Rozwoju Gdyni, poznali założenia polityki społecznej Gdyni, politykę mieszkaniową miasta (w tym mieszkalnictwo socjalne i zasady działania wspólnot mieszkaniowych). Gości interesowała również tematyka inwestycji termomodernizacji oraz rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. W związku z powyższym odbyli szereg wizyt studyjnych m.in. w szkołach, w Zarządzie Wspólnoty Mieszkaniowej w centrum Gdyni, odwiedzili świetlicę socjoterapeutyczną „Witawa" oraz Klub „Apteka" w Gdyni Chyloni.

Wśród tematów interesujących delegację władz Rustavi znalazło się zarządzanie strategiczne miastem i metropolią. Goście zapoznali się z transportowymi działaniami metropolitalnymi, obejmującymi komunikację rowerową aglomeracji trójmiejskiej, inteligentne systemy transportowe, Pomorską Kolej Metropolitalną oraz Szybką Kolej Miejską. W ramach wizyty przedstawiciele władz Rustavi wzięli również udział w Sesji Rady Miasta Gdyni, podczas której Mer Rustavi zaprezentował swoje miasto, jego działania i plany rozwoju.


WIZYTA STUDYJNA DELEGACJI Z UKRAINY

W dniach 5-8.10.2010 w Gdyni przebywała grupa przedstawicieli organizacji „Front for Change" z Ukrainy. Głównym obszarem ich zainteresowań był rozwój samorządności w Polsce, budżet lokalny, utylizacja odpadów, transport publiczny, rozwój inwestycyjny oraz pomoc społeczna. Goście podczas wizyty wzięli udział w spotkaniu z władzami miasta, podczas którego zapoznali się z zasadami funkcjonowania samorządu lokalnego. W ramach pobytu odwiedzili m.in. Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny i Centrum Nauki Experyment. Zapoznali się również z działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Przedsiębiorstwa Komunikacji Trolejbusowej oraz „Eko Doliny".

SEMINARIUM KOMISJI TRANSPORTU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH

W dniach 21-22.10.2010 w Gdyni odbyło się międzynarodowe seminarium pt. "Poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym - możliwości i perspektywy". Seminarium zorganizowano pod patronatem Związku Miast Bałtyckich, a jego celem było zaprezentowanie sytuacji dzieci jako uczestników ruchu drogowego oraz działań zmierzających do poprawy ich bezpieczeństwa. Podczas seminarium zaprezentowano nowy Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Unii Europejskiej na lata 2011 -2020, przyjmujący za cel zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w ciągu najbliższej dekady. Ponadto przedstawiono program „Vision Zero" (Wizja Zero), realizowany z powodzeniem w Szwecji, zgodnie z którym liczba ofiar wypadków na drogach ma w przyszłości spaść do zera. Szwecja ma obecnie jeden z najniższych wskaźników wypadków drogowych w Europie. Przedstawicielka belgijskiego stowarzyszenia „Responsible Young Drivers" z Brukseli zaprezentowała działania młodzieży europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na seminarium przedstawiciele m.in. „Renault Polska" oraz stowarzyszenia „Droga i Bezpieczeństwo" omówili działania, programy i kampanie w zakresie wychowania komunikacyjnego dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy seminarium mieli również okazję zapoznać się z wystąpieniami prelegentów reprezentujących Politechnikę Gdańską, Pomorską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego, fundację „Bezpieczni w Ruchu Drogowym", Straż Miejską Gdyni i Gdańska, Komendę Miejską Policji w Gdyni.

PROGRAM AUTOCHODZIK

W dniu 23.10.2010 w godz. 10:00 - 17:00, w sali edukacyjnej Muzeum Miasta Gdyni najmłodsi mieszkańcy naszego miasta mieli okazję wziąć udział w warsztatach z wychowania komunikacyjnego w ramach programu AUTOCHODZIK.

AUTOCHODZIK to program edukacyjny adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Przygotowuje on najmłodszych do samodzielności w ruchu drogowym, poprzez zabawę pokazuje, jak bezpieczniej poruszać się po drogach. Koncepcja i produkty AUTOCHODZIK zostały opracowane przez międzynarodowy zespół specjalistów. W ramach warsztatów dzieci mogły pobawić się w kolorowym miasteczku drogowym, odbywać „przejażdżki" mięciutkimi mini-samochodzikami i pod okiem instruktora zdobyć swoje pierwsze prawo jazdy, a także spotkać się z policjantem z Wydziału Ruchu Drogowego, kolorować obrazki związane z sytuacjami w ruchu drogowym oraz bawić się miękkimi puzzlami układając znaki drogowe. Dzieci otrzymywały odblaskowe breloczki oraz odblaskowe opaski na rękę. Uczestnicy zajęć mogli wziąć również udział w konkursach wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym zdobywając nagrody. Impreza miała charakter otwarty, a nowi chętni do skorzystania z drogowych atrakcji mogli dołączyć w każdej chwili. Frekwencja bardzo dopisała - w zabawach łącznie uczestniczyło około 300 dzieci. Bezpłatna impreza została zorganizowana przez Urząd Miasta Gdyni, Związek Miast Bałtyckich oraz Komendę Miejską Policji. Warsztaty odbyły się przy okazji seminarium „Poprawa Bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w ruchu drogowym - możliwości i perspektywy", organizowanego przez Komisję Transportu Związku Miast Bałtyckich, której Sekretariat od 2005 r. prowadzi Gdynia.

WIZYTA W GDYNI ZWIĄZKU POLAKÓW NA BIAŁORUSI

W dniu 17.11.2010, na zaproszenie władz miasta Gdyni i stowarzyszenia „Wspólnota Polska", do Gdyni przyjechała grupa ponad czterdziestu przedstawicieli Związku Polaków na Białorusi.

Swoją wizytę w Gdyni goście z Białorusi rozpoczęli od spotkania z Wiceprezydentem Markiem Stępą, który przedstawił zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Ponadto omówiono również możliwości realizacji wspólnych projektów w ramach współpracy ze Związkiem Polaków na Białorusi. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego, gdzie goście mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Parku, profilem jego działalności, a także planami dotyczącymi jego rozbudowy. Następnie, dzięki uprzejmości Marynarki Wojennej RP, nasi rodacy z Białorusi mieli wyjątkową okazję zwiedzenia żaglowca ORP „Iskra", będącego nieodłącznym elementem morskiego dziedzictwa naszego miasta. Przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi mieli też możliwość spotkania z Dowódcą ORP „Iskra" i porozmawiania o różnych aspektach służby na żaglowcu. Ponadto goście odwiedzili też pokład ORP „Błyskawicy", gdzie uzyskali szczegółowe informacje dotyczące MWRP, w tym również poznali niezwykle ciekawą historię okrętu. Na zakończenie pobytu w Gdyni przedstawiciele Związku odwiedzili Muzeum Miasta Gdyni, gdzie przy pomocy multimedialnych ekspozycji mieli możliwość w ciekawy sposób poznania historii naszego miasta. Po pobycie w Gdyni przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi udali się na Kaszuby do Centrum Edukacji i Promocji Regionu w Szymbarku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Leman
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 06.07.2010
Data udostępnienia informacji: 05.07.2010