Wydarzenia w 2004 roku

 • WIZYTA DELEGACJI Z KARLSKRONY
  W dniach 2-4 lutego 2004 r gościła w Gdyni delegacja z Törnströmska Gymnasiet w Karlskronie. Wizyta przedstawicieli szkolnictwa zawodowego z naszego siostrzanego miasta poświęcona była programowi wymiany praktyk zawodowych. Goście odbyli spotkanie z Wiceprezydent Miasta Gdyni, Ewą Łowkiel, w trakcie którego obejrzeli prezentację o Gdyni, systemie edukacji w mieście oraz współpracy z Karlskroną. Podczas pobytu w Gdyni, członkowie delegacji odbyli wizyty studyjne w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Budowlanych, Budownictwa Okrętowego i Mechanicznych oraz Technikum Transportowym, a także odwiedzili Przedszkole nr 9 oraz 43.


 • WIZYTA KONSULA HONOROWEGO RP W KARLSKRONIE
  W związku z obchodami 78 urodzin Gdyni, w dniu 10.02.2004 r gościła w Gdyni p. Magdalena Kurczewska-Svensson, Konsul Honorowy RP w Karlskronie. Pani Konsul spotkała się z władzami miasta w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni oraz uczestniczyła w wernisażu wystawy fotograficznej "Cutty Sark Tall Ship’s Races" Gdynia 2003,
  który odbył się w Galerii "Ratusz". Podczas uroczystej sesji Rady Miasta zorganizowanej w Teatrze Muzycznym w Gdyni, pani Kurczewskiej-Svensson, znanej z działalności charytatywnej oraz zaangażowania we współpracę firm polskich i szwedzkich, wręczono Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Odznaczenie to jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania. Medal nadawany jest przez Radę Miasta za wybitne zasługi dla rozwoju Gdyni oraz rozsławienie jej w kraju i na świecie.


 • KONKURS "MŁODZI W EUROPIE"
  W dniu 13.02.2004 w Urzędzie Miasta Gdyni przeprowadzono Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Europie pt. "Młodzi w Europie". Celem konkursu była inspiracja do twórczego podejścia do problematyki integracji europejskiej, popularyzacja wiedzy o zjednoczonej Europie wśród młodzieży gdyńskiej, a także promocja pracy zespołowej oraz umiejętności wspólnego rozwiązywania problemów.

  Konkurs adresowany był do dwuosobowych zespołów składających się z uczniów gdyńskich szkół ponadgimnazjalnych. Obejmował on zagadnienia związane z Unią Europejską ujęte w formie testu w języku polskim oraz pytań opisowych w języku angielskim.

  Zwycięzcą został zespół z III Liceum Ogólnokształcącego w składzie Rafał Libera i Sebastian Wydrowski, wybrany spośród 13 innych zespołów. Drugie miejsce przypadło zespołowi z Ogólnokształcącego Liceum Jezuitów oraz parze z Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych. Natomiast trzecie miejsce zajęła para z Liceum Ogólnokształcącego nr 6. Nagrodą dla laureatów jest udział w Szczycie Młodzieży Unii Europejskiej w Aalborgu, który odbędzie się w dniach 29.08-04.09.2004. W Szczycie wezmą udział przedstawiciele 25 krajów europejskich, którzy podczas pobytu w Danii omawiać będą zagadnienia związane z problematyką unijną oraz będą mieć okazję do zapoznania się z obyczajami i tradycjami poszczególnych narodów europejskich.


 • WIZYTA ORGANIZATORÓW REGAT OKI
  W dniu 08.03.2004 gośćmi Urzędu Miasta byli przedstawiciele firmy OKI, organizatora i sponsora zawodów żeglarskich OKI European Challenge 2005. Robocze spotkanie w Urzędzie dotyczyło możliwości rozpoczęcia regat w Gdyni.

  Firma OKI założona w 1881 jest japońskim producentem urządzeń elektronicznych. Regaty OKI European Challenge będą 3-miesięcznym, 11-etapowym wyścigiem żaglowców, który rozpocznie się latem 2005 w Polsce. Załogi zawiną do 13 różnych portów w Polsce, Niemczech, Danii, Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii, Hiszpanii
  i Włoszech kończąc imprezę w Monako.


 • WIZYTA HISZPAŃSKICH ZWIĄZKOWCÓW
  W dniu 18.03.2004 Urząd Miasta Gdyni odwiedziło dwóch przedstawicieli Związków Zawodowych z hiszpańskiego miasta Extremadura, którzy reprezentowali także Europejską Konfederację Związków Zawodowych. Hiszpańscy goście spotkali się z Ewą Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni. Podczas spotkania przeprowadzono prezentację multimedialną o Gdyni oraz dyskutowano możliwości współpracy pomiędzy związkami zawodowymi z krajów piętnastki a związkami z nowych państw wchodzących do Unii Europejskiej. Goście z Hiszpanii podzielili się także swoimi doświadczeniami związanymi z akcesją do Unii.


 • EUROPEJSKI ROK EDUKACJI POPRZEZ SPORT
  Doroczne spotkanie Komisji Sportu Związku Miast Bałtyckich odbyło się w dniach 2-3.04.2004 w Narwie (Estonia). W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 12 miast z 7 państw: Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji. W odpowiedzi na ogłoszony przez Radę Unii Europejskiej Europejski Rok Edukacji poprzez Sport, Komisja Sportu ZMB poświęciła temu tematowi swoje spotkanie. Wśród prezentacji znalazły się projekty wychowania poprzez sport na przykładzie żeglarstwa, rugby i kick-boxingu. Głównym celem organizowanych zajęć sportowych jest zachęcenie młodzieży do rozwoju zarówno fizycznego, jak i społecznego poprzez kształcenie takich umiejętności jak współpraca w zespole, solidarność, tolerancja i zasady fair-play. W ramach obchodów Europejskiego Roku Edukacji poprzez Sport Komisja Sportu podjęła decyzję o przyznaniu grantów na przedsięwzięcia sportowe ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu grup socjalnie mniej uprzywilejowanych. Rolą wspomnianych grantów jest podniesienie świadomości wśród organizacji oświatowych i sportowych na temat potrzeby współpracy w ramach wychowania poprzez sport, jak również promowanie wartości, które niesie ze sobą sport oraz zwiększenie liczby wymian szkolno-sportowych wśród młodzieży.

  Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w konkursie grantowym upłynął 15 kwietnia. O dofinansowanie dla przedsięwzięć sportowych ubiegało się 8 miast. Ze względu na to, iż organizowane przez nie imprezy sportowe były tak ciekawe i różnorodne, Komisja zdecydowała się przyznać granty aż 6 następującym miastom:

  • Jõhvi (Estonia) - projekt pt. "Healthy Mind and Sporty Body"
  • Chojnice (Polska) - projekt pt. "European Mobility Week 2004 in Chojnice"
  • Rostock (Niemcy) - projekt pt. "Education and Sport - a Task for Everybody"
  • Gdynia (Polska) - projekt pt. "Moje podwórko - Inne podwórko. Program walki z niedostosowaniem społecznym młodzieży trudnej"
  • Šiauliai (Litwa) - projekt pt. "Sports and Community - Manifest of
   successful and Targeted Partnership"
  • Narva (Estonia) - projekt pt. "Days of Narva"


 • WYMIANY MŁODZIEŻOWE
  W miesiącu kwietniu, w ramach wymian pomiędzy szkołami gdyńskimi i ich zagranicznymi partnerami, Urząd Miasta Gdyni odwiedziły grupy młodych ludzi z Karlskrony (Szwecja), Bussum (Holandia), a także uczniowie z Portugalii, Belgii, Włoch i Anglii uczestniczący w programie SOKRATES Comenius. Gośćmi Urzędu byli także niemieccy studenci będący członkami organizacji ELSA Marburg oraz studenci Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Christiana Albrechta z Kilonii. W czasie spotkań młodzież miała okazję obejrzeć prezentację o Gdyni oraz zapoznać się z przemianami ekonomiczno-społecznymi w naszym mieście.


 • XII IGRZYSKA MIAST BLIŹNIACZYCH
  Imb3
  Kolejne, XII Igrzyska Miast Bliźniaczych odbyły się w Gdyni w dniach 29.04-01.05.2004. W imprezie wzięło udział 318 zawodników z Gdyni oraz 7 miast bliźniaczych: Baranowicz, Kaliningradu, Karlskrony, Kilonii, Kłajpedy, Kotki i Liepaji. Młodzi uczestnicy zawodów rywalizowali ze sobą w 4 konkurencjach sportowych: piłce nożnej, siatkówce, tenisie stołowym oraz gimnastyce artystycznej.

  Uroczystego otwarcia Igrzysk w hali Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonał Prezydent Miasta Gdyni, p. Wojciech Szczurek w dniu 29.04.2004. Tego samego dnia, w Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli miast siostrzanych z władzami Gdyni.

  Ceremonia oficjalnego zakończenia XII IMB odbyła się 01.05.2004 podczas Biegu Europejskiego. W klasyfikacji generalnej pierwsze miejsce zajęła Gdynia przed Kaliningradem i Baranowiczami. Zamknięcie Igrzysk połączone było z zasadzeniem przez Pana Prezydenta oraz uczestników zawodów symbolicznego drzewka z okazji wejścia naszego kraju do Unii europejskiej. Tegoroczne XII IMB miały wymiar symboliczny, gdyż młodzież z 8 krajów wspólnie świętowała rozszerzenie UE.


 • WIZYTA POLONII ŁOTEWSKIEJ W GDYNI
  W dniu 7.05.2004 r. do Gdyni przyjechała 40-osobowa grupa z siostrzanej Liepai (Łotwa), obejmująca nauczycieli, uczniów, przedstawicieli Urzędu Miasta, pracowników pomocy społecznej, członków Związku Polaków na Łotwie - Oddział w Liepai oraz dziennikarzy. Grupa ta odwiedziła nasze miasto w ramach wymiany doświadczeń ze szkołą nr 47 z Gdyni.
  W ramach pobytu goście spotkali się z władzami miasta, odwiedzili szkołę oraz zwiedzili Trójmiasto.


 • GOŚCIE Z CHIN
  W dniu 10.05.2004 r. w Gdyni przebywała 4-osobowa delegacja z Dalian w Chinach. Celem pobytu gości chińskich było omówienie możliwości nawiązania współpracy z Gdynią.
  W ramach pobytu delegacja spotkała się z władzami miasta. Następnie odbyły się wizyty studyjne w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz w Chipolbroku. • WIZYTA DELEGACJI SZWEDZKIEJ Z KARLSKRONY
  Wizyta_Prezydenta_Karlskrony
  W dniach 5-6.05.2004 r. Gdynię odwiedziła delegacja przedstawicieli władz miasta Karlskrony na czele z Prezydentem, p. Matsem Johanssonem.

  W trakcie pobytu w naszym mieście strona szwedzka uczestniczyła w oficjalnym spotkaniu z władzami Gdyni, podczas którego omówiono kierunki przyszłej współpracy pomiędzy obu miastami. Przedstawiciele miast Gdyni i Karlskrony opracowali założenia programu współpracy na lata 2004-2005, który obejmuje m.in. zagadnienia społeczne, inicjatywy
  w ramach Związku Miast Bałtyckich, przedsięwzięcia infrastrukturalne oraz wymianę doświadczeń i współpracę w dziedzinie gospodarki, kultury i sportu.

  Podczas spotkania w Urzędzie Miasta goście ze Szwecji zapoznali się również z doświadczeniami gdyńskimi w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków pomocowych UE, w tym Pomorski Park Naukowo-Technologiczny.

  W trakcie wizyty goście z Karlskrony zapoznali się również z polityką społeczną miasta Gdyni oraz z zasadami funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ponadto uczestniczyli oni w prezentacji programu "Gdynia bez barier" obejmującego kompleksowe działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych oraz uzyskali informacje na temat procesu wdrażania w Gdyni dokumentu "Agenda 22 - Wytyczne dla władz lokalnych w zakresie planowania polityki wobec osób niepełnosprawnych", który został opracowany przez szwedzkie organizacje osób niepełnosprawnych na podstawie "Standardowych Zasad wyrównywania szans osób niepełnosprawnych" przyjętych przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

  Tematem drugiego dnia pobytu Szwedów w naszym mieście był rozwój przedsiębiorczości w Gdyni. Tego dnia delegacja z Karlskrony odbyła szereg wizyt studyjnych w następujących firmach: Vector, Saint Gobain Webr Terranova, Dellner and Couplers, Franke Gastpol, Nordea Bank Polska, Allcon w celu zapoznania się z potencjałem gospodarczym naszego miasta oraz możliwością ewentualnej współpracy. • WIZYTA DELEGACJI NORWESKIEJ Z KRISTIANSAND
  Kristiansand2
  W dniach 10-13.05.2004 gościła w Gdyni 14-osobowa delegacja z bliźniaczego miasta Kristiansand na czele z prezydentem miasta. Wizyta miała na celu odnowienie kontaktów pomiędzy Gdynią i Kristiansand, a także omówienie wspólnych projektów oraz możliwości, jakie stwarza akcesja Polski do Unii Europejskiej.

  Podczas wizyty w Gdyni goście norwescy spotkali się z władzami miasta oraz odbyli spotkania branżowe z przedstawicielami poszczególnych wydziałów. Celem prowadzonych rozmów było znalezienie potencjalnych obszarów współpracy w kontekście udostępnienia nowych instrumentów finansowych: Wielostronnego Instrumentu Finansowego EOG oraz Dwustronnego Norweskiego Instrumentu Finansowego. Podczas spotkań przedstawiono projekty aktualnie przygotowywane przez stronę gdyńską. Wśród nich znalazły się projekty: "Utworzenie Eksperymentarium w kompleksie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego" oraz "Budowa Bałtyckiej Sceny Letniej w Gdyni-Orłowie" realizowane przez Wydział Integracji Europejskiej, a także projekt pt. "Integracyjny plac zabaw w Parku Rady Europy" przygotowywany przez Referat Zieleni Miejskiej Wydz. Gospodarki Komunalnej. Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa zaprezentował ważniejsze projekty dotyczące edukacji ekologicznej, likwidacji tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, czyli emisji spalin pochodzących z ogrzewania węglowego oraz przedsięwzięcia związane z promocją odnawialnych źródeł energii i usuwaniem azbestu stosowanego w budownictwie mieszkaniowym. Gościom z Norwegii przybliżono także program "Gdynia bez Barier" oraz strukturę i zasady funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS). Omawiano także kwestie związane z urbanistyką, jak również zagadnienia dot. komunalnego zasobu mieszkaniowego.

  Norwegowie uczestniczyli w wizytach studyjnych w Zarządzie Komunikacji Miejskiej (ZKM), Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej (OPEC), Muzeum Miasta Gdyni oraz Zespole Opiekuńczym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także odwiedzili Agencję Konsularną Królestwa Szwecji i Norwegii w Gdyni oraz Sekretariat Związku Miast Bałtyckich w Gdańsku.

  Podczas wizyty w Biurze Obsługi Klienta Zarządu Komunikacji Miejskiej, goście norwescy spotkali się z Dyrektorem tej firmy. W czasie spotkania członkowie norweskiej delegacji mieli okazję zapoznać się z zasadami funkcjonowania komunikacji miejskiej w Gdyni oraz zakresem usług świadczonych przez ZKM.

  Wizyta studyjna w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej miała na celu przybliżenie gościom zasad funkcjonowania ciepłownictwa w Polsce oraz nawiązanie za ich pośrednictwem współpracy pomiędzy OPEC Gdynia oraz podobnymi przedsiębiorstwami na terenie województwa Vest Agder w Norwegii. Podczas wizyty omawiano także plany budowy przez OPEC ciepłowni na paliwo odnawialne (RDF) pochodzące z odpadów stałych.

  Członkowie delegacji odwiedzili także nowobudowany gmach Muzeum Miasta Gdyni oraz salę ekspozycyjną Muzeum w Centrum "Gemini". Otrzymali również propozycję uczestnictwa artystów z Kristiansand w projekcie pleneru interdyscyplinarnego pt. "Energia Wody".

  Podczas wizyty w Zespole Opiekuńczym MOPS przy ulicy Fredry, składającym się z Domu Samotnej Matki, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Schroniska dla Bezdomnych Kobiet, goście norwescy zapoznali się z celem oraz zasadami funkcjonowania tej placówki, a także systemem pomocy społecznej w Gdyni.

  Podczas pobytu w Gdyni, przedstawiciele naszego bliźniaczego miasta spotkali się także z Agentem Konsularnym Królestwa Szwecji i Norwegii w Gdyni. W czasie wizyty w Agencji Konsularnej Królestwa Szwecji i Norwegii rozmawiano na temat działalności tej placówki oraz kontaktów polsko-skandynawskich.

  W czasie spotkania w Sekretariacie Związku Miast Bałtyckich w Gdańsku dokonano prezentacji tej organizacji, której członkiem jest także miasto Kristiansand, oraz dyskutowano aktualne zagadnienia związane z jej działalnością. • SEATTLE Z WIZYTĄ W GDYNI
  W dniach 16.05-18.05.2004 Gdynię odwiedził p. Glen Lee, Przewodniczący Stowarzyszenia Miast Siostrzanych "Seattle-Gdynia Sister City Association". Pan Lee przyjechał w celu omówienia planów współpracy miast siostrzanych. Podczas pobytu spotkał się z władzami miasta i przedstawicielami Urzędu Miasta Gdyni oraz uczestniczył w wizytach studyjnych w Porcie Gdynia, Hospicjum i Domu Dziecka w Demptowie. W trakcie spotkań omówione zostały propozycje wspólnych projektów. Propozycje te dotyczyły m.in. nawiązania kontaktów gospodarczych pomiędzy przedstawicielami gdyńskiego biznesu a przedsiębiorcami w Seattle. Dyskutowano ponadto o możliwości nawiązania współpracy oraz wymianie doświadczeń pomiędzy organizatorami Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Seattle.

  Podsumowano również dotychczasowy udział młodzieży gdyńskiej w stypendiach współfinansowanych przez "Seattle-Gdynia Sister City Association" oraz omówiono zasady organizacji przyszłych wymian uczniowskich.

  Podczas wizyty w Hospicjum pan Lee zapoznał się z działalnością, organizacją, zasadami finansowania oraz potrzebami tej instytucji. "Seattle-Gdynia Sister City Association" zamierza udzielić wsparcia finansowego tej placówce.

  Glen Lee odwiedził również Dom Dziecka, placówkę od lat wspieraną przez Stowarzyszenie z Seattle.

  Przedstawiciele "Seattle-Gdynia Sister City Association" wystąpili także z propozycją podarowania Gdyni rzeźby z brązu przedstawiającej łososie, ryby stanowiące symbol ściśle nawiązujący do historii Seattle, miasta którego początki związane były z rybołówstwem. Podczas pobytu p. Lee obejrzał kilka propozycji miejsc lokalizacji rzeźby z Seattle.


 • DAR DLA ODDZIAŁU DZIECIĘCEGO SZPITALA MIEJSKIEGO
  TV_dla_Szpitala
  W dniu 1.06.04, z okazji Dnia Dziecka, Prezydent Miasta Gdyni przekazał małym pacjentom Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Gdyni odbiornik telewizyjny. Został on ufundowany przez stowarzyszenie Plymouth-Gdynia Twinning Panel, działające na terenie najstarszego miasta siostrzanego Gdyni tj. Plymouth (Wielka Brytania). Stowarzyszenie to od lat wspiera gdyński szpital, przekazując dary materialne, jak również udzielając pomocy finansowej.


 • MANEWRY BALTOPS 2004
  Już po raz kolejny Gdynia gościła jednostki biorące udział w manewrach BALTOPS 2004. Pierwsze okręty wpłynęły do Gdyni już 3.06.04. W dniu 4.06.04 dowódcy międzynarodowych jednostek złożyli kurtuazyjną wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni. Gospodarzem spotkania był p. Bogusław Stasiak, Wiceprezydent Miasta Gdyni.

  Faza morska manewrów rozpoczęła się w dniu 07.06.04. Ogółem w ćwiczeniach uczestniczyło 41 okrętów z 13 krajów należących do programu "Partnerstwo dla Pokoju". Wśród polskich okrętów znalazły się: okręt podwodny ORP "Sokół", korweta zwalczania okrętów podwodnych ORP "Kaszub", trałowce ORP "Dąbie" i ORP "Sarbsko", niszczyciel min ORP "Mewa" oraz okręt transportowo-minowy ORP "Poznań".

  Oprócz okrętów w manewrach udział wzięło również trzydzieści pięć samolotów i śmigłowców lotnictwa morskiego oraz oddziały piechoty morskiej. Najważniejsze elementy ćwiczeń objęły operację blokadową, osłonę transportu morskiego z pomocą humanitarną. Plan ćwiczeń opracowany został przez Dowództwo Sił Morskich USA w Europie, które było organizatorem manewrów.


 • ZLOT HARCERSKI
  W dniach 4-6.04.2004 r. na gdyńskiej Polance Redłowskiej odbył się zlot harcerzy i zuchów z hufca ZHP Gdynia. Zlot odbył się z okazji jubileuszu 75-lecia powstania harcerstwa w Gdyni. Oprócz polskich harcerzy w zlocie uczestniczyli skauci z Southend-on-Sea (Wielka Brytania) oraz z siostrzanego miasta Kilonii (Niemcy). Skauci z Kilonii zamieszkali w gnieździe starszoharcerskim i wędrowniczym, a także uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych dla tego poziomu wiekowego.


 • KIELER WOCHE
  stoisko_Gdyni_na_Kieler_Woche_001
  W dniach 18-27.06.2004 r. odbyła się w Kilonii (Niemcy) międzynarodowa impreza "Kieler Woche" (Tydzień Kiloński). "Kieler Woche" to przede wszystkim znane regaty żeglarskie, którym towarzyszy szereg wydarzeń kulturalnych w postaci koncertów, wystaw, przedstawień teatralnych.

  W czerwcu 2004 r. Gdynia wystąpiła ze swoim stoiskiem na kolejnym XXVII Rynku Międzynarodowym organizowanym podczas "Kieler Woche". Rynek Międzynarodowy ma charakter festynu, podczas którego prezentowane są stoiska narodowe poszczególnych krajów. W tym roku zaprezentowało się 30 państw, przedstawiając swoje oferty turystyczno-promocyjne, oferując gościom przysmaki kulinarne, a także prezentując wyroby rzemiosła artystycznego oraz występy zespołów muzycznych z całego świata.

  W ramach polskiej prezentacji wystąpiło kilka stoisk:
  - stoisko Gdyni (wyroby z bursztynu, hafty kaszubskie, wyroby rzemiosła artystycznego w drewnie, materiały promocyjno-informacyjne miasta i województwa pomorskiego),
  - Polskie Biuro Turystyczne z Berlina z materiałami informacyjnymi o Polsce,
  - Stowarzyszenie Zabytkowych Hoteli w Polsce,
  - gastronomia polska (firma "Lazar")

  W ramach wkładu kulturalnego Polska zaprezentowała występy muzyczne zespołu jazzu tradycyjnego "Dixie Company" oraz występy Zespołu Tańców Dawnych i pokazy walk rycerskich.

  Stoisko gdyńskie odwiedzali turyści z całej Europy, korzystając przy tym z materiałów informacyjnych o Gdyni oraz materiałów województwa pomorskiego. Na stoisku pojawili się również uczestnicy wielu wymian mieszkańców Gdyni i Kilonii, a także przedstawiciele Towarzystwa Niemiecko-Polskiego oraz Towarzystwa Krzewienia Kultury Polskiej "Polonus". Przedstawiciele "Polonusa" przekazali w darze dwa komputery dla gdyńskiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Vitava".
  Stoisko Gdyni odwiedził również Konsul Generalny RP w Niemczech, pan dr Andrzej Kremer w towarzystwie Konsula ds. Kultury, pana Marka Głuszko.

  Na "Kieler Woche" zaproszono delegację oficjalną miasta, która uczestniczyła w programie zorganizowanym dla miast siostrzanych Kilonii w dniach 18.06-21.06.2004. W ramach programu przedstawicielki Gdyni spotkały się z władzami miasta Kilonii oraz z korpusem dyplomatycznym, wzięły również udział w uroczystym otwarciu "Kieler Woche" oraz wydarzeniach towarzyszących. W dniu 19.06.2004 delegacja oficjalna reprezentowała Gdynię na XXVIII Międzynarodowym Forum Miast. Forum zostało zorganizowane w związku z ogłoszeniem przez Radę Unii Europejskiej roku 2004 - Europejskim Rokiem Edukacji poprzez Sport. Tematem tegorocznego Forum było: "Zdrowie poprzez aktywność ruchową". • WASHINGTON BUSINESS WEEK
  W ramach współpracy pomiędzy Gdynią i Seattle, amerykańskie stowarzyszenie Seattle-Gdynia Sister City Association (SGSCA) ufundowało wyjazd do szkoły letniej - Washington Business Week dla polskiej studentki.

  Washington Business Week to tygodniowy program edukacyjny wspierany przez środowisko biznesu, który skierowany jest do uczniów szkół średnich ze stanu Washington. Program ten realizowany jest przez Foundation for Private Enterprise, organizację niedochodową działającą od 1976 r. Program ma ponad 500 sposnorów, a wśród nich takie firmy jak: Bank of America, US Bank, Boeing Company, IBM oraz McDonald’s.

  Celem Washington Business Week jest wprowadzenie uczniów w świat biznesu poprzez symulacje, wykłady, dyskusje w grupach, spotkania w firmach. Uczestnicy kursu poznają mechanizmy amerykańskiego systemu wolnej konkurencji, rozwijają także umiejętności zarządzania firmą. Studenci uczą się pracy zespołowej, etyki, wyznaczania celów, poznają zasady prowadzenia firmy, radzenia sobie z wyzwaniami.

  Na zaproszenie SGSCA oraz Foundation for Private Enterprise, do Central Washington University w Ellensburgu pojedzie polska studentka Alicja Głuchowska. Zarówno przed rozpoczęciem kursu, jak i po jego zakończeniu, pani Głuchowska będzie gościem Stowarzyszenia SGSCA i zamieszka u amerykańskiej rodziny ze Seattle.


 • WIZYTY ZAGRANICZNYCH OKRĘTÓW W GDYNI
  W dniu 24.06.2004 gościliśmy w Gdyni okręt Floty Bałtyckiej Federacji Rosyjskiej z Bałtijska, natomiast 05.08.2004 przybił do naszego miasta włoski okręt desantowy "San Giusto". Dowództwo obu okrętów złożyło kurtuazyjne wizyty w Urzędzie Miasta Gdyni, podczas których odbyły się spotkania z przedstawicielami władz miasta.


 • MŁODZIEŻOWE ŻEGLARSKIE MISTRZOSTWA ŚWIATA
  W dniach 8-17.07.2004 w Gdyni odbyły się Młodzieżowe Żeglarskie Mistrzostwa Świata Volvo ISAF 2004. Była to już 34 edycja tych zawodów, które w Polsce zorganizowane zostały po raz pierwszy. Co roku o przychylną opinię władz International Sailing Federation (ISAF) - oficjalnego organizatora mistrzostw - walczy kilka państw. Polska wyprzedziła w tej rywalizacji m.in. Danię i Hiszpanię.

  Mistrzostwa te to jedne z najbardziej prestiżowych zawodów żeglarskich na świecie. Właśnie na tych zawodach swoje kariery zaczynali i zdobywali pierwsze laury najlepsi żeglarze z całego świata, m.in. Russel Coutts, Grant Dalton czy Mateusz Kusznierewicz.

  W gdyńskiej edycji Mistrzostw Świata udział wzięło około 300 młodych żeglarzy z ponad 50 państw świata. Młodzież rywalizowała o medale w następujących klasach: Laser dla chłopców, Laser Radial dla dziewcząt, Mistral dla chłopców i dziewcząt, 420 dla chłopców i dziewcząt oraz katamaran Hobie Cat 16 dla chłopców i dziewcząt. Reprezentantka Polski startująca w klasie Mistral, Zofia Klepacka, która reprezentowała nasz kraj również na igrzyskach olimpijskich w Atenach, wywalczyła po raz czwarty z rzędu mistrzowski tytuł.


 • SZKOLENIA Z ZAKRESU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  W dniach 02-03.09.2004 odbyło się w Gdyni szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta Kaliningradu zatytułowane "Zarządzanie Gospodarką Komunalna w mieście". Brali w nim udział urzędnicy z naszego miasta bliźniaczego odpowiedzialni za projekt "Skweru Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej".

  Projekt ten zakłada restaurację już istniejącego terenu, a zakończenie jego realizacji planowane jest na obchody 750-lecia Kaliningradu w 2005 roku. Projekt pomyślany jest jako wkład polskich miast-partnerów Kaliningradu w przygotowanie obchodów Święta Miasta, a koordynatorem przedsięwzięcia jest Konsul Generalny RP w Kaliningradzie. Miasto Gdynia postanowiło przyczynić się do realizacji ww. projektu poprzez podzielenie się z rosyjskimi specjalistami swoją wiedzą na temat zagospodarowywania terenów zielonych.

  Podczas wizyty w Gdyni, pracownicy UM Kaliningradu odbyli spotkania z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej, podczas których zapoznali się ze strukturą, zadaniami oraz funkcjonowaniem tej komórki Urzędu Miasta. Ponadto, rosyjscy goście uczestniczyli
  w objeździe po gdyńskich parkach, skwerach oraz placach zabaw.

  Natomiast 06.09.2004 jednodniową wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni złożyli pracownicy Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Karlskrony. Podobnie, jak w przypadku gości z Kaliningradu, wizyta miała na celu wymianę doświadczeń związanych z zagospodarowywaniem miejskich terenów zielonych. Oprócz spotkania w Urzędzie Miasta, przedstawiciele Karlskrony zwiedzili gdyńskie tereny zielone i parki.


 • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
  W dniu 02.07.2004 wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni złożyli Przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego ze Sztokholmu oraz Konsul Generalny Szwecji. Celem wizyty była wymiana doświadczeń na temat polityki miasta względem osób niepełnosprawnych oraz omówienie przyszłej współpracy dot. programu "Gdynia bez barier", a także "Agendy 22".

  Natomiast 27.09.2004 Gdynię odwiedzili goście ze szwedzkiego miasta Helsingborg odpowiedzialni za pomoc społeczną. Wizyta miała na celu zapoznanie się z systemem pomocy społecznej w Gdyni, szczególnie z kwestiami opieki nad osobami starszymi, a także nawiązanie nowych kontaktów i zainicjowanie wymian pomiędzy polskimi i szwedzkimi pracownikami społecznymi.

  Goście ze Szwecji odbyli wizytę studyjną w placówce mieszczącej Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych oraz Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Podczas wizyty, przedstawiciele Helsingborg zwiedzili ośrodek, spotkali się z Dyrektor MOPS-u oraz zapoznali się ze strukturą pomocy społecznej w Gdyni.

  Szwedzi odwiedzili także Przychodnię Rejonową na ulicy Legionów, gdzie otrzymali informacje na temat pracy pielęgniarek środowiskowych, a także złożyli wizytę w Domu Pomocy Społecznej na Legionów.


 • WIZYTY ZAGRANICZYCH DYPLOMATÓW I POLITYKÓW
  W dniu 06.09.2004 Urząd Miasta Gdyni odwiedzili przedstawiciele Biura Szkockiego w Brukseli. Wizyta miała charakter roboczy, a spotkanie z przedstawicielem władz miasta miało na celu omówienie możliwości nawiązania współpracy.

  30.09.2004 kurtuazyjną wizytę w Urzędzie Miasta złożył nowy ambasador Chile w Polsce pan José Manuel Ovalle Bravo w towarzystwie Konsula Honorowego Republiki Chile w Gdańsku.


 • SEATTLE NA FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI
  W dniach 11-19.09.04 przebywali w Gdyni przedstawiciele stowarzyszenia Seattle-Gdynia Sister City Association oraz Dyrektor Festiwalu Filmów Polskich w Seattle. Celem wizyty było zapoznanie się z zasadami organizacji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, zareklamowanie na festiwalu gdyńskim Festiwalu w Seattle oraz omówienie możliwości ufundowania przez Seattle jednej z nagród na przyszłorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W wyniku rozmów przeprowadzonych z dyrekcją Festiwalu gdyńskiego ustalono, że podczas przyszłorocznego 30. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni ufundowana zostanie dodatkowa nagroda pt.: "Doskonałość w kinie niezależnym". Fundatorem tej nagrody będzie stowarzyszenie Seattle-Gdynia Sister City Association oraz Festiwal Filmów Polskich w Seattle. Nagrodzony film wyświetlony zostanie na specjalnym pokazie podczas Festiwalu w Seattle, a reżyser filmu zaproszony będzie do Seattle na Festiwal.

  W trakcie pobytu w Gdyni przedstawiciele Seattle-Gdynia Sister City Association uczestniczyli w uroczystościach związanych 3. rocznicą ataku terrorystycznego na World Trade Centre w Nowym Jorku. Przekazali ponadto dary finansowe dla gdyńskiego Hospicjum oraz nowopowstającego Muzeum Marynarki Wojennej.
 • WIZYTA ZAGRANICZNYCH NAUCZYCIELI
  W dniu 02.10.2004 z wizytą do Urzędu Miasta przybyli nauczyciele z Holandii, Łotwy Niemiec oraz Portugalii będący gośćmi XIV LO w Gdyni i wraz z polskimi nauczycielami współpracujący w ramach programu Socrates Comenius. Goście spotkali się z przedstawicielem władz miasta i obejrzeli prezentację o Gdyni.

  Podczas trzydniowego pobytu w naszym mieście, zagraniczni nauczyciele wraz z gospodarzami omawiali założenia programu Socrates Comenius, a w szczególności podtematy projektów "Młodzież", "Morze" oraz "Przekraczanie granic" w ramach ww. programu.


 • PRZEDSTAWICIELE GDYNI W STRASBURGU
  W dniach 4-5.11.2004 r. przedstawiciele Gdyni uczestniczyli w międzynarodowym forum zorganizowanym w Strasburgu (Francja) w siedzibie Rady Europy pt. "Etyczna konsumpcja i systemy finansowe: zaangażowanie władz publicznych i obywateli w spójność społeczną". Delegaci Gdyni (Przewodniczący Rady Miasta Gdyni oraz przedstawicielka Fundacji Gospodarczej) na zaproszenie Rady Europy wystąpili w charakterze prelegentów, przedstawiając program współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi, a także prezentując działania mające na celu zapobieganie bezrobociu i wspieranie rozwoju przedsiębiorczości.


 • PODPISANIE UMOWY O WSPÓŁPRACY GDYNI ZE ZWIĄZKIEM WYBRZEŻA OPALOWEGO
  podpisanie_umowy-zmniejszone
  W dniach 24-27.11.2004 odbyła się w Gdyni wizyta delegacji Związku Wybrzeża Opalowego we Francji reprezentowanego przez przedstawicieli Boulogne, Calais i Dunkierki. Głównym celem wizyty było podpisanie w dniu 25.11.2004 umowy o współpracy z Gdynią. Umowa ta dotyczy współpracy w dziedzinach rozwoju gospodarczego, promocji gospodarki morskiej i rozwoju portów, współpracy międzygminnej, ochrony środowiska, turystyki, kultury, edukacji i sportu. Podpisanie umowy odbyło się na pokładzie "Daru Pomorza" przy udziale władz Gdyni, Boulogne, Calais i Dunkierki oraz Konsula Honorowego Republiki Francuskiej w Sopocie.

  W trakcie pobytu w dniu 25.11.04 członkowie delegacji odbyli wizytę studyjną w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., gdzie mieli okazję poznać strukturę i zasady funkcjonowania portu, a także zaznajomić się z kierunkami jego planowanego rozwoju.

  Ponadto podczas wizyty w Gdyni delegacja zapoznała się z działalnością dwóch gdyńskich uczelni: Akademii Morskiej oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu, co może w przyszłości zaowocować współpracą z działającym na terenie Wybrzeża Opalowego międzygminnym Uniwersytetem Wybrzeża Opalowego.

  Goście z Francji mieli również okazji dowiedzieć się, na czym polega działalność Związku Miast Bałtyckich (ZMB) oraz jakie działania prowadzi Gdynia w ramach prac w Komisjach Sportu, Transportu i Urbanistyki ZMB.

  W dniu 26.11.04 odbyły się spotkania i prezentacje branżowe mające na celu szersze zaprezentowanie potencjału Gdyni. Delegacja odwiedziła stację monitoringu powietrza w Gdyni, zapoznała się z jej działalnością i efektami, omówiono możliwości wymiany doświadczeń z francuską instytucją "Opal’ Air" zajmującą się monitorowaniem jakości powietrza na Wybrzeżu Opalowym.

  W trakcie prezentacji w Urzędzie Miasta Gdyni przedstawiono gościom program działań na rzecz osób niepełnosprawnych pt. "Gdynia bez barier" oraz Agendę 22, a także zaprezentowano ofertę kulturalną i współpracy sportowej z Gdynią.
  W dalszej części prezentacji delegacja została poinformowana o projektach europejskich realizowanych przez Gdynię, jak również o gdyńskiej kampanii inwestycyjnej i działaniach na rzecz przeciwdziałania bezrobociu.

  Przedstawiciele delegacji odbyli wizytę studyjną w Pomorskim Miasteczku Zawodów prowadzonym przez "Fundację Gospodarczą", gdzie zapoznali się z zakresem prowadzonych przez Fundację działań, mających na celu m.in. zapobieganie i zwalczanie bezrobocia oraz świadczenie usług szkoleniowych i doradczych dla osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Omówiono możliwości nawiązania współpracy przy realizacji projektów unijnych we współpracy z analogiczną instytucją francuską "Entreprendre Ensemble".
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Wprowadził informację: Monika Pawlińska
  Data wytworzenia informacji: 26.08.2006
  Data udostępnienia informacji: 27.08.2006