Wydarzenia w 2007 roku

NOWE WŁADZE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA GMIN RP EUROREGIONU BAŁTYK

Od 1998 r. Gdynia jest członkiem Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk, będącego stroną tego Euroregionu. Euroregion Bałtyk obejmuje obszary na terenie dwóch województw Polski Północnej - pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, województwa w południowo-wschodniej Szwecji - Blekinge, Kalmar i Kronoberg, Hrabstwo Bornholm w Danii, Obwód Kaliningradzki w Rosji, Miasto i Region Liepaja na Łotwie oraz Okręg Kłajpedzki na Litwie.  Do głównych zadań Euroregionu należy m.in. wspólne rozwiązywanie problemów dotyczących rozwoju regionu i współpracy transgranicznej w dziedzinach rozwoju infrastruktury drogowej, modernizacji i budowy przejść granicznych, likwidacji zagrożeń i klęsk żywiołowych, transferu technologii, szkoleń zawodowych, walki z bezrobociem, utworzenia kompleksowego systemu informacji gospodarczej, turystycznej i kulturalnej.

Gdynia, będąc członkiem Euroregionu, ma również swojego przedstawiciela we władzach polskiej strony Euroregionu Bałtyk. Jest nim pani Joanna Zielińska, Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Gdyni, która od grudnia 2002 do marca 2007 sprawowała funkcję Wiceprzewodniczącej Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. W marcu 2007 wybrana została na Przewodniczącą Zarządu tego Stowarzyszenia na lata 2007-2013.


DOROCZNE SPOTKANIE KOMISJI SPORTU ZMB PT. "SPORT-ZDROWY WYBÓR"

Telenor Arena Karlskrona

W dniach 19-21 kwietnia 2007 w Karlskronie (Szwecja) odbyło się doroczne spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich pn. „Sport – zdrowy wybór”. W spotkaniu tym udział wzięli przedstawiciele miast z 7 państw członkowskich ZMB, tj. z Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski i Szwecji.


Tegoroczne spotkanie było poświęcone promocji aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego jako formy przeciwdziałania uzależnieniom. Przedstawiciele Karlskrony (w tym także Szwedzki Koordynator Rządowy ds. Narkotyków) zaprezentowali metody zapobiegania niezdrowemu trybowi życia oraz uzależnieniom, np. od narkotyków czy środków dopingujących. W drugiej części spotkania prelegenci z Turku (Finlandia) oraz Karlskrony przedstawili skuteczne metody promocji zdrowego stylu życia.  Ponadto, uczestnicy spotkania mieli okazję zaobserwować promocję zdrowego stylu życia w praktyce poprzez wizytę w dwóch halach sportowych: Karlskrona Indoor Athletic Arena i Telenor Arena Karlskrona.

Ponadto podczas spotkania p. Beata Łęgowska, Radna Miasta Gdyni, została wybrana ponownie na stanowisko Przewodniczącej Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich. Natomiast przedstawicielka Karlskrony, p. Camilla Brunsberg, została Wiceprzewodniczącą.

W trakcie spotkania w Karlskronie przedstawiono także procedurę przyznawania przez Komisję Sportu ZMB grantu „Zawsze aktywni". Celem tegorocznej sesji grantowej było wspieranie projektów zachęcających ludzi starszych do zachowania dobrej kondycji fizycznej, a także promujących sport jako sposób przeciwdziałania wielu chorobom. Granty przyznawane przez Komisję Sportu skierowane są wyłącznie do miast członkowskich Związku Miast Bałtyckich.


DUŃSCY KIEROWCY AUTOBUSÓW Z WIZYTĄ W GDYNI


W dniach 07-10.05.2007 r. na wizyty studyjne do Gdyni przyjechała grupa duńskich kierowców autobusów miejskich z naszego siostrzanego miasta Aalborga. Goście chcieli zapoznać się z funkcjonowaniem transportu publicznego w Gdyni, a także specyfiką pracy kierowców autobusów. W tym celu delegacja odbyła spotkanie z przedstawicielami Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni, podczas którego przedstawiono zasady organizacji i finansowania transportu zbiorowego w naszym mieście. Przedstawiciele Aalborga odbyli także wizyty studyjne w dwóch firmach realizujących przewozy - Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej oraz Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej. Podczas wizyt goście zapoznali się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, a także zwiedzili zajezdnię autobusową „Kacze Buki", stację kontroli pojazdów oraz nową zajezdnię trolejbusową na Grabówku.


XV IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH

XV Igrzyska Miast Bliźniaczych
W dniach 9-12.05.2007 r. w Gdyni odbyły się XV Igrzyska Miast Bliźniaczych. W imprezie wzięło udział blisko 250 zawodników z Gdyni oraz 6 miast bliźniaczych: Baranowicz, Kaliningradu, Karlskrony, Kilonii, Kłajpedy i Liepai. Igrzyska zorganizowano w 4 dyscyplinach sportowych: piłce nożnej, koszykówce, tenisie stołowym oraz strzelaniu.

Uroczystego otwarcia Igrzysk w hali Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonała w dniu 10.05.2007 r. Wiceprezydent Miasta Gdyni, p. Ewa Łowkiel. Tego samego dnia, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli miast siostrzanych z władzami Gdyni, w czasie którego omówiono możliwości realizacji projektów i inicjatyw sportowych.

Ceremonia oficjalnego zakończenia XV IMB odbyła się w dniu 12.05.2007 podczas Biegu Europejskiego. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajął Kaliningrad, przed Gdynią i Kłajpedą.


WIZYTY KORPUSU DYPLOMATYCZNEGO

W bieżącym roku wizyty kurtuazyjne w Urzędzie Miasta Gdyni złożyli Ambasadorowie oraz przedstawiciele Ambasad Rumunii, Irlandii, USA, Wielkiej Brytanii, Australii oraz Słowacji, a także Konsulowie Generalni Chin i Białorusi. Podczas spotkań z władzami miasta przedstawiciele korpusu dyplomatycznego omawiali dotychczasową współpracę z Gdynią oraz możliwości realizacji przyszłych inicjatyw.

IRLANDZKI OKRĘT Z WIZYTĄ W GDYNI

Pomiędzy 14 a 17 czerwca 2007 r. przy Nabrzeżu Prezydenta cumował okręt irlandzkiej Marynarki Wojennej „L.E. Aisling", który zawinął do Gdyni z wizytą kurtuazyjną. Była to pierwsza wizyta okrętu irlandzkiego w naszym kraju. Zorganizowała ją Ambasada Irlandii w Polsce.

W programie wizyty znalazły się zarówno spotkania dowódcy okrętu oraz Ambasadora Irlandii z władzami miasta, Dowódcą Marynarki Wojennej RP oraz Prezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia, a także spotkania polskich i irlandzkich biznesmenów, jak i promocja Irlandii i jej kultury w Polsce. W dniu 15.06.2007 r. przedstawiciele Agencji Rozwoju Pomorza oraz władz miejskich i regionalnych przedstawili reprezentantom irlandzkiego biznesu możliwości dla inwestycji zagranicznych w naszym regionie. W dniach 14,15 i 16.06.2007 r. okręt udostępniony był dla zwiedzających. W sobotę 16.06.2007 na Skwerze Kościuszki miały miejsce występy zespołu muzycznego „Duan" oraz grupy tanecznej „Elphin", prezentujących muzykę i tańce irlandzkie. Koncert połączony był z prezentacją irlandzkiej kultury oraz oferty turystycznej tego kraju.

W tym samym dniu na stadionie GOSiR odbył się mecz piłki nożnej pomiędzy drużyną polskiej Marynarki Wojennej i Marynarki Wojennej Irlandii.


ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "GDYNIA" NA ŁOTWIE
Zespół Gdynia w Liepai

W dniach 15 - 17.06.2007 r. Zespół Pieśni i Tańca „Gdynia" gościł w Liepai - mieście siostrzanym Gdyni - na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Saule pina vainadzinu. Festiwal miał na celu prezentację różnorodnych kultur regionalnych miast siostrzanych Liepai. Obok gdyńskiego zespołu gośćmi imprezy były zespoły pieśni, tańca oraz chóry z Białorusi, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Szwecji. W pierwszym dniu festiwalu każdy z zespołów zaprezentował na scenie jeden utwór. Zespół „Gdynia" wybrał jedną z najbardziej znanych kaszubskich pieśni - Kaszëbsczé jezora. W drugim dniu festiwalu Gdynia zaprezentowała między innymi utwory Jana Trepczyka, oraz pieśń - Gdynia i ja, autorstwa Adolfa Adama Wiktorskiego. Następnym punktem opisywanego dnia był wieczorny występ w liepajskim teatrze letnim. Dosłowne tłumaczenie nazwy festiwalu brzmi - Słońce tworzy wianek - organizatorzy jako patrona głównego koncertu wybrali słowiańskie bóstwo solarne - Kupałę. Był to niejako wstęp do mającego odbyć się za tydzień Święta Kupały. Występ każdego zespołu poprzedzony był krótkim wstępem, w czasie którego przybliżano zwyczaje najkrótszej nocy zwanej rozmaicie w różnych regionach - Kupałą, Sobótką, Nocą Kupalną, Nocą Świętojańską itp. Zespół „Gdynia" przedstawił wiązankę nordowych pieśni rybackich. Na zakończenie występu, przedstawiciele wszystkich zespołów zostali uhonorowani przez organizatorów pamiątkowymi dyplomami oraz wiankami plecionymi przez dzieci z Liepai.
(opracowano na podstawie informacji p. Andrzeja Buslera; Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)


KIELER WOCHE 2007

W dniach 16-24.06.2007 w Kilonii (Niemcy) odbyła się międzynarodowa impreza „Kieler Woche" (Tydzień Kiloński). Jest to najważniejsza impreza letnia na terenie Niemiec odwiedzana corocznie przez ok. 3,5 miliona turystów. W 2007 r. było to już 125. „Kieler Woche".

„Kieler Woche" to przede wszystkim słynne regaty żeglarskie, którym towarzyszą liczne wydarzenia kulturalne w postaci wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. Na wolnym powietrzu odbywają się występy zespołów muzycznych. Program „Kieler Woche 2007" obejmował ogółem 1500 imprez.

W ramach „Kieler Woche" organizowany jest corocznie „Rynek Międzynarodowy", na którym przedstawiane są stoiska narodowe. Poszczególne państwa przedstawiają m.in. wyroby rzemiosła artystycznego, muzykę charakterystyczną dla swojego regionu, udzielają informacji turystycznych oraz prezentują materiały promocyjne. W 30. Rynku Międzynarodowym w 2007 r. udział wzięło trzydzieści państw. Stoisko Gdyni było jednym z elementów składowych reprezentacji Polski. Na stoisku zaprezentowane zostały materiały promocyjno-informacyjne Gdyni i województwa pomorskiego, a także wyroby z bursztynu oraz wyroby rękodzieła z regionu Kaszub.

W ofercie polskiej znalazły się również występy muzyczne. Na scenie głównej przed Ratuszem Kilońskim wystąpił Waldemar Malicki („Klasyka z przymrużeniem oka"), jeden z najbardziej wszechstronnych pianistów polskich - solista, kameralista, improwizator. Polskę reprezentowała również grupa taneczna „Fix" (show-dance, hip-hop, disco).

Podczas „Kieler Woche" odbyło się Międzynarodowe Forum Miast. Tematem tegorocznego Forum była: „Transgraniczna współpraca gospodarcza w rejonie Morza Bałtyckiego i Północnego - potencjał i możliwości finansowania przez Unię Europejską".

W trakcie „Kieler Woche 2007" kilońskie Towarzystwo Niemiecko-Polskie świętowało jubileusz 35-lecia swojego powstania. Z tej okazji odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego w części oficjalnej zaprezentowano historię działalności Towarzystwa, natomiast przedstawiciele władz miasta Kilonii oraz korpusu dyplomatycznego z Konsulatu Generalnego RP w Hamburgu wystąpili z przemówieniami okolicznościowymi. Przedstawicielka Gdyni przekazała Przewodniczącemu Towarzystwa Niemiecko-Polskiego list gratulacyjny od Prezydenta Miasta Gdyni oraz album o Gdyni.


DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI STANÓW ZJEDNOCZONYCH


Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych

W dniu 28 czerwca 2007 roku na pokładzie okrętu USS Mahan, cumującego przy Nabrzeżu Francuskim w Gdyni, odbyło się przyjęcie z okazji Dnia Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Imprezę zorganizowała Ambasada USA w Polsce we współpracy z Urzędem Miasta Gdyni.  W uroczystościach z okazji 231. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych zorganizowanej w naszym mieście uczestniczył Ambasador USA w Polsce, p. Victor Ashe, przedstawiciele Ambasady amerykańskiej, reprezentanci korpusu dyplomatycznego z terenu Trójmiasta, posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz regionalnych, miejskich i kościelnych, a także przedstawiciele firm gdyńskich i artyści trójmiejscy. Podczas przyjęcia okolicznościowe przemówienia wygłosili Ambasador USA i dowódca okrętu USS Mahan, Rick Miller, odśpiewano hymny Stanów Zjednoczonych i Polski. Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił zespół jazzowy Przemka Dyakowskiego „Take it Easy Band”. Podczas przyjęcia zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić amerykański okręt USS Mahan. Następnego dnia pracownicy Ambasady oraz przedstawiciel Urzędu Miasta Gdyni odwiedzili oddziały dziecięce w gdyńskich szpitalach.

GDYNIA WE FRANCJI

Boulogne-sur-Mer
W dniach 13-16.07.2007 na zaproszenie organizacji polonijnej Maison de la Polonia (Dom Polonii) przedstawiciel Gdyni przebywał w Boulogne-sur-Mer we Francji. Miasto to należy do Związku Wybrzeża Opalowego, będącego partnerem Gdyni od 2004 r. Głównym celem wyjazdu była promocja Gdyni podczas „Fête de la Mer” (Święto Morza) – trzydniowej imprezy odbywającej się na reprezentacyjnym bulwarze miasta, wzdłuż nabrzeża przy głównym kanale portowym. Na całej długości bulwaru powstało miasteczko festiwalowe z szeregiem stoisk o charakterze promocyjnym (miast, regionów, organizacji pozarządowych) i komercyjnym (rękodzieło, artyści). Turystów przyciągały również plenerowe kawiarenki, restauracje i sceny, na których odbywały się występy artystyczne. Jedną z atrakcji był także zlot żaglowców. Imprezę odwiedzili licznie goście z Francji i krajów sąsiednich. Stoisko gdyńskie było częścią stoiska polskiego prowadzonego przez Dom Polonii, na którym obok promocji turystycznej, odbywały się występy zespołów folklorystycznych, pokazy tańca regionalnego, degustacje polskiej kuchni oraz wystawy rękodzieła.  

IGRZYSKA MŁODZIEŻY W AALBORGU

W dniach 31.07 - 05.08.2007 w siostrzanym mieście Gdyni - Aalborgu odbyły się Igrzyska Młodzieży. Ta impreza, adresowana do młodych sportowców w wieku 13-15 lat z miast bliźniaczych Aalborga, organizowana jest co 4 lata. W tegorocznej edycji Igrzysk wzięło udział około 1600 uczestników z 25 miast, w tym z Gdyni. Gdyńscy sportowcy reprezentowali Polskę w judo, lekkiej atletyce, piłce siatkowej, pływaniu, strzelectwie oraz tenisie stołowym. W lekkiej atletyce Gdynia zdobyła 3 medale (złoty, srebrny i brązowy, w strzelectwie 2 srebrne i 2 brązowe medale, w pływaniu 4 złote, 4 srebrne i 2 brązowe, a w judo 3 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Nasze siatkarki zdobyły brązowe medale, natomiast w tenisie stołowym nasza reprezentacja zajęła XII miejsce w klasyfikacji końcowej.Igrzyskom Młodzieży towarzyszył szereg imprez dodatkowych, w tym wspólne koncerty zespołów muzycznych z miast siostrzanych. Gdynię reprezentował zespół rockowy „Bobbies on the beat" z V LO. Poza występami dla sportowców, grupy muzyczne nagrywały wspólną płytę oraz kręciły teledyski. Obok młodych sportowców oraz zespołu muzycznego do Danii udała się również delegacja oficjalna miasta Gdyni.KONCERT CHÓRU ESTOŃSKIEGO
 Chór z Estonii
 Zdjęcie ze zbiorów Stowarzyszenia Polska- Estonia

W dniu 01.08.2007 r. w kościele oo. Franciszkanów w Gdyni odbył się koncert estońskiego chóru żeńskiego „Kunda Muusikakooli Vilistlaskoor” z Kundy – siostrzanego miasta Gdyni. Jest to chór działający przy szkole muzycznej w Kundzie, występował wcześniej na festiwalach muzycznych w Norwegii i Finlandii.  Repertuar chóru podczas koncertu w Gdyni obejmował utwory kompozytorów estońskich, utwory klasyczne, jak również współczesne. Chórem dyrygowała pani Kaie Aja.


 


OTWARCIE SKWERU SUE RYDER

Otwarcie Skweru Sue Ryder
W dniu 10 września 2007 r. w Gdyni odbyła się uroczystość otwarcia Skweru Sue Ryder i odsłonięcia pamiątkowego kamienia.  Skwer ten położony jest między Al. Marsz. Piłsudskiego, ul. Legionów i ul. Partyzantów. Upamiętnia on postać Lady Sue Ryder – Brytyjki, która przez całe swoje życie niosła pomoc najbardziej potrzebującym i cierpiącym. Lady Sue Ryder pokochała Polskę, to tu była jej druga Ojczyzna. Z jej inicjatywy w naszym kraju powstało kilkadziesiąt Domów Sue Ryder (w tym w Gdyni), które przyjęły pod swój dach chorych i cierpiących. W uznaniu za wkład w rozwój gdyńskiego lecznictwa onkologicznego, w 1994 r. Lady Sue Ryder otrzymała honorowe obywatelstwo Gdyni. Otwarty w poniedziałek Skwer jest kolejnym dowodem wdzięczności gdynian wobec Lady Sue Ryder. W ceremonii otwarcia Skweru udział wzięli m.in. p. Jeromy Cheshire, syn Lady Sue Ryder oraz p. Maria Stolzman, Prezes Fundacji Sue Ryder w Warszawie, którzy razem z p. Wojciechem Szczurkiem, Prezydentem Miasta Gdyni, dokonali uroczystego odsłonięcia pamiątkowego kamienia.


CEREMONIA WRĘCZENIA NAGRODY PLYMOUTH-GDYNIA TWINNING PANEL

W dniu 27 września 2007 r. wręczono po raz pierwszy „Nagrodę Plymouth-Gdynia Twinning Panel" dla najlepszego absolwenta gdyńskiej szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie znajomości j. angielskiego. Nagroda ta została ustanowiona z inicjatywy i dzięki środkom finansowym stowarzyszenia Plymouth-Gdynia Twinning Panel, które przez 25 lat promowało kontakty pomiędzy miastami bliźniaczymi Plymouth (Wielka Brytania) i Gdynią. Jest ona przyznawana najlepszemu absolwentowi gdyńskiej szkoły ponadgimnazjalnej w zakresie znajomości j. angielskiego, a jednocześnie upamiętnia 30 lat działalności stowarzyszenia Plymouth-Gdynia Twinning Panel. Nagroda ufundowana ze środków zgromadzonych na koncie tej organizacji będzie przyznawana przez okres 10 lat (2007-2017). Każdego roku jej wysokość będzie stanowiła równowartość 250 funtów brytyjskich w złotówkach. Pierwszym nagrodzonym maturzystą jest p. Tomasz Przeździecki, absolwent Gdyńskiej Szkoły Matury Międzynarodowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1. W ceremonii wręczenia nagrody uczestniczyła delegacja z Plymouth na czele z panem Peterem Smithem, który przez wiele lat był Przewodniczącym Plymouth-Gdynia Twinning Panel. W uznaniu za swój wkład w rozwój współpracy pomiędzy Gdynią a Plymouth, w 2006 r. został wyróżniony Medalem im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.


WIZYTY DELEGACJI UKRAIŃSKICH

W październiku i listopadzie 2007 r. w Gdyni odbył się cykl wizyt studyjnych delegacji z Ukrainy. Wizyty te zostały zorganizowane w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne z Warszawy. Uczestnicy wizyt reprezentowali sześć regionów Ukrainy: Krym, Herson, Zaporoże, Ivano-Frankowsk, Czerniowce i Zakarpacie. W skład delegacji weszli przedstawiciele administracji obwodowych, administracji dużych rejonów i miast, pracownicy Agencji Rozwoju Regionalnego, dziennikarze oraz przedstawiciele regionalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych rozwojem lokalnym. Celem ich wizyt było zapoznanie z doświadczeniami polskiej reformy samorządowej, zapoznanie z doświadczeniami w zakresie procedur przygotowawczych do członkostwa w Unii Europejskiej oraz podwyższenie poziomu merytorycznego debaty publicznej na temat reformy administracji terytorialnej na Ukrainie. Podczas pobytu w Gdyni przedstawiciele Ukrainy odbyli szereg spotkań w Urzędzie Miasta Gdyni, mieli okazję uczestniczyć w posiedzeniu Rady Miasta Gdyni, odwiedzili Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Goście ukraińscy uczestniczyli również w wielu wizytach studyjnych w gdyńskich instytucjach i firmach jak np. w Fundacji Gospodarczej, Centrum Aktywności Seniora, Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym i Centrum Nauki "Experyment", a także w Zarządzie Komunikacji Miejskiej, PEWiK-u, "Eko Dolinie" i Przedsiębiorstwie Komunikacji Trolejbusowej.


KONKURS "BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM"


Miasto Gdynia prowadzi sekretariat Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich. W ramach działalności Komisji w listopadzie 2007 zorganizowany został konkurs pt. "Bezpieczeństwo w ruchu drogowym", w którym przyznano trzy równorzędne nagrody pieniężne po 1000 euro. W konkursie uczestniczyły szkoły podstawowe z regionu Morza Bałtyckiego. Zadaniem uczestników konkursu było przedstawienie jak najbardziej interesującego, kompleksowego i oryginalnego projektu dot. edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dzieci w wieku 7-12 lat. Na konkurs wpłynęły propozycje projektów z dziesięciu miast z Estonii, Litwy, Łotwy, Polski i Rosji. Spośród zgłoszonych projektów międzynarodowe jury wybrało trzy najlepsze nadesłane przez szkoły podstawowe z Chojnic (Polska), Gdyni (Polska) oraz Kłajpedy (Litwa).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data udostępnienia informacji: 13.07.2007