Wydarzenia w 2002 roku

 • PRAKTYKANTKA ZE SZWECJI
  W ramach współpracy pomiędzy Gdynią a Karlskroną w dniach od 7 stycznia do 8 lutego 2002 r. przebywała w naszym mieście Zuzanna Karlsson, szwedzka uczennica z Chapmanskolan (Karlskrona), która odbyła praktykę w Urzędzie Miasta Gdyni oraz gdyńskich redakcjach "Dziennika Bałtyckiego", Radia Eska-Nord i Telewizji Tele-Top, gdzie zapoznała się z warsztatem dziennikarskim reporterów prasowych, radiowych i telewizyjnych. W Urzędzie Miasta zgłębiała tajniki dziennikarstwa w Zespole Prasowym oraz uczestniczyła w konferencjach prasowych.


 • NOWI PARTNERZY WE FRANCJI
  Gdynia, Sopot i Gdańsk zostały zaproszone przez Syndykat Mieszany Wybrzeża Opalowego do odwiedzenia Dunkierki, Calais i Boulogne. Wizyta studyjna przedstawicieli Trójmiasta we Francji, która odbyła się w dniach 2-6 marca 2002r. miała na celu nawiązanie multilateralnej współpracy pomiędzy aglomeracją Trójmiasta i miastami Wybrzeża Opalowego. Zarówno partnerzy polscy, jak i francuscy dysponują ogromnym potencjałem gospodarczym, naukowym i kulturalnym, a wzajemna wymiana doświadczeń wzbogaci rozwój obu konurbacji. W trakcie pobytu polskiej delegacji na północnym wybrzeżu Francji doszło do spotkania z władzami trzech miast Dunkierki, Calais i Boulogne, przedstawicielami Izby Przemysłowo Handlowej oraz reprezentantami nauki z Université du Litteral Côte d'Opale. Do najważniejszych tematów potencjalnej współpracy polska strona zaliczyła wymianę doświadczeń z zakresu rewitalizacji terenów portowych, zarządzania portami i transferu nowych technologii. Wizyta była również możliwa dzięki finansowemu wsparciu Fundacji France-Pologne.


 • SPOTKANIE KOMISJI SPORTU ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH
  "Integracja osób niepełnosprawnych poprzez sport" pod takim tytułem odbyło się VIII Spotkanie Komisji Sportu UBC w dniach 15-16.03.2002 w Karlskronie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 13 miast z Danii, Estonii, Litwy, Polski i Szwecji, w tym również reprezentanci Gdyni. Wśród spraw formalnych przedstawiono raport z działalności Komisji za ostatni rok, wybrano nowego wiceprzewodniczącego Komisji Sportu oraz miasto-gospodarza spotkania w 2003r.
  Nowym wiceprzewodniczącym został pan Magnus Johansson, polityk z Komisji ds. Sportu w Karlskronie, który zastąpił na tym stanowisku pana Björna Friesa, wiceprezydenta Karlskrony, współzałożyciela Komisji Sportu. Zaś w przyszłym roku gospodarzem spotkania rocznego Komisji Sportu będzie Aalborg w Danii.
  Jak co roku Komisja Sportu objęła patronatem i przyznała niewielkie granty imprezom sportowym organizowanym w miastach członkowskich UBC. Przyznając granty w tym roku Komisja Sportu położyła nacisk na udział niepełnosprawnych sportowców w zawodach. Wśród tegorocznych imprez sportowych ubiegających się o patronat Komisji Sportu (finansowym i honorowym) wybrano dziewięć, m.in. grant dla Gdyni na Bieg Europejski.
  Jednym ze sposobów wychodzenia z niepełnosprawności i integrowania się ze społeczeństwem jest aktywność sportowa. Pozwala ona osobom niepełnosprawnym na poprawę swojej kondycji fizycznej, ale również buduje ich własne zaufanie, poczucie własnej wartości, daje poczucie większej niezależności i swobody. O tych ważnych aspektach mogliśmy usłyszeć w trakcie prezentacji pani Beaty Wachowiak-Zwary, Pełnomocnika Prezydenta ds. osób niepełnosprawnych w Gdyni, która przedstawiła polski system opieki miejskiej i działania Gdyni w zakresie aktywności osób niepełnosprawnych. W prezentacji Thomas'a Hall'a, Leisure Recreation Officer for the Disabled z Karlskrony, jak i pana Larsa Hjeltman'a przedstawiciela The Swedish Sports Confederation ze Sztokholmu, zapoznaliśmy się ze szwedzkim modelem aktywizacji osób niepełnosprawnych. Szwedzki system opieki nad niepełnosprawnymi ma długoletnie doświadczenia i jest dobrze rozwinięty zarówno na szczeblu krajowym, jak i lokalnym (miejskim). Na uznanie zasługuje działalność Związku Sportowego dla osób niepełnosprawnych w Aalborgu zaprezentowana przez jego przewodniczącego pana Jan'a Sörensena. Duński Klub z Aalborga zrzesza 660 członków od dzieci po dorosłych ze wszystkimi typami niepełnosprawności oferując ponad 20 dyscyplin, w których prowadzone są zajęcia sportowe.
  Zarówno doświadczenia duńskie, polskie, jak i szwedzkie w zakresie aktywizacji niepełnosprawnych potwierdziły, iż poprzez sport osoby niepełnosprawne uczą się wyznaczać cele w swoim codziennym życiu, rozwijają nowe zainteresowania, uczą się wyrażać swoje uczucia, odnajdują nowe rozwiązania, także sport pomaga im w staniu się odpowiedzialnymi i asertywnymi.


 • WIZYTA DOWÓDCY FLOTY UDERZENIOWEJ ATLANTYKU
  W bieżącym roku w Polsce, Norwegii oraz na wodach Bałtyku odbyły się manewry sił NATO Strong Resolve 2002. Udział w nich wzięło 25 000 żołnierzy i marynarzy z 27 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i Partnerstwa dla Pokoju. W morskiej części manewrów uczestniczyło ponad 100 okrętów z 14 państw w tym z Polski. Na zakończenie ćwiczeń Dowódca Floty Uderzeniowej Atlantyku, amerykański wiceadmirał J. Cutler Dawson złożył kurtuazyjną wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni, gdzie został przyjęty przez przedstawiciela władz miasta.


 • PRZEDSTAWICIELE LANDU SZLEZWIK-HOLSZTYN W GDYNI
  W dniu 19.03.2002 w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie przedstawicieli miasta Gdyni z delegacją reprezentującą Biuro ds. Europy i Morza Bałtyckiego Landu Szlezwik-Holsztyn. Podczas spotkania została omówiona dotychczasowa współpraca pomiędzy Gdynią a Kilonią obejmująca realizację wielu projektów głównie w zakresie kultury, sportu i edukacji. Delegacji przedstawiono przebieg i wyniki realizacji "Parku Kilońskiego" oraz zapoznano z corocznie realizowanym projektem wymiany mieszkańców obu miast. Ponadto przedstawiciele Landu Szlezwik-Holsztyn otrzymali informacje nt. realizowanych przez Gdynię dużych projektów sieciowych dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Przedstawiciele Gdyni przekazali gościom propozycje pięciu szkół gdyńskich, które wyraziły chęć nawiązania współpracy ze szkołami niemieckimi.


 • III POLSKO - BRYTYJSKA KONFERENCJA MIAST PARTNERSKICH
  W dniach 14-17 kwietnia 2002 r. miała miejsce III Polsko-Brytyjska Konferencja Miast Partnerskich. Tym razem na organizatora konferencji wybrano miasto Sopot, do którego przyjechało około 140 uczestników, w tym 57 gości z Wielkiej Brytanii.
  Konferencja miała na celu utrwalenie istniejących kontaktów bliźniaczych między miastami obu krajów, natomiast dla miast polskich nie posiadających partnera brytyjskiego była wspaniałą okazją do nawiązania takiej współpracy. Wśród tematów poruszanych w trakcie konferencji były zagadnienia związane z polityką regionalną Polski i Wielkiej Brytanii, współpracą gospodarczą oraz zarządzaniem lokalnym. Ponadto omówiono również doświadczenia obu stron w zakresie zagadnień unijnych.
  W trakcie konferencji wystąpił również przedstawiciel Gdyni, który przedstawił zebranym dorobek 26 lat współpracy pomiędzy naszym miastem a Plymouth. W konferencji oprócz przedstawicieli gdyńskich udział wzięli reprezentanci Plymouth, którzy w trakcie swojej wizyty w Gdyni mieli okazję spotkać się z przedstawicielami władz naszego miasta.


 • ALEJA MIAST BLIŹNIACZYCH
  W dniu 11 maja 2002 uczestnicy X Igrzysk Miast Bliźniaczych dali początek symbolicznej Alei Miast Bliźniaczych. Aleja ta zlokalizowana jest w Gdyni, u zbiegu ul. Borchardta i Armii Krajowej, na terenie Parku Rady Europy. Symbolizuje ona bliskie kontakty, jakie Gdynia utrzymuje ze swoimi miastami bliźniaczymi. W uroczystości otwarcia Alei, oprócz reprezentantów naszego miasta, udział wzięli przedstawiciele Baranowicz, Karlskrony, Kilonii, Kłajpedy, Kaliningradu oraz Liepaji, którzy poprzez symboliczne zasadzenie drzewka dali wyraz swojej przyjaźni z Gdynią. Alejka będzie systematycznie uzupełniana o brakujące drzewka przy okazji odwiedzin przedstawicieli pozostałych miast siostrzanych.


 • WYSTAWA "HUMAN CIRCUS" W GDYNI
  W ramach wieloletniej współpracy pomiędzy Gdynią a jej duńskim miastem siostrzanym: Aalborgiem w dniach 26 - 29 maja br. nasze miasto odwiedził p. Leo Ray Eriksen, duński artysta światowej sławy. Przyjechał do Gdyni, aby zaprezentować wystawę pt. "Human Circus", która była eksponowana w naszym mieście w dniach 27 - 28 maja 2002 w Galerii "Debiut".
  Tematem wystawy zatytułowanej "Human Circus" był współczesny człowiek, jego problemy i obawy. Składała się ona z 7 filmów wideo przypominających stylem dzisiejsze wideoklipy czy reklamy telewizyjne. Na wystawie eksponowane były również grafiki komputerowe oraz płyty kompaktowe o charakterze edukacyjnym. Prace z wystawy można obejrzeć na stronie internetowej www.the-human-circus.dk.


 • III EDYCJA KONKURSU PT. "Z GDYNI ... DO SEATTLE"
  W dwóch poprzednich latach Urząd Miasta Gdyni wraz z Seattle Gdynia Sister City Association i American Cultural Exchange łącznie ufundował dziesięć stypendiów do Seattle w Stanach Zjednoczonych (rok 2000: sześć osób, rok 2001: cztery osoby). Również w tym roku, pomimo recesji panującej w gospodarce amerykańskiej, ufundowano 2 trzytygodniowe wyjazdy dla uczniów szkół gdyńskich, którzy wyjechali do Seattle, naszego miasta siostrzanego, w dniach 3-24 sierpnia br. Stypendium przeznaczone było dla uczniów szkół średnich (w wieku 17 lat).
  W ocenie głównego organizatora A.C.E. uczniowie gdyńscy uczestniczący w poprzednich edycjach konkursu reprezentowali wysoki poziom j. angielskiego, który znacznie przewyższał umiejętności innych osób biorących udział w tym samym kursie. W związku z powyższym zgodnie z propozycją A.C.E. w 2002 r. w trakcie trzytygodniowego pobytu (1 tydzień obozu i 2 tygodnie kursu) uczniowie gdyńscy bezpośrednio asystowali nauczycielom prowadzącym zajęcia. Dało to gdynianom nie tylko szansę poprawy j. angielskiego, ale stanowiło również wyraz uznania Amerykanów dla umiejętności gdyńskich uczniów i wyróżnienie dla naszego miasta.
  W celu wyłonienia 2 uczniów Samodzielny Referat Współpracy z Zagranicą zorganizował 14 maja br. konkurs, w którym udział wzięło 52 uczniów gdyńskich szkół. Polegał on na napisaniu wypracowania (ok. 150 - 200 słów) w języku angielskim na jeden temat, który został zaproponowany przez A.C.E. Komisja konkursowa dokonała wstępnej selekcji. Wybranych 10 prac zostało przesłanych do Seattle Gdynia Sister City Association, którego członkowie wybrali dwie zwycięskie prace autorstwa:
  1. ALEKSANDRA FORMANIEWICZ IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
  2. JUSTYNA KRACHULEC OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM JEZUITÓW
  Oprócz w/w zwycięzców do finału zakwalifikowały się następujące osoby:
  1. Patryk Kata I Liceum Ogólnokształcące
  2. Tomasz Szymkiewicz III Liceum Ogólnokształcące
  3. Michał Chyliński VI Liceum Ogólnokształcące
  4. Joanna Łukowska VI Liceum Ogólnokształcące
  5. Artur Kurnyta VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące
  6. Jeremiasz Dzikowski X Liceum Ogólnokształcące
  7. Katarzyna Staniszewska X Liceum Ogólnokształcące
  8. Ewa Schwarc Ogólnokształcące Liceum Jezuitów


 • KAMPANIA SPOŁECZNA "BEZ BARIER"
  W dniach 6-9.06.2002 r. w Viljandi /Estonia/ odbyło się 34-te spotkanie Zarządu Związku Miast Bałtyckich. Jednocześnie odbyły się spotkania sprawozdawcze Przewodniczących i Koordynatorów poszczególnych Komisji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 36 miast z Danii, Estonii, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Litwy, Łotwy, Rosji, Polski i Szwecji.
  Delegaci z miasta Gdyni zainicjowali i przedstawili projekt Kampanii Społecznej "Bez barier" w ramach działalności Związku Miast Bałtyckich, związanej z ogłoszonym rokiem 2003 przez Radę Europy - Europejskim Rokiem Osób Niepełnosprawnych. Zaproponowano rozpoczęcie Kampanii konferencją w Gdyni w dniach 27-28.09.2002 r. Zarząd Związku Miast Bałtyckich poparł ideę Kampanii Społecznej "Bez barier" i przyjął propozycję przedstawionego programu konferencji w Gdyni. Poszczególne Komisje zadeklarowały zaangażowanie się i poświęcenie jednego z tematycznych spotkań swoich Komisji problemom osób niepełnosprawnych. Ankieta przygotowana przez Referat Współpracy z Zagranicą dotycząca zdiagnozowania środowiska i problemów osób niepełnosprawnych została rozesłana do wszystkich miast członkowskich Związku Miast Bałtyckich, co pozwoliło na zorientowanie się w jakim zakresie poszczególne miasta mogłyby ze sobą współpracować.
  Program kampanii społecznej "Bez barier" Związku Miast Bałtyckich zakłada następujące działania:
  - przeprowadzenie ankiety w 102 miastach członkowskich ZMB
  - konferencja w Gdyni w dniach 27 -28.09.2002r.
  - praca w poszczególnych komisjach na temat branżowych możliwości integracji osób niepełnosprawnych.
  - podsumowująca roczne działania konferencja pod koniec roku 2003,
  - realizacja wypracowanych programów współpracy pomiędzy poszczególnymi miastami Związku Miast Bałtyckich przy wsparciu funduszy Unii Europejskiej.


 • KIELER WOCHE 2002
  W dniach 22-30 czerwca 2002 zorganizowano w Kilonii, w Niemczech jubileuszowy, sto dwudziesty Tydzień Kiloński ("Kieler Woche"). Tę najważniejszą imprezę letnią na terenie północnych Niemiec odwiedziło w tym roku ok. 3 miliony turystów. "Kieler Woche" to przede wszystkim największe regaty żeglarskie świata, nazywane "Wimbledonem" żeglarstwa. W tegorocznym "Kieler Woche" udział wzięło ponad 6000 żeglarzy z 71 krajów świata. Bardzo dobre wyniki uzyskała ekipa polskich żeglarzy. Mateusz Kusznierewicz zajął pierwsze miejsce w klasie Fin, Przemysław Miarczyński pierwsze miejsce w klasie Mistral.
  Tomasz Stańczyk i Tomasz Jakubik zajęli drugie miejsce w klasie 470. Trzecie miejsce
  w klasie Mistral kobiet zajęła Anna Graczyk.
  Regatom towarzyszyło wiele wydarzeń kulturalnych w postaci wystaw, koncertów, przedstawień teatralnych. Na scenach na wolnym powietrzu odbyły się liczne występy grup muzyki rockowej, popowej, jazzowej. Do Kilonii przyjechało ok. 300 grup muzycznych.

  W ramach "Kieler Woche" organizowany jest corocznie "Rynek Międzynarodowy", na którym przedstawiane są stoiska narodowe. Impreza ta ma charakter festynu ludowego, poszczególne państwa przedstawiają m.in. wyroby rzemiosła artystycznego, informacje turystyczne, muzykę, gastronomię.
  W 2002 roku "Rynek Międzynarodowy" miał charakter jubileuszowy, ponieważ zorganizowany został po raz dwudziesty piąty. Wzięło w nim udział 25 państw. Polska po raz pierwszy wystąpiła z tak bogatą ofertą, na Rynku powstała cała uliczka polska składająca się z kilku stoisk:
  - stoisko Gdyni - miasta siostrzanego Kilonii (bursztyny, hafty, materiały promocyjne Gdyni)
  - stoisko województwa pomorskiego (wyroby rzemiosła artystycznego, materiały promocyjne woj. pomorskiego)
  - przedstawicielstwo Polskiego Biura Turystycznego z Berlina
  - gastronomia
  - stoisko Mieczysława Chojnowskiego, mistrza świata w cukiernictwie
  - Galeria Sztuki Krystyny Napiórkowskiej z Warszawy
  Polska zaprezentowała również występy muzyczne. Były to zespół folklorystyczny "Anilana" z Łodzi, zespół "Caro-Dance" z Siedlec oraz zespół "Dixie Company" z Poznania.

  Tradycyjnie w "Kieler Woche" uczestniczyła również delegacja oficjalna Gdyni - miasta siostrzanego Kilonii. Gdynię reprezentowała pani Ewa Łowkiel, Członek Zarządu Miasta oraz pani Wanda Strzyżewska, Członek Komisji Gospodarki Komunalnej spoza Rady Miasta.
  Delegacja uczestniczyła m.in. w powitaniu w Ratuszu przez Prezydenta Miasta, pana Norberta Gansela oraz przez pozostałe władze miasta, w uroczystym otwarciu "Kieler Woche" przy udziale zaproszonych gości oraz korpusu konsularnego i dyplomatycznego oraz w uroczystym spotkaniu na pokładzie cumującego w Kilonii polskiego okrętu ORP "Generał Kazimierz Pułaski".

  Przedstawicielki Gdyni uczestniczyły również w odbywającym się corocznie w ramach "Kieler Woche" Międzynarodowym Forum Miast. Temat tegorocznego forum brzmiał następująco: "Międzynarodowe porównanie statutów miejskich - doświadczenia, zalety i wady". Wzięli w nim udział przedstawiciele 14 miast z 10 państw.
  Delegacji oficjalnej w trakcie pobytu towarzyszyła ekipa telewizji gdańskiej, która przyjechała na zaproszenie Urzędu Miasta Kilonii. Dziennikarze nakręcili reportaż z "Kieler Woche", który został zaprezentowany w programie 3 TVP i Polonii.

  W trakcie pobytu w Kilonii tamtejsze Towarzystwo Niemiecko-Polskie zorganizowało tradycyjny wieczór dla gości z Polski uczestniczących w "Kieler Woche". W związku
  z tegorocznymi obchodami 30-lecia powstania Towarzystwa, przekazano jego przewodniczącemu, panu Manfredowi Schmidtowi, pamiątkowy prezent od miasta Gdyni.


  WYMIANA MIESZKAŃCÓW GDYNIA - KILONIA

  W trakcie "Kieler Woche" w dniach 28.06-01.07.2002 r. odbyła się kolejna wizyta gdynian (46 osób) w Kilonii. Wizytę tą zorganizowano w ramach realizowanego od 1995 r. programu wymiany mieszkańców. Gdynianie zamieszkali u swoich niemieckich gospodarzy i wraz
  z nimi uczestniczyli w programie przygotowanym przez Urząd Miasta Kilonii.

  W trakcie pobytu mieszkańcy Gdyni mieli okazję obejrzeć wielką paradę żaglowców
  z pokładu statku niemieckiej Marynarki Wojennej. W paradzie, którą otwierał niemiecki żaglowiec szkoleniowy "Gorch Fock", udział wzięło około 120 żaglowców z kilkunastu krajów.

  W dniu 30.06.2002 r. w Ratuszu Kilońskim odbyło się uroczyste powitanie mieszkańców przez władze miasta Kilonii. W imieniu Kilonii gdynian przywitał pan Eckehard Raupach, Radny Miejski, przekazując dla naszego miasta prezent w postaci pamiątkowej tabliczki
  z "Kieler Woche". W imieniu Gdyni i jej mieszkańców wystąpiła pani Irena Piotrowska, Członek Komisji Edukacji Rady Miasta. Prezent Gdyni dla Kilonii w postaci kompozycji ze szkła i bursztynu, przekazała wystawiająca się na stoisku gdyńskim pani Teresa Kruła z firmy "Ambart".

  Wieczorem mieszkańcy Gdyni i Kilonii wzięli udział w spotkaniu pożegnalnym zorganizowanym przez Urząd Miasta Kilonii na pokładzie statku "Hanse-Kogge". Mieli oni okazję obejrzeć odbywający się na zakończenie "Kieler Woche" jeden z najefektowniejszych w Europie pokazów sztucznych ogni.


 • WYMIANA MIESZKAŃCÓW GDYNIA - KILONIA
  W trakcie "Kieler Woche" w dniach 28.06-01.07.2002 r. odbyła się kolejna wizyta gdynian (46 osób) w Kilonii. Wizytę tą zorganizowano w ramach realizowanego od 1995 r. programu wymiany mieszkańców. Gdynianie zamieszkali u swoich niemieckich gospodarzy i wraz
  z nimi uczestniczyli w programie przygotowanym przez Urząd Miasta Kilonii.

  W trakcie pobytu mieszkańcy Gdyni mieli okazję obejrzeć wielką paradę żaglowców
  z pokładu statku niemieckiej Marynarki Wojennej. W paradzie, którą otwierał niemiecki żaglowiec szkoleniowy "Gorch Fock", udział wzięło około 120 żaglowców z kilkunastu krajów.

  W dniu 30.06.2002 r. w Ratuszu Kilońskim odbyło się uroczyste powitanie mieszkańców przez władze miasta Kilonii. W imieniu Kilonii gdynian przywitał pan Eckehard Raupach, Radny Miejski, przekazując dla naszego miasta prezent w postaci pamiątkowej tabliczki
  z "Kieler Woche". W imieniu Gdyni i jej mieszkańców wystąpiła pani Irena Piotrowska, Członek Komisji Edukacji Rady Miasta. Prezent Gdyni dla Kilonii w postaci kompozycji ze szkła i bursztynu, przekazała wystawiająca się na stoisku gdyńskim pani Teresa Kruła z firmy "Ambart".

  Wieczorem mieszkańcy Gdyni i Kilonii wzięli udział w spotkaniu pożegnalnym zorganizowanym przez Urząd Miasta Kilonii na pokładzie statku "Hanse-Kogge". Mieli oni okazję obejrzeć odbywający się na zakończenie "Kieler Woche" jeden z najefektowniejszych w Europie pokazów sztucznych ogni.


 • KONFERENCJA ZWIĄZKU MIAST BAŁTYCKICH "BEZ BARIER"
  Konferencja Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier" odbyła się w dniach 27-28.09.2002 w Gdyni. Zainaugurowała ona społeczną kampanię ZMB "Bez Barier" na rzecz osób niepełnosprawnych. W świetle uprzednio przeprowadzonej ankiety w miastach członkowskich Związku Miast Bałtyckich dotyczącej sytuacji niepełnosprawnych, a także na potrzeby samorządów gminnych, podczas konferencji przedstawiono: doświadczenia szwedzkie dotyczące planowania polityki na szczeblu lokalnym na rzecz niepełnosprawnych znanej jako Agenda 22, stanowisko oficjalne Unii Europejskiej dotyczące problemu niepełnosprawności, a także projekty zrealizowane przez instytucje pozarządowe tzn.: Polskie Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Oddział w Gdyni. Wśród projektów, które spotkały się z niezwykłym zainteresowaniem znalazły się także prezentacje poświęcone zagadnieniom psychologicznym: Klosz oraz Harmonia autorstwa pani Jolanty Szulkowskiej z Gdyni, których tematem były sposoby wychodzenia z niepełnosprawności. Pan Kaido Kikkas z Estonii zaprezentował natomiast projekt przedstawiający miejsce osób niepełnosprawnych w społeczeństwie informatycznym.

  Podczas konferencji Gdynia jako pierwsza gmina w Polsce przyjęła dokument Agendę 22 - wytyczne dla władz lokalnych w zakresie planowania polityki wobec osób niepełnosprawnych przygotowany przez Szwedzką Federację Osób Niepełnosprawnych. Agenda 22 napisana na podstawie 22 Standardowych Zasad podjętych przez ONZ, jest przewodnikiem dla samorządów, które zajmują się tworzeniem lokalnej polityki dotyczącej osób niepełnosprawnych.

  Udział w Konferencji wzięło ok. 100 osób. Byli na niej obecni min. przedstawiciele miast bliźniaczych, miast członkowskich ZMB oraz polskich instytucji i organizacji zajmujących się problematyką osób niepełnosprawnych. • WYSTAWA MALARSKA IRENEUSZA BETLEWICZA PT. "ZIEMSKIM SUPŁEM PRZYWIĄZANY"
  W ramach Konferencji ZMB "Bez Barier" w dniu 28.09.2002 w Hotelu Nadmorskim miało miejsce otwarcie wystawy pt.: Ziemskim supłem przywiązany autorstwa pana Ireneusza Betlewicza z Ostródy - artysty malującego ustami. Wystawa ta była artystyczną inauguracją Kampanii Społecznej Związku Miast Bałtyckich "Bez Barier". Główną techniką stosowaną przez malarza jest rysunek piórkiem, ale używa on również pasteli i farb olejnych. Tworzy wylewając tusz na papier i miejscowo odsącza lub nakłada tusz w formie kropek. Tematem prac artysty, będącymi metaforą na temat człowieka i jego losu, są zazwyczaj ludzie, ptaki i drzewa. Mówiąc o człowieku, artysta posługuje się obrazem człowieka uskrzydlonego. Inny temat prac to ptaki, będące jakby ożywionymi stworami zmagającymi się z bezsilnością. Drzewa są symbolem walki z grawitacją - łącznikiem między niebem a ziemią, ludzkością a mieszkańcami niebios. Wystawę, która zgromadziła liczną publiczność i cieszyła się dużą popularnością, można było oglądać od 28.09 do 14.10.02.


 • UROCZYSTOŚCI WRĘCZENIA GDYNI NAGRODY EUROPY
  Uroczyste wręczenie Nagrody Europy miastu Gdyni miało miejsce dnia 28.09.2002 w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Nagrodę Europy w skład której wchodzą: Trofeum Przechodnie, Medal, List i czek zostały przekazane na ręce władz miasta Gdyni przez przedstawicieli Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Wśród zaproszonych gości honorowych byli obecni także przedstawiciele władz miasta St. Poelten - miasta, które rok temu zdobyło to wyróżnienie. Nie zabrakło także reprezentantów miast bliźniaczych z Aalborga, Kilonii, Kłajpedy, Karlskrony, Kristiansand, i Seattle. Pojawili się niezwykle licznie mieszkańcy Gdyni. Uroczystość została uświetniona koncertem Polskiej Filharmonii Kameralnej pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego oraz koncertem fortepianowym w wykonaniu Leszka Możdżera.

  W niedzielę, 29.09.2002 w ramach uroczystości wręczenia Nagrody Europy przedstawiciele Rady Europy i miast bliźniaczych: Aalborga, Kristiansand oraz Seattle zasadzili drzewka w Alei Miast Bliźniaczych. Przypominamy, iż Aleję zainicjowały władze miasta Gdyni w maju 2002 podczas X Igrzysk Miast Bliźniaczych. W uroczystym otwarciu Alei udział wzięli przedstawiciele Baranowicz, Karlskrony, Kilonii, Kłajpedy, Kaliningradu oraz Liepaji.
 • KONCERT CHARYTATYWNY NA RZECZ DOMU DZIECKA W GDYNI DEMPTOWIE
  We współpracy z naszym miastem siostrzanym Seattle w dniu 29.09.2002 w Hotelu Nadmorskim odbył się koncert charytatywny pianistki amerykańskiej Katherine Griffin na rzecz Domu Dziecka w Gdyni Demptowie. Artystka w swoim repertuarze zawarła utwory Chopina, kompozycje własne, a także znane standardy muzyczne. Koncert został zarejestrowany na żywo i wydany na płytach kompaktowych.


 • WIZYTA NAUCZYCIELI Z RUMUNII
  W dniach 08-12.10.2002 nasze miasto odwiedziła delegacja z Rumunii z miast Cluj, Dej i Turda, w skład której wchodzili nauczyciele z tamtejszych szkół i dyrektor kuratorium oświaty. Gospodarzem pobytu był Zespół Szkół nr 14. Celem odwiedzin gości było zapoznanie się z polskim systemem oświaty i nawiązanie współpracy w ramach programu Unii Europejskiej "Socrates Commenius". Delegacja również złożyła wizytę w Urzędzie Miasta Gdyni. Podczas spotkania została dokonana prezentacja Gdyni, następnie odbyła się dyskusja na temat systemu edukacji w Polsce i Rumunii.


 • CUTTY SARK TALL SHIPS’ RACES 2003
  W dniach 15 - 17 listopada 2002 przedstawiciele Gdyni wzięli udział w międzynarodowej konferencji Sail Training International, która odbyła się w Antwerpii (Belgia). Konferencja poświęcona była zagadnieniom żeglarskim, a w szczególności organizacji regat CUTTY SARK TALL SHIPS' RACES, które w przyszłym roku odbędą się m.in. w Gdyni (w dniach 19 - 22 lipca 2003).

  W trakcie konferencji cztery porty organizujące regaty w 2003, tj. Gdynia, Turku, Ryga, Lübeck-Travemünde, wspólnie zaprezentowały przyszłoroczną imprezę. Oprócz trasy
  i terminów regat przedstawiono po krótce każde z miast, ich ofertę portową dla żaglowców oraz propozycje imprez kulturalno-sportowych.

  Podczas konferencji organizatorzy oddali do dyspozycji Gdyni, Turku, Rygi, Lübeck-Travemünde stoisko, na którym cztery miasta miały możliwość promocji przyszłorocznej imprezy. Oprócz wspólnych zaproszeń i formularzy zgłoszeniowych przeznaczonych dla kapitanów jednostek pływających, na stoisku znalazły się materiały promocyjne każdego z miast, w tym także Gdyni. Stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród uczestników konferencji. • WIZYTA DELEGACJI WYBRZEŻA OPALOWEGO Z FRANCJI (BOULOGNE, CALAIS I DUNKIERKA)
  W dniach 16-21 listopada 2002 przebywała w Trójmieście delegacja Wybrzeża Opalowego z Francji (Boulogne, Calais i Dunkierka). Pobyt delegacji zrealizowany został w ramach rewizyty. Celem pobytu było nawiązanie współpracy z instytucjami trójmiejskimi oraz omówienie możliwości realizacji wspólnych projektów.

  Gospodarzami listopadowej wizyty delegacji francuskiej w Trójmieście były Urzędy Miast Gdyni, Gdańska i Sopotu.

  Dzień gdyński odbył się 18.11.02. W tym dniu miały miejsce spotkania w Urzędzie Miasta, w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., w Dalmorze oraz w Towarzystwie Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W spotkaniu w Urzędzie uczestniczyli przedstawiciele wybranych wydziałów UM Gdyni, Gdyńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, II Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Gimnazjum i Liceum Jezuitów, VI Liceum Ogólnokształcącego oraz Wydziału Biologii, Geografii i Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

  W wyniku odbytych spotkań przedstawiciele strony francuskiej i polskiej ustalili, iż opracowany zostanie program współpracy międzygminnej, współpracy w dziedzinach zarządzania miejskiego, rozwoju portów, rozwoju gospodarczego, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, turystyki, edukacji, kultury i sportu.
  Formy współpracy w poszczególnych dziedzinach polegać będą na realizacji wspólnych projektów, wymian kulturalnych i wymian mieszkańców, seminariów, konferencji, wizyt studyjnych oraz wymian doświadczeń. Planowane jest realizowanie ww. przedsięwzięć przy wykorzystaniu funduszy Unii Europejskiej. • WIZYTA STUDYJNA W KILONII
  W dniach 27-29.11.2002 grupa pracowników Wydziału Budżetu UM Gdyni uczestniczyła w wizycie studyjnej w Urzędzie Miasta Kilonii. Urzędnicy gdyńscy odbyli spotkania z naczelnikiem kilońskiego Wydziału Budżetu i Dochodów oraz z pozostałymi pracownikami ww. Wydziału. Celem wizyty była wymiana doświadczeń w zakresie planowania i projektowania budżetu miasta oraz sprawozdawczości budżetowej. Pracownicy gdyńscy zapoznali się z zasadami tworzenia budżetu miejskiego z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.


 • SZKOLENIE "BEZPIECZNE ŻYCIE"
  W dniach 16 - 17 grudnia 2002 w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się szkolenie pt. "Bezpieczne Życie" adresowane do nauczycieli nauczania zintegrowanego. Zostało ono zorganizowane przy współpracy z Szwedzką Ligą Obrony Cywilnej oraz Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. W trakcie szkolenia nauczyciele z gdyńskich szkół samorządowych dowiedzieli się jak przekazać i nauczyć najmłodszych zasad bezpiecznego zachowania w trudnych sytuacjach, np. co robić, gdy zostaną same w domu lub zgubią się w lesie. Dodatkowo każdy z nauczycieli otrzymał pakiet materiałów dla uczniów. Szkolenie to zainicjowało w Gdyni duży program profilaktyczny "Bezpieczne życie", który będzie realizowany w roku szkolnym 2003/2004 w gdyńskich placówkach oświatowych.
 • Rejestr zmian

  Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
  Wprowadził informację: Monika Pawlińska
  Data wytworzenia informacji: 26.08.2006
  Data udostępnienia informacji: 27.08.2006