Wydarzenia w 2009 roku

WIZYTA KONTROLNA STI

W dniach 23-25 lutego 2009 r. delegacja kierownictwa Sail Training International gościła w Gdyni z roboczą wizytą. W skład delegacji wchodzili: Christer Samuelsson - Przewodniczący Tall Ships' Races (Europe) Limited, Peter Newell - dyrektor regat, Corinne Hitching - dyrektor medialny oraz Sue Pelling - dyrektor medialny ds. I wyścigu. Celem wizyty była ocena stanu przygotowań Gdyni do organizacji zlotu żaglowców The Tall Ships' Races 2009 (Gdynia 2-5 lipca 2009). Podczas pobytu przedstawiciele STI spotkali się ze wszystkimi pionami Zespołu Organizacyjnego regat, odbyli także wizyty studyjne w miejscach strategicznych dla zlotu. Wszystkie kwestie dotyczące organizacji regat The Tall Ships' Races zostały szczegółowo omówione, a przygotowanie Gdyni do przyjęcia żaglowców zostało dobrze ocenione przez przedstawicieli STI.

XVII IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH W GDYNI

XVII Igrzyska Miast BliźniaczychW dniach 6-9.05.2009 w Gdyni odbyły się XVII Igrzyska Miast Bliźniaczych. W tegorocznej imprezie oprócz drużyny gdyńskiej uczestniczyli młodzi sportowcy z Karlskrony (Szwecja), Kaliningradu (Rosja), Kilonii (Niemcy) i Liepai (Łotwa), którzy rywalizowali ze sobą w następujących dyscyplinach: piłka nożna (chłopcy), koszykówka (dziewczęta), biegi na orientację (chłopcy i dziewczęta) oraz tenis stołowy (chłopcy i dziewczęta).

W klasyfikacji generalnej wszystkich rozgrywek zwyciężyła Gdynia, zajmując czołowe miejsca w piłce nożnej i koszykówce oraz zdobywając łącznie największą liczbę punktów. W dwóch pozostałych dyscyplinach dominowali reprezentanci Karlskrony - zajęli oni pierwsze miejsce na podium zarówno w tenisie stołowym jak i w biegach na orientację, dzięki czemu uplasowali się w klasyfikacji generalnej na drugiej pozycji. Pozostałe miejsca zajęły kolejno: Kaliningrad, Kilonia i Liepaja.

XVII Igrzyska zakończyły się Biegiem Europejskim na Bulwarze Nadmorskim w Gdyni.


KONKURS GRANTOWY „DZIEŃ BEZ SAMOCHODU"

Od 2005 r. Gdynia kieruje pracami Sekretariatu Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich. Związek Miast Bałtyckich skupia 106 miast położonych w regionie Morza Bałtyckiego. W ramach swojej działalności Komisja zorganizowała w maju 2009 r. konkurs grantowy na organizację „Dnia bez samochodu" przypadającego na dzień 22 września 2009 r.
Celem konkursu było podniesienie świadomości społeczności lokalnych w dziedzinie transportu oraz zachęcenie możliwie jak największej liczby mieszkańców do korzystania z publicznych środków transportu, komunikacji pieszej i rowerowej.
W konkursie główną nagrodę (2000 euro) otrzymał Urząd Miasta Słupska. Pozostałe trzy równorzędne nagrody po 1500 euro otrzymali: Urząd Miasta Liepai (Łotwa), Urząd Miasta Panevezys (Litwa) oraz Urząd Miasta Gdyni. 

WIZYTA DELEGACJI Z GRUZJI

W dniach 31.05-02.06.2009 odbyła się w Gdyni wizyta studyjna przedstawicieli miasta Rustavi (Gruzja) w Gdyni. Wizytę zorganizowano w ramach realizacji projektu: „AIA - Społeczny wymiar ekonomii miasta i regionu Rustavi". Projekt realizuje Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego Gmin ze Szczecina we współpracy z miastem Gdynia oraz miastem Rustavi w Gruzji. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2009 r.


Głównym celem projektu jest wzmocnienie profesjonalnego potencjału gruzińskich samorządowców w praktycznym wykorzystaniu finansowych instrumentów wsparcia rozwoju oraz rozwój infrastruktury instytucjonalnej wspierającej lokalny rozwój.

W ramach wizyty w naszym mieście delegacja zapoznała się ze strategią rozwoju Gdyni oraz zasadami funkcjonowania samorządu lokalnego. Zaprezentowano inwestycje gdyńskie finansowane z funduszy Unii Europejskiej. Goście poznali założenia budownictwa socjalnego w Gdyni, otrzymali informacje na temat rozwoju rynku pracy i organizacji różnych form kształcenia ustawicznego, a także zaznajomili się z zasadami wspierania przedsiębiorczości w naszym mieście. Program pobytu obejmował również wizytę w Pomorskim Parku Naukowo- Technologicznym i Centrum Nauki EXPERYMENT, w Fundacji Gospodarczej oraz wizytę na Gdyńskich Targach Pracy.

 KONFERENCJA 'ALWAYS ACTIVE' 
W dniach 4-5 czerwca 2009 Gdynia gościła uczestników międzynarodowej konferencji “Always Active” (“Zawsze aktywni”), będącej częścią kampanii społecznej o tym samym tytule zainicjowanej przez Komisję Sportu Związku Miast Bałtyckich. Kampania ta została zorganizowana w celu przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu ludzi starszych oraz zapobieganiu ograniczeniom ruchowym związanym z procesem starzenia się. Głównym celem kampanii jest promocja aktywnego stylu życia jako czynnika wpływającego na poprawę zdrowia i ogólnego stanu fizycznego. 

Konferencja została zorganizowane przez ww. komisję, Miasto Gdynia oraz Centrum Aktywności Seniora działające w naszym mieście, a udział w niej wzięły osoby z wielu polskich miast zajmujące się organizacją czasu wolnego dla osób starszych oraz ich profilaktyką zdrowotną. Do Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego zawitali prelegenci z pięciu krajów europejskich, którzy podzielili się najlepszymi doświadczeniami ze swoich miast, a także przedstawili innowacyjne projekty dotyczące aktywnego życia wśród osób w podeszłym wieku.
Prof. Herbert Löllgen - Przewodniczący Niemieckiej Federacji Medycyny Sportowej przedstawił zagadnienie zdrowego stylu życia z medycznego punktu widzenia. Prelegenci ze Szwecji: Thomas Gustafson, Per-Inge Gustavsson oraz Per Jonsson pokazali, jak osoby starsze z Karlskrony dbają o swoją kondycję fizyczną. Natomiast p. Heini Parkkunen, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Zdrowych Miast Regionu Morza Bałtyckiego, zapoznała uczestników ze sposobami zachęcania seniorów do gimnastykowania się w domu. Kolejny gość - Kjetil Fossheim, Konsultant ds. Zdrowia i Rekreacji, z Kristiansand (Norwegia) przekonywał, iż Kristiansand to prawdziwie aktywne miasto. Uczestnicy konferencji mieli też możliwość zapoznania się z ciekawymi projektami z Danii prowadzonymi przez Carstena Hansena oraz Ann Baunbæk Hansen – konsultantów ds. sportu.  
Miasto Gdynia było reprezentowane przez p. Bożenę Zglińską (Centrum Aktywności Seniora) oraz p. Katarzynę Stec (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Ich prezentacje przedstawiające aktywne życie gdyńskich seniorów zostały wzbogacone o zajęcia praktyczne. Wszyscy chętni mogli wziąć udział w lekcjach tańca prowadzonych przez Zuzannę Zalewską (Fundacja Strefa Tanga) oraz zajęciach muzycznych organizowanych dla seniorów w Domu Rzemiosła. 
Ponadto uczestnicy konferencji zostali zaproszeni przez Centrum Aktywności Seniora do wzięcia udziału w uroczystym zakończeniu roku akademickiego Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w związku z 5-tą rocznicą powstania tej instytucji. Odbyło się ono w Teatrze Muzycznym, a podziękowaniom i wspomnieniom towarzyszył koncert przygotowany specjalnie na tę okazję.  

Konferencja “Always Active” stworzyła możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi miastami z rejonu Morza Bałtyckiego, co może zaowocować ciekawymi projektami w przyszłości, mającymi na celu wspieranie aktywnego życia mieszkańców naszych miast.

5-lecie Gdyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku


 

KIELER WOCHE 2009

W dniach 20-28 czerwca Gdynia jak co roku prezentowała się podczas „Kieler Woche" - międzynarodowego Tygodnia Kilońskiego łączącego regaty żeglarskie z szeregiem wydarzeń kulturalnych i sportowych. Uroczystego otwarcia imprezy, odbywającej się w tym roku po raz 127. dokonała znakomita niemiecka pływaczka Franziska van Almsick.

W trakcie tego wydarzenia zorganizowany został „32. Rynek Międzynarodowy", podczas którego przedstawiciele państw z całego świata prezentowali na swoich narodowych stoiskach kuchnię, wyroby rzemiosła artystycznego, a także materiały informacyjne. Na stoisku gdyńskim zachęcano do odwiedzenia naszego miasta podczas regat The Tall Ships' Races 2009, prezentowano materiały promocyjno-informacyjne o Gdyni, a także broszury o woj. pomorskim.

Imprezie „Kieler Woche" towarzyszyło „Międzynarodowe Forum Miast", które w tym roku poświęcone było polityce energetycznej w miastach siostrzanych i zaprzyjaźnionych Kilonii. W Forum uczestniczyła także delegacja oficjalna z Gdyni oraz reprezentant Sejmiku Województwa Pomorskiego. Delegacje miast siostrzanych, w tym gdyńska, uczestniczyły także w spotkaniu z Panią Cathy Kietzer, Przewodniczącą Rady Miasta Kilonii.

Również w czasie „Kieler Woche" kilońskie Towarzystwo Polsko-Niemieckie tradycyjnie zorganizowało spotkanie integracyjne, w którym uczestniczył m.in. wicekonsul RP z Hamburga, a także delegacja gdyńska. W ramach współpracy z Kilonią Gdynia przekazała także szereg pozycji polskiej literatury z przeznaczeniem dla biblioteki Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej POLONUS w Kilonii.

THE TALL SHIPS' RACES 2009

Tall Ships' Races 2009
W dniach 2-5.07.2009 Gdynia stała się stolicą żeglarskiego świata. Przy gdyńskich nabrzeżach zacumowała ponad setka najpiękniejszych jednostek, w tym największy żaglowiec szkoleniowy świata „Sedov" czy brytyjski Lord Nelson - jedyny w świecie żaglowiec przystosowany w pełni do integracyjnych rejsów z załogantami o ograniczonej sprawności ruchowej.

Oficjalnego otwarcia imprezy dokonano w dniu 2 lipca o godz. 14.00 na pokładzie „Daru Pomorza" - fregaty, która obchodząc w tym roku swoje setne urodziny, pełniła zarazem zaszczytną funkcję trybuny honorowej podczas Parady Żaglowców.

Członkowie załóg w ciągu tych czterech dni wzięli udział w rozgrywkach sportowych, a także w barwnej Paradzie Załóg, która przeszła ulicami Gdyni. Najwybitniejszym sportowcom i najbardziej wyróżniającym się uczestnikom parady zostały wręczone nagrody przez przedstawicieli organizacji Sail Training International, będącej współorganizatorem regat i propagatorem idei żeglarstwa wśród młodzieży.

Tegoroczny gdyński etap regat The Tall Ships' Races miał wyjątkowy charakter także z innego powodu, a mianowicie był okazją do upamiętnienia zmarłej w styczniu 2009 r. Janki Bielak - Polki, która odegrała znaczącą rolę w promowaniu żeglarstwa wznoszącego się ponad podziałami politycznymi.

W dniu 4 lipca br. odprawiono w kościele Najświętszej Marii Panny w Gdyni mszę św. w intencji śp. Janki Bielak. W nabożeństwie tym udział wzięli przedstawiciele władz miasta Gdyni, przedstawiciele polskich środowisk żeglarskich, a także reprezentanci Sail Training International oraz kapitanowie jednostek uczestniczących w regatach.

Ponadto władze miasta uczestniczyły też w ceremonii złożenia wieńców na grobie kmdr. Juliana Czerwińskiego, brata Janki i wieloletniego dowódcy ORP „Iskra", podczas której w dowód wdzięczności za wszystkie działania na rzecz Gdyni i jej morskiego dziedzictwa złożyły okolicznościową wiązankę. Finałem gdyńskich regat była niezapomniana Parada Żaglowców, podziwiana przez licznie przybyłych turystów i mieszkańców Gdyni. W ten sposób żegnające się z Gdynią jednostki rozpoczęły pierwszy wyścig regat, czyli etap Gdynia - do Sankt Petersburga.


WIZYTA PRZEDSTAWICIELI MIAST SIOSTRZANYCH GDYNI

Organizacja pierwszego etapu regat The Tall Ships’ Races 2009 w Gdyni stanowiła okazję do złożenia wizyty w naszym mieście przez reprezentacje gdyńskich miast siostrzanych. W dniach 2-5 lipca 2009 delegacje oficjalne z Kotki (Finlandia), Kristiansand (Norwegia), Karlskrony (Szwecja), Baranowicz (Białoruś), Seattle (USA), Haikou (Chiny) oraz Plymouth (Wlk. Brytania) uczestniczyły w tym wielkim żeglarskim święcie i miały możliwość podziwiania ponad setki przybyłych do Gdyni żaglowców.   W trakcie wizyty goście uczestniczyli m.in. w oficjalnym spotkaniu z przedstawicielami władz miasta Gdyni, a także zapoznali się z potencjałem turystycznym naszego miasta, odwiedzając m.in. Muzeum Miasta Gdyni oraz Gdyńskie Muzeum Motoryzacji.

GDYNIA BUSINESS WEEK 2009!

W piątek 21 sierpnia br. zakończył się projekt „Gdynia Business Week”, który zawitał do naszego miasta po raz pierwszy. Dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association, fundacji Private Enterprise Education oraz Urzędu Miasta Gdyni stworzono program na wzór Washington Business Week – szkoły letniej dla nastolatków chcących poznać tajniki prowadzenia firmy. 

Przez tydzień ponad 90 uczniów z 22 gdyńskich szkół średnich pracowało w kilkuosobowych grupach tzw. „firmach” pod okiem amerykańskich instruktorów - doświadczonych biznesmenów oraz polskich nauczycieli języka angielskiego i przedsiębiorczości. W ciągu bardzo intensywnego tygodnia firmy zmagały się z grą ekonomiczną BizSim, tworzyły własne innowacyjne produkty oraz przygotowywały stoiska na Targi. Wszystko to, aby zachęcić jak największą liczbę tzw. udziałowców do zainwestowania w nowopowstałe przedsięwzięcia. Wspomnianymi udziałowcami byli przedstawiciele gdyńskich firm o ugruntowanej pozycji na rynku, którzy chętnie dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą uczestniczącą w programie. 

Po tygodniowych zmaganiach uczniowie wraz z instruktorami, nauczycielami oraz zaproszonymi gośćmi wzięli udział w uroczystym zakończeniu projektu. Wiceprezydent Gdyni Pani Ewa Łowkiel oraz Steve Hyer – Dyrektor Wykonawczy Foundation for  Private Enterprise Education wręczyli certyfikaty wszystkim uczestnikom oraz upominki członkom zwycięskich firm. W kategorii BizSim – symulacja biznesowa niezwyciężona okazała się firma „H” prowadzona przez Darby Vigus z Monroe oraz Izabelę Szlas. Najwięcej pieniężnego wkładu od udziałowców uzyskała firma „G” prowadzona przez Monikę Cretu oraz Annę Spryszyńską – ich produkt to Bliss – mikroskopijny robot wstrzykiwany wraz z płynem do organizmu człowieka, pozwalający zarówno wykrywać, jak i leczyć raka wątroby. Profesjonalnie wyglądający uczniowie ubrani w lekarskie fartuchy zdobyli przychylność sędziów. Natomiast prezentacja najwyżej oceniona przez jurorów została przeprowadzona przez firmę „B”, której opiekunem był Adam Strutynski (menedżer o polskich korzeniach zarządzający dużymi projektami budowlanymi w Stanie Waszyngton) oraz Magdalena Kornysik. 

 Uczniowie z dumą prezentowali swoje dyplomy przybyłym rodzicom oraz z entuzjazmem opowiadali o minionym tygodniu. Podkreślali, że poprawili swój angielski jako, że cały projekt prowadzony był w tym języku, rozwinęli umiejętności pracy z grupie oraz nabrali pewności siebie, zwłaszcza przy okazji wystąpień publicznych.
Najważniejszym gościem, który zaszczycił uczniów swoją obecnością w czwartek 20 sierpnia, był prof. Jerzy Buzek – Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, który podzielił się z uczniami swoimi przemyśleniami na temat kondycji światowej gospodarki.

prof. Buzek z uczniami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data udostępnienia informacji: 14.04.2009