Wydarzenia w 2006 roku

OBCHODY 80-LECIA GDYNI
80-lecie
W dniu 10 lutego 2006 r. Gdynia obchodziła uroczyście jubileusz 80-lecia powstania miasta. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele gdyńskich miast siostrzanych: Aalborga (Dania), Baranowicz (Białoruś), Kaliningradu (Rosja), Karlskrony (Szwecja), Kilonii (Niemcy), Kłajpedy (Litwa), Kotki (Finlandia), Kristiansand (Norwegia), Kundy (Estonia), Plymouth (Wielka Brytania), Seattle (USA), Związku Miast Wybrzeża Opalowego (Francja).

W ramach pobytu przedstawiciele miast siostrzanych spotkali się z władzami miasta, wzięli udział w wizycie studyjnej w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni oraz odwiedzili nowopowstającą siedzibę Muzeum Miasta Gdyni i Marynarki Wojennej. W dniu obchodów jubileuszu 80-lecia miasta goście z miast siostrzanych uczestniczyli również w wernisażu wystawy fotograficznej "Gdynia - Plymouth 1976 - 2006" w Sali Wystawowej Muzeum Miasta Gdyni w Centrum Rozrywki "Gemini". Wystawę zorganizowano z okazji 30-lecia współpracy miast siostrzanych Gdyni i Plymouth. Znalazły się na niej fotografie gdyńskich artystów fotografików Marzeny i Maurycego Śmierzchalskich oraz zdjęcia archiwalne dokumentujące historię kontaktów oficjalnych Gdyni i Plymouth, pochodzące ze zbiorów Muzeum Miasta Gdyni oraz Urzędu Miasta Gdyni.

Głównym punktem obchodów 80-lecia w dniu 10.02.06 była uroczysta Sesja Rady Miasta Gdyni w Teatrze Muzycznym. Na sesji m.in. wręczono medale im.Eugeniusza Kwiatkowskiego "Za wybitne zasługi dla Gdyni". Wśród osób, które otrzymały ten medal znalazł się Peter Smith, przewodniczący Plymouth-Gdynia Twinning Panel. Peter Smith zainicjował współpracę Plymouth z Gdynią w 1975 r. Przez cały okres swej działalności aktywnie i z wielkim zaangażowaniem dbał o rozwój wzajemnych kontaktów i realizację wielu wspólnych przedsięwzięć.

Medal otrzymali również Janusz Śniadek, przewodniczący "Solidarności", gdynianin, stoczniowiec i społecznik, znany w Gdyni przede wszystkim jako wieloletni przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" oraz Przemysław Dyakowski, muzyk, animator kultury, twóca Sax Clubu, współtworca gdyńskiego Klubu "Ucho".

Główne obchody 80-lecia miasta odbyły się w lutym, jednakże Gdynia obchodzi swoje święto przez cały 2006 rok, organizujące wiele imprez dla mieszkańców i turystów.


 
BIURO SINTEF W GDYNI

Od początku roku na terenie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni działa Biuro Projektów firmy SINTEF Polska Sp. z o.o., będącej częścią Grupy SINTEF, największej niezależnej organizacji badawczej w Skandynawii założonej w 1950 r. SINTEF zajmuje się prowadzeniem badań na zlecenie klienta oraz doradztwem w takich dziedzinach, jak: IT, inżynieria materiałowa i zaawansowane nauki chemiczne, paliwa i energia, gospodarka morska, medycyna, budownictwo, zarządzanie technologiami. SINTEF to skrót nazwy od Fundacji na rzecz Badań Naukowych i Przemysłowych przy Norweskim Uniwersytecie Nauki i Technologii z siedzibą w Trondheim. Wizją organizacji jest "technologia dla lepszego społeczeństwa", natomiast misją SINTEF Polska jest wzmocnienie współpracy pomiędzy polskim przemysłem a uczelniami.

W październiku ubiegłego roku podczas wizyty przedstawicieli SINTEF Polska w Gdyni podpisano list intencyjny pomiędzy Gminą Gdynia a firmą SINTEF Polska Sp. z o.o. dotyczący przyszłej współpracy i realizacji wspólnych projektów z dziedziny samorządności, przemysłu oraz edukacji.

Otwarcie biura SINTEF Polska poprzedziła konferencja pt. "Międzynarodowa konkurencyjność i rozwój technologii", która odbyła się 19 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miasta Gdyni i została zorganizowana we współpracy z Politechniką Gdańską. Celem działania Biura Projektów SINTEF Polska jest realizacja wspólnych przedsięwzięć z lokalnymi podmiotami przy wykorzystaniu Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 
NOWY CHIŃSKI PARTNER

Od 24.04.2006 Gdynia ma nowe, 15 już miasto bliźniacze. W tym właśnie dniu podpisano umowę o współpracy pomiędzy chińskim miastem Haikou i Gdynią. Ceremonia podpisania umowy miała miejsce w Haikou. W imieniu miasta Gdyni umowę podpisał p. Jerzy Zając, Sekretarz Miasta, natomiast stronę chińską reprezentował p. Liu Qingsheng, Wiceprezydent Miasta Haikou.

Haikou położone na południowym brzegu cieśniny Qiongzhou, na wyspie Hainan jest stolicą najmłodszej, bo ustanowionej w roku 1988 chińskiej prowincji Hainan - największej specjalnej strefy ekonomicznej w Chinach. Miasto, podobnie jak Gdynia założone w 1926 roku, stanowi centrum polityczne, ekonomiczne i kulturalne wyspy. Po połączeniu z Qiongshan w 2003 roku, Haikou jest miastem o powierzchni ponad 2,300 km², liczącym około 1 700 000 mieszkańców. Ważną rolę w gospodarce miasta pełni zlokalizowany w Haikou port morski. Podstawowe gałęzie przemysłu to także przemysł spożywczy, elektroniczny, tekstylny i farmaceutyczny. Miasto odgrywa ważną rolę jako ośrodek turystyczny. Haikou uczestniczy w programie "Zdrowe Miasta" Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którego celem jest poprawa warunków zdrowotnych miast. Oprócz Gdyni miasto Haikou posiada 6 innych miast bliźniaczych: Darwin (Australia), Oklahoma (U.S.A), Perth (Wielka Brytania), Saint-Nazaire (Francja), Zanzibar (Tanzania), Denpasar (Indonezja).

Umowę, która zakłada współpracę w dziedzinie rozwoju gospodarki, przedsiębiorczości i promocji biznesu, a także obejmuje zagadnienia związane z nauką i technologią, kulturą, edukacją, turystyką, kwestiami planowania przestrzennego, ochrony zdrowia i środowiska oraz sportu zawarto na okres 5 lat. Jest ona, po Liście Intencyjnym podpisanym w dniu 26.09.2006 w Gdyni, kolejnym etapem rozwoju stosunków pomiędzy Gdynią i Haikou zapoczątkowanych za pośrednictwem Konsula Generalnego RP w Kantonie i Konsula Generalnego Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku.

 
WSPÓŁPRACA Z KRISTIANSAND

Na przełomie kwietnia i maja Gdynię odwiedziły 2 delegacje z naszego miasta siostrzanego Kristiansand. W dniach 24-25.04.2006 gościliśmy grupę opiekunów z ośrodka "Ringåsen Bolig" dla osób autystycznych i chorych psychicznie z Kristiansand. Celem wizyty było zapoznanie się z działalnością i zasadami funkcjonowania gdyńskich placówek zajmujących się pomocą społeczną.

W trakcie pobytu w Gdyni norweskim gościom zaprezentowano program "Gdynia bez Barier" oraz działania związane z wdrażaniem "Agendy 22". Odbyli oni także wizyty studyjne w Środowiskowym Domu Samopomocy, Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz Domu Dziecka w Demptowie.

Natomiast w dniach 01-03.05.2006 nasze miasto odwiedzili przedstawiciele Wydziału Sportu Gminy Krisitansand, którzy przybyli do Gdyni w ramach współpracy z GOSiRem. Norwescy goście zapoznali się z ofertą sportową miasta, zasadami zarządzania obiektami sportowymi oraz działalnością sekretariatu Komisji Sportu Związku Miasta Bałtyckich prowadzonego przez Gdynię. Przedstawiciele Kristiansand odwiedzili obiekty GOSiRu, gdyńskie kluby sportowe oraz Basen Jachtowy w Gdyni.

 
XIV IGRZYSKA MIAST SIOSTRZANYCH

W dniach 3-6.05.2006 w Gdyni odbyły się, już po raz czternasty, Igrzyska Miast Siostrzanych. W tym roku udział w Igrzyskach wzięła rekordowa ilość młodych sportowców - ponad 500 osób z 10 miast, tj. Aalborga (Dania), Baranowicz (Białoruś), Kaliningradu (Rosja), Karlskrony (Szwecja), Kilonii (Niemcy), Kłajpedy (Litwa), Kristiansand (Norwegia), Liepai (Łotwa) oraz po raz pierwszy - młodzież ze Związku Wybrzeża Opalowego (Francja), a także sportowcy reprezentujący gospodarza imprezy, czyli Gdynię.

Ceremonia otwarcia XIV Igrzysk Miast Siostrzanych odbyła się w dniu 4.05.2006 w gdyńskiej marinie. W trakcie ceremonii otwarcia Igrzysk Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek odebrał Błękitną Flagę z rąk p. Mariusza Witońskiego, Koordynatora na Polskę Programu Błękitna Flaga. Flaga przyznana została Marinie Gdynia za spełnianie najwyższych kryteriów w zakresie jakości wody, zarządzania środowiskowego, bezpieczeństwa oraz prowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych.

W tegorocznych Igrzyskach młodzi sportowcy rywalizowali w czterech dyscyplinach: piłce nożnej chłopców, piłce ręcznej dziewcząt, judo chłopców i dziewcząt oraz regatach żeglarskich chłopców i dziewcząt. W klasyfikacji generalnej miast zwyciężyła Gdynia, wyprzedzając odpowiednio Kilonię i Baranowicze.

Ceremonia zakończenia Igrzysk połączona z organizowanym Biegiem Europejskim odbyła się w dniu 6.05.2006. W Biegu Europejskim na dystansie 1500 m, wystartowali także reprezentanci miast siostrzanych Gdyni, którzy w ten sposób zakończyli swój udział w XIV Igrzyskach Miast Siostrzanych

 
DOROCZNE SPOTKANIE KOMISJI SPORTU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH

W dniu 5.05.2006. w sali konferencyjnej Kompleksu "Vectra" S.A. w Gdyni Orłowie odbyło się Doroczne Spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich.

Gdynia należy do Związku Miast Bałtyckich (ZMB) - organizacji międzynarodowej zrzeszającej ponad 100 miast z 10 państw położonych nad Morzem Bałtyckim - od roku 1991. Natomiast od roku 1995 w ramach Związku Miast Bałtyckich Gdynia przewodniczy Komisji Sportu. W ramach swojej działalności Komisja Sportu ZMB dofinansowuje imprezy sportowe organizowane w państwach nadbałtyckich, a także organizuje seminaria i spotkania roczne, podczas których omawiane są różnorodne zagadnienia związane ze sportem oraz sposobami jego promocji itp.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania był "Aktywny Tryb Życia", przy czym zostało ono podzielone na dwa bloki tematyczne. W ramach pierwszego z nich zatytułowanego "Wielofunkcyjne hale sportowe: od etapu planowania do efektywnego zarządzania" prezentowane były hale sportowe w Rostoku (Niemcy), Karlskronie (Szwecja), Gladsaxe (Dania) oraz Gdyni. Prelegenci w swoich wystąpieniach przedstawili sposoby zarządzania obiektami sportowymi, jak również inicjatywy promujące sport wśród mieszkańców swoich miast.

Natomiast druga część spotkania zatytułowana "Aktywne Miasta" koncentrowała się na programie promocji aktywnego trybu życia. Blok ten został zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Zdrowych Miast Regionu Morza Bałtyckiego. W ramach tego bloku zaprezentowano program promocji aktywnego trybu życia, w tym sposoby zachęcania dzieci do aktywności fizycznej, realizowany w Turku (Finlandia) oraz sposoby promowania strategii zdrowotnych na przykładzie miasta Polva (Estonia), a także system przepisywania na receptę aktywności fizycznej, praktykowany w Danii.

 
SZWEDZKA POMOC DLA GDYŃSKICH INSTYTUCJI

W dniach 7-12.05.2006 przebywała w naszym mieście delegacja przedstawicielek Polonii, szwedzkiego oddziału Międzynarodowej Organizacji Ochrony Praw Dziecka "Save the Children" oraz instytucji zajmujących się opieką nad ludźmi starszymi z Malmö. Organizacje te od wielu lat współpracują z różnymi instytucjami w Gdyni i innych miastach Polski przekazując dary w postaci łóżek szpitalnych, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, materiałów opatrunkowych, pieluch i zabawek dla dzieci, a także sprzętu komputerowego.

Celem wizyty w Gdyni było zapoznanie się ze strukturą i zasadami funkcjonowania placówek zajmujących się pomocą społeczną. Podczas pobytu w Gdyni szwedzcy goście spotkali się z władzami miasta i odbyli wizyty studyjne. W Szpitalu Miejskim w Gdyni reprezentantki Malmö odbyły spotkanie z Dyrektorem Szpitala, zwiedziły poszczególne oddziały oraz spotkały się z ich ordynatorami. Delegacja odwiedziła także Szkołę Podstawową nr 6 w Gdyni, Hospicjum im. Św. Wawrzyńca, gdyńskie Centrum Pomocowe Caritas im. Ojca Pio, Dom Dziecka w Demptowie oraz Dom Dziecka im. J. Korczaka w Gdańsku-Oliwie. W czasie wizyt panie przekazały kolejne dary odwiedzanym instytucjom.

 
WYMIANY MŁODZIEŻOWE

W 2006 roku w ramach wymian uczniowskich ze szkołami gdyńskimi m.in. z Zespołem Szkół nr 2, nr 4, nr 14, Urząd Miasta Gdyni odwiedziły grupy uczniów i nauczycieli z Niemiec, Szwecji, Litwy oraz Węgier. Podczas spotkań z przedstawicielami władz miasta goście zagraniczni mieli możliwość poznania historii Gdyni i jej potencjału, a także zapoznania się nie tylko z gdyńskim systemem edukacji, ale również z sytuacją gospodarczą miasta.

 
KIELER WOCHE 2006
Rynek Międzynarodowy
W dniach 16-25.06.2006 r. Gdynia wystąpiła wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego na XXIX Rynku Międzynarodowym organizowanym podczas "Kieler Woche 2006" (Tygodnia Kilońskiego). Na Rynku Międzynarodowym zaprezentowane zostały stoiska narodowe 31 państw, na których przedstawiono oferty turystyczno-promocyjne miast i regionów oraz wyroby rzemiosła artystycznego. Na stoiskach obecna była również kuchnia regionalna z poszczególnych państw.

Na stoisku Gdyni i województwa pomorskiego zaprezentowano wyroby z bursztynu oraz wyroby rzemiosła artystycznego w drewnie, materiały promocyjno-informacyjne miasta i województwa pomorskiego. W ramach wkładu kulturalnego Gdyni i województwa pomorskiego na terenie Rynku Międzynarodowego wystąpił teatr uliczny "Teatr Snów" ze swoim przedstawieniem "Odwiedziny".

Stoisko gdyńskie odwiedzili przedstawiciele niemieckich towarzystw polonijnych: Towarzystwa Niemiecko-Polskiego oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonus". Otwarcia tegorocznego "Kieler Woche" w dniu 17.06.06 r. dokonała Kanclerz Niemiec, Angela Merkel wraz z Premierem Landu Szlezwik-Holsztyn, Peterem Harry Carstensenem oraz Prezydent Kilonii, Angeliką Volquartz. Oficjalnym przedstawicielem Gdyni na "Kieler Woche" był Bogusław Stasiak, Wiceprezydent Gdyni. W ramach programu reprezentant Gdyni uczestniczył w spotkaniach z władzami miasta Kilonii oraz z korpusem dyplomatycznym. Pan Stasiak wziął również udział w uroczystym otwarciu "Kieler Woche" oraz wydarzeniach towarzyszących. Jednym z punktów programu był udział w Międzynarodowym Forum Miast, w którym udział wzięli przedstawicieli miast siostrzanych Kilonii.


 
PRZEDSTAWICIELE GDYNIA TWINNING PANEL Z PLYMOUTH Z WIZYTĄ W GDYNI

W dniu 4 września w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie z Przedstawicielami Gdynia Twinning Panel, stowarzyszenia promującego kontakty pomiędzy miastami bliźniaczymi Plymouth i Gdynią. Celem spotkania było omówienie oferty ufundowania przez Gdynia Twinning Panel nagrody, która upamiętniłaby działania tej organizacji wśród mieszkańców Gdyni. W toku dyskusji padła propozycja ustanowienia corocznej nagrody dla najlepszego maturzysty z języka angielskiego. Nagroda ta byłaby przyznawana od przyszłego roku. W trakcie pobytu w naszym mieście angielska delegacja odwiedziła także Dom Dziecka w Demptowie.
 
WIZYTA PRZEDSTAWICIELI DOMU POLSKIEGO Z BARANOWICZ

W dniach 6-10 września br. gościliśmy w naszym mieście delegację z Domu Polskiego z naszego siostrzanego miasta Baranowicz (Białoruś). W ramach pobytu goście spotkali się z władzami miasta oraz uczestniczyli w programie przygotowanym przez Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", który obejmował zwiedzanie Gdyni i Trójmiasta, a także spotkanie z władzami Oddziału Pomorskiego "Wspólnoty Polskiej".
 
SEMINARIUM "OTWARTE MIASTA - BUDOWNICTWO DLA WSZYSTKICH"

W dniu 8 września 2006 w Kompleksie "Vectra" w Gdyni odbyło się seminarium "Otwarte miasta - budownictwo dla wszystkich. Wprowadzenie zasady dostępności w budownictwie poprzez zamówienia publiczne". Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu BUILD FOR ALL, będącego pilotażowym projektem, którego zasadniczym celem jest włączenie problematyki niepełnosprawności do głównego nurtu polityki poprzez wykorzystanie nowych dyrektyw unijnych dot. zamówień publicznych. Partnerzy uczestniczący w projekcie pracują nad dwoma dokumentami: przewodnikiem oraz zestawem narzędzi dla oferentów biorących udział w przetargach oraz konkursach, zawierającymi wytyczne dot. uwzględniania kryteriów dostępności we wszystkich robotach budowlanych zlecanych przez sektor publiczny w drodze zamówień publicznych.

Seminarium w Gdyni było jednym z warsztatów, organizowanych oprócz naszego kraju, również w Niemczech, Włoszech oraz Hiszpanii, podczas których opracowane dokumenty są oceniane pod kątem możliwości przeniesienia zawartych w nich wytycznych na grunt narodowych systemów zamówień publicznych. Celem seminarium było zaprezentowanie ww. opracowań oraz uzyskanie opinii uczestników warsztatów na ich temat.

Organizatorem seminarium szkoleniowego była organizacja Info-Handicap (Krajowa Rada ds. Niepełnosprawności w Luksemburgu) - koordynator projektu Build for All oraz Urząd Miasta Gdyni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, instytucji ogłaszających przetargi, architekci, a także przedstawiciele środowiska użytkowników. Podczas seminarium zaprezentowano nowe dyrektywy dot. zamówień publicznych w Polsce, oczekiwania użytkowników środowiska przestrzennego, w tym głównie osób niepełnosprawnych, a także doświadczenia architektów projektujących zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. Ponadto omówiono także doświadczenia innych krajów realizujących tę zasadę.

Seminarium towarzyszyła wystawa pn. "Miasta bez Barier", na którą składały się zdjęcia oraz projekty rozwiązań architektonicznych wykonanych podczas warsztatów "Miasta bez Barier", skierowanych do studentów architektury, które odbyły się w Gdyni w dniu 14.05.2006.
 
DNI KŁAJPEDY W GDYNI

W dniach 21-24 września br. w naszym mieście odbyły się "Dni Kłajpedy w Gdyni" organizowane w ramach cyklu pn. "Dni Litwy w Polsce", nad którym patronat objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej oraz Prezydent Republiki Litewskiej.

Ww. inicjatywa obejmowała wizytę delegacji oficjalnej z Kłajpedy, która w dniu 21 września spotkała się z przedstawicielami władz Gdyni. W spotkaniu uczestniczył także Ambasador Republiki Litewskiej w Polsce oraz Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Gdańsku. Tego samego dnia w Galerii "Ratusz" miał także miejsce wernisaż wystawy prac artystów fotografików z Kłajpedy, utrwalających obrazy kłajpedzkiej starówki i okolic miasta.

W ramach "Dni Kłajpedy w Gdyni", podczas Jarmarku Jesiennego "Dary Ziemi" rzemieślnicy z naszego miasta bliźniaczego prezentowali wyroby z bursztynu, lnu i wikliny, a firma gastronomiczna z Kłajpedy prezentowała tradycyjne dania kuchni litewskiej. Impreza ta odbywała się w dniach 22-24 września br. na Polance Redłowskiej w Gdyni.

 
SPOTKANIE ROCZNE KOMISJI TRANSPORTU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH
Spotkanie roczne Komisji Transportu
29 września 2006 roku w sali konferencyjnej Kompleksu "Vectra" w Gdyni odbyło się Spotkanie Roczne Komisji Transportu Związku Miast Bałtyckich zatytułowane "Integracja systemów transportowych w Europie Bałtyckiej". Spotkanie, na którym omówiono ostatnie inicjatywy Komisji, jak również przyszłe działania, połączone było z seminarium poświęconym tematyce integracji systemów transportowych oraz Inteligentnym Systemom Transportowym (ITS).

Prelegenci z Niemiec oraz Szwecji zaprezentowali zasady organizacji i finansowania zintegrowanego systemu transportowego w regionie Meklemburgii Pomorze Przednie oraz w rejonie Sztokholmu. Natomiast reprezentanci Uniwersytetu Gdańskiego przedstawili zasady integracji systemu transportu publicznego w Trójmieście oraz projekt zaawansowanego systemu zarządzania transportem w aglomeracji trójmiejskiej. Z kolei przedstawiciel Komisji Europejskiej zaprezentował zasady funkcjonowania Inteligentnych Systemów Transportowych w Unii Europejskiej, a przedstawiciel Göteborga (Szwecja) zapoznał uczestników z praktycznymi korzyściami zastosowania ITS na przykładzie swojego miasta.

POSIEDZENIE ZARZĄDU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH
W dniach 19-20.10.2006 obradował w Gdyni Zarząd Związku Miast Bałtyckich (ZMB) - organizacji zrzeszającej około 100 miast z 10 krajów z regionu Morza Bałtyckiego, do której należy nasze miasto. Zarząd (Rada Wykonawcza) jest organem pełniącym najwyższą władzę w Związku w czasie między sesjami Konferencji Generalnej. Zarząd składa się z jednego miasta członkowskiego reprezentującego każdy kraj, Prezydenta oraz trzech Wiceprezydentów Związku. Na 47 Posiedzenie Zarządu ZMB do Gdyni przybyło 52 przedstawicieli Danii, Estonii, Finlandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski i Szwecji. W trakcie spotkania odbyły się dwie sesje. W czwartek 19.10.2006 zorganizowano sesję zamkniętą, w której wzięli udział tylko członkowie Zarządu, natomiast w piątek 20.10.2006 odbyła się sesja otwarta, w której uczestniczyli przewodniczący i przedstawiciele Komisji Roboczych ZMB, jak również reprezentanci miast członkowskich ZMB.
Podczas posiedzenia zamkniętego Zarząd ZMB przyjął w poczet organizacji dwa nowe miasta: Robertsfors ze Szwecji oraz Jyväskylä z Finlandii. Na spotkaniu przyjęto także propozycję utworzenia nowej Komisji Roboczej ds. Energii, która zajmować się będzie promowaniem przykładów najlepszych działań w dziedzinie energetyki, kwestią energii odnawialnych, możliwością redukcji emisji dwutlenku węgla w sektorze transportowym, efektywnością energetyczną i bezpieczeństwem energetycznym, jak również informacją i edukacją. Wśród omawianych tematów znalazły się m.in. takie kwestie, jak przyszłoroczna Konferencja Generalna w estońskim mieście Pärnu, dalszy rozwój Związku Miast Bałtyckich, a także otwarcie biura Związku w Brukseli, którego zadaniem jest lobbowanie na rzecz interesów organizacji i miast członkowskich wśród instytucji europejskich. W czasie sesji otwartej zaprezentowano m.in. raporty Komisji Roboczych ZMB dotyczące ich działalności w okresie październik 2005 - wrzesień 2006.

WIZYTA INDIAN W GDYNI

W dniu 23 listopada 2006 r.  nasze miasto odwiedziła kilkunastoosobowa grupa Indian z Rezerwatu Nisqually w stanie Washington w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Wśród gości byli również pieśniarze, tancerze i bębniarze. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta Indianie mieli możliwość zapoznać się z historią, potencjałem gospodarzcym i atrakcjami turystycznymi Gdyni. Wielkie zainteresowanie gości wywołała prezentacja figurek historycznych związanych z kulturą i obyczajami Indian wykonanych przez pracownika Biura Rady Miasta Gdyni, p. Katarzynę Manikowską, zeszłoroczną Mistrzynię Polski w modelarstwie figurkowym. Na zakończenie spotkania Indianie zaprezentowali swoją kulturę, tradycję i obyczaje. Po spotkaniu goście złożyli wizytę na „Darze Młodzieży" - okręcie szkoleniowym Akademii Morskiej w Gdyni.

SZTUKA KŁAJPEDZKA '06
Wystawa Sztuka kłajpedzkaOstatnim elementem obchodów „Dni Kłajpedy w Gdyni" była zorganizowana w dniach 27.11.06-26.12.2006 wystawa pn. „Sztuka kłajpedzka '06" - projekt artystyczny Kłajpedzkiego Oddziału Związku Litewskich Artystów Plastyków. Wzięli w nim udział przedstawiciele różnych dziedzin sztuk plastycznych. Głównym założeniem projektu było nowe spojrzenie na twórczość współczesnych artystów z regionu kłajpedzkiego w ramach wspólnego przedsięwzięcia. Podczas wystawy zaprezentowanej w sali wystawowej Muzeum Miasta Gdyni w Centrum Kultury i Rozrywki „Gemini" pokazano najnowsze prace kłajpedzkich twórców.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Monika Pawlińska
Data wytworzenia informacji: 26.08.2006
Data udostępnienia informacji: 27.08.2006